Skip to content
13.3.2024 / Ajankohtaista

Suomenkielisten koulutusten yhteishaku alkaa 13. maaliskuuta – sairaanhoitajakoulutukseen lisäpaikkoja

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13 maaliskuuta. Kevään toisessa yhteishaussa on mukana suomen- ja ruotsinkielinen koulutus. Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) on haettavana 1 695 opiskelupaikkaa, joista 1337 ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja 358 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Opeuts- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi Oamkille 20 lisäaloituspaikkaa sairaanhoitajakoulutukseen. Lisäaloituspaikat kohdennetaan ensikertalaisille. Ministeriö myöntää rahoitusta aloille ja alueille, joilla on pulaa osaavasta työvoimasta.

Opiskelupaikkoja on Oamkissa tarjolla kuudella eri alalla, jotka ovat informaatioteknologia, kulttuuri, liiketalous, luonnonvara-ala, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. Hakuaika päättyy keskiviikkona 27. maaliskuuta kello 15. 
 

Valinta todistuspisteiden tai valintakokeen perusteella 

Kulttuurialaa lukuun ottamatta todistusvalinta on merkittävin valintatapa ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Todistusvalinnan osuus on 60 prosenttia. Todistusvalinnassa huomioidaan ylioppilastutkinnon tai 1.8.2015 jälkeen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet hakijat. Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 27. toukokuuta. 

Hakijat, jotka eivät tule hyväksytyksi todistusvalinnassa, voivat tulla hyväksytyksi valintakoevalinnan kautta. Kulttuurialaa lukuun ottamatta käytössä on usean eri alan yhteinen valtakunnallinen AMK-valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 27.–31.5. Hakija voi tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä. Valintakoepaikaksi voi valita myös ammattikorkeakoulun, johon ei ole hakenut, mutta joka on esimerkiksi lähellä asuinpaikkaa.  

AMK-valintakokeen suorituspaikka valitaan hakulomakkeella. Hakijan tulee kuitenkin huomioida, että suorituspaikkoja on jokaisessa ammattikorkeakoulussa rajallinen määrä, joten hakulomake kannattaa täyttää hyvissä ajoin. Kulttuurialalla on omat ammattikorkeakoulukohtaiset valintakokeet. 

Rakennusarkkitehtikoulutuksessa tulee suorittaa lisäksi soveltuvuuskoe riippumatta siitä, tehdäänkö valinta todistuspisteiden vai AMK-valintakokeen perusteella. 

 Työelämälähtöinen ylempi korkeakoulututkinto 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on samantasoinen tutkinto kuin yliopistojen maisteritutkinnot. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat laajuudeltaan 60–90 opintopistettä, mikä tarkoittaa kestona 1–2 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa pääosin verkossa ja se sopii myös työn ohessa suoritettavaksi. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on pohjakoulutusvaatimuksena korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai opistoasteen tutkinto sekä vähintään kaksi vuotta työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset on määritelty tarkemmin koulutuskohtaisesti. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa valinta tehdään ennakkotehtävän perusteella, eikä erillistä valintakoetta ole. 

Oamkissa alkaa syksyllä uusi uudistavan ja hyvinvointia edistävän johtamisen koulutus. Muuttuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tarvitsevat uudenlaista henkilöstöä arvostavaa johtamista. Esihenkilön pitää osata hyödyntää henkilöstön monialaista osaamista ja johtaa työhyvinvointia. Suoritettava sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa mahdollisuuden syventää osaamista erityisesti sosiaali- ja terveysalan johtamistehtävissä sekä myös kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.