Skip to content

Suomalaista opettajankoulutusta edustamassa

 Elokuun lopussa Oamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori Janne Länsitie luennoi suomalaisesta opettajankoulutuksesta ja opettajien täydennyskoulutuksesta Borneon saarella Kuchingissa, Malesiassa. ”International Conference on Education in the Digital Ecosystem: Blended Learning in Teacher Training – Innovation and Good Practices” -konferenssi järjestettiin ensimmäisen kerran. Osallistujat olivat pääosin Kaakkois-Aasiasta – opettajat ja tutkijat mm. Malesiasta, Bangladeshista ja Pakistanista olivat hyvin edustettuina. Eurooppalaisia osallistujia oli paikalla jonkin verran, koska konferenssi oli osa yhteistyöhanketta, jonka toteuttajat olivat eurooppalaisia ja aasialaisia korkeakouluja.

– Oli mielenkiintoinen kokemus ja myös kunnianosoitus suomalaiselle koulutusjärjestelmälle päästä key note -puhujaksi kansainväliseen opettajankoulutusta käsittelevään konferenssiin. Kiinnostus ja kehut suomalaista koulutusjärjestelmää ja opettajankoulutusta kohtaan oli välillä miltei ylitsevuotavaa. Välillä poskia punoitti eurooppalaisten kollegoiden istuessa vieressä, kertoo Länsitie.

Erityisesti digitaaliseen opetus- ja oppimiskulttuuriin sekä sulautuvaan oppimiseen keskittyneen konferenssin pääpuhujia olivat professori Pierre Dillenbourg, EPFL (L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) Sveitsistä ja professori Lone Dirckinck-Holmfeld Aalborgin yliopistosta, Tanskasta. Kaikki kolmipäiväisen konferenssin esitykset kytkeytyivät erilaisiin kokeiluihin, joilla opetusta ja opettajankoulutusta oli viety digitaaliseen toimintaympäristöön. Moni tutkimustyötänsä esitellyt oli kokeillut ensimmäisiä kertoja paikkaan tai aikaan sitomattomia työkaluja opetustyössään.

– Suomessa emme välttämättä tule ajatelleeksi, että melkoinen digiloikka tässä on tullut jo tehtyä, vaikka kehittämistyö toki jatkuukin. Oma työni ja videopedagogiikkaan liittyvä tutkimukseni toki liittyivät läheisesti tapahtuman teemaan, mutta koin vahvasti edustavani nimenomaan Suomea seurassa, jossa oli paljon kokeneita tutkijoita, pohtii Länsitie.

Kuvassa vasemmalta oikealle: kansainväliset puhujat Janne Länsitie ja Lone Dirckinck-Holmfeld, paneelikeskustelun vetäjät, tapahtuman pääjärjestäjä Margaret Chan Kit Yok ja paikallisen opettajankoulutusyksikön Jamiran Bin Salam, sekä oikeassa reunassa kansainvälinen puhuja Pierre Dillenbourg. Kuvan ottaja: Ardiana Mazwa, ICEdDE 2019.

Moni Aasian maa on heräämässä digitaalisen opetuskulttuurin arkeen, joka on Suomessa läpäissyt koko koulutussysteemin 10-20 vuoden aikana. Tunnetut tutkijat kertoivat havaintojaan aiheista, joista Länsitien mukaan voi ylpeydellä sanoa, että tämä toimintatapa on digitaalisten työkalujen ja ympäristöjen avulla Amokin opettajankoulutuksessa arkea. Verkko-opiskelun, osaamisperustaisuuden, henkilökohtaistamisen ja täydennyskoulutuksen malli ammatillisessa opettajankoulutuksessa on harvojen herkkua, jos verrataan esimerkiksi valtaosaan Aasian maita.

– Meidän haaste ei ole niinkään ”muuttua” tai ”ottaa kiinni” muuttuvaa maailmaa, vaan olemme suunnannäyttäjien ja kehittäjien joukossa. Tämän uskaltaa ujostelematta sanoa myös julkisesti yleisön edessä. Vaikka omat tutkijan tai kehittäjän meriittini eivät ole tunnettuja, on se mitä olemme suomalaisen opettajankoulutuksen kehittämistyössä saaneet aikaan, oikeasti innovatiivista ja edustavaa ja osa Suomi-brändiä, selittää Länsitie.

Yksi merkittävä syy siihen, että paikalle kutsuttiin suomalainen puhuja, oli Malesian opetusministeri. Hän oli hyvin perillä lähivuosien keskustelusta: suomalainen koulu, opettajien osaaminen ja suomalaisten onnellisuus olivat hyvin tiedossa.

Janne Länsitie päätyi mukaan konferenssiin videoiden opetuskäyttöön liittyvien yhteistyöverkostojen kautta. Media & Learning -järjestön hallitustoiminta ja järjestön oman konferenssin järjestelyihin osallistuminen on laajentanut verkostoa nimenomaan videoiden opetuskäytöstä kiinnostuneiden kanssa.

– Videoiden laadukas opetuskäyttö on ollut osa digitaalista strategiaamme vuosien ajan. Tämänkaltaiset mahdollisuudet maailmalla tukevat luontevasti työmme tunnetuksi tekemistä, koulutusyhteistyömahdollisuuksia ja toki oman osaamiseni kehittämistä. On hienoa tavata kollegoita eri maailmankolkista ja nähdä heidän maata ja kulttuuriaan. Yhteistyö esimerkiksi malesialaisen opettajankoulutuksen kanssa onnistuu jatkossa vaikkapa videoiden avulla, jopa ilman 18 tunnin lentomatkaa, kokoaa Länsitie.