Rohkeasti uudistumaan!

Parasta osaamista -verkostohanke on päättymässä tämän vuoden aikana. Hankkeessa on tuettu opetus- ja ohjaushenkilöstöä monin erilaisin tavoin ammatillisen koulutuksen uudistuksessa. Upeat tuotokset jäävät käyttöön hankkeen jälkeenkin, esimerkkeinä mainittakoon arvioinnin oppaat, työelämässä oppimisen muistilistat, luotsiopettajamalli ja modulaarinen osaamiskokonaisuus -verkkojulkaisuna. Perehdy tästä tarkemmin: bit.ly/Posaaja

Hankkeessa selvitettiin ja luotiin yhteinen näkemys ammatinopettajien osaamisvaatimuksista. Kiteytettynä ne ovat: arviointi- ja ohjausosaaminen, henkilökohtaistamiseen liittyvä osaaminen sekä kyvyt kehittää uusia oppimisen tapoja ja johtaa omaa työtään. Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa näihin teemoihin liittyviin osaamistarpeisiin myös ensi vuonna runsaalla täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelutarjonnalla.

Hankkeen päättyessä voi todeta, että Parasta osaamista -verkostohankkeen tulokset tukevat laadukasta ja asiakaslähtöistä ammatillista koulutusta. Miten? Sen voit tulla kuulemaan ja kokemaan Parasta-kehittämisohjelmien päätöstilaisuuksiin. Helsingissä 2.12. ja Oulussa 4.12. järjestetään samansisältöiset päätöstilaisuudet – Ilmoittaudu ja ole mukana: http://bit.ly/2o3D3Si. Ohjelma julkistetaan lähipäivinä. Aamupäivän osuus ohjelmasta striimataan.