Skip to content

Polkuopinnot

Tähtäimessä tutkinto? Opiskele avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot! Polkuopinnoissa opiskellaan ensimmäinen lukuvuosi avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana tutkinto-opiskelijaryhmän mukana. Tutkinto-ohjelmiimme voit tutustua tarkemmin amk-tutkintojemme ja yamk-tutkintojemme sivuilla.


Kohti tutkintoa

Polkuopintojen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen amkin väylähaun kautta. Tutustuthan huolellisesti väylähaun valintaperusteisiin. Polkuopinnot on suunniteltu niin, että mikäli aloitat polkuopinnot syksyllä, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen amkin väylähaussa toukokuussa. Mikäli aloitat polkuopinnot tammikuussa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi marraskuussa.

Polkuopinnot maksavat 300 euroa. Opiskelijat valitaan polkuopintoihin joko ilmoittautumisjärjestyksessä tai erillisen valintamenettelyn kautta. Mikäli saat opiskelupaikan ilmoittautumisjärjestykseen perustuen, saat maksulinkin ilmoittautumisen yhteydessä. Erillisen valintamenettelyn poluissa maksulinkki lähetetään alla olevan aikataulun mukaisesti.

Haku syksyllä alkaviin polkuopintoihin: Hakukohteesta riippuen maksu maksetaan joko ilmoittautumisen yhteydessä (1.8. alkavat, maksulinkki voimassa 24h) tai opiskelijavalintapäätösten jälkeen. Polkuopinnoissa, joissa haku alkaa viikolla 24, opiskelijavalinnat julkaistaan viikon 33 aikana, jonka jälkeen maksulinkki lähetetään opiskelijaksi hyväksytyille. Maahanmuuttajien polkuopintoihin hyväksytyille maksulinkki lähetetään elokuussa.

Haku tammikuussa alkaviin polkuopintoihin: Hakukohteesta riippuen maksu maksetaan joko ilmoittautumisen yhteydessä (7.12. alkavat, maksulinkki voimassa 24h) tai opiskelijavalintapäätösten jälkeen. Polkuopinnoissa, joissa haku alkaa viikolla 46, opiskelijavalinnat julkaistaan viikolla 50, jonka jälkeen maksulinkki lähetetään opiskelijaksi hyväksytyille.


Huomioitavaa

Polkuopinnot katsotaan päätoimiseksi opiskeluksi, joten punnitsethan etukäteen mahdollisuutesi päätoimiseen opiskeluun. Päätoimisten polkuopintojen aikana et ole oikeutettu työttömyysetuuteen. Sen sijaan sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella tuettuna (yli 25-vuotiaat). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, selvitäthän tarvittaessa TE-toimistosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojen vaikutuksen työttömyysturvaasi.

Lisätietoa työttömänä opiskelusta

Alla on lueteltuna polkuopintojen tarjonta. Löydät hakukohteen linkistä avautuvalta sivulta tarkemmat tiedot, hakuajan ja tietoa polkuopiskelijoiden valintatavasta. Linkit hakukohteille lisätään ennen ilmoittautumisajan alkua. Polkuopintoihin haku/ilmoittautuminen alkaa ilmoitettuna päivänä klo 10.00.

  • Osaan polkuopinnoista opiskelijat valitaan ennakkotehtävän tai motivaatiokirjeen perusteella.
  • Vaadittu tehtävä tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle PDF-muotoisena liitetiedostona ilmoittautumista tehdessä.
  • Tee ilmoittautuminen vasta siinä vaiheessa, kun olet tehnyt tehtävän valmiiksi, sillä et pääse enää jälkikäteen liittämään tehtävää ilmoittautumislomakkeelle.

Hakukohteet

Informaatioteknologia

Study Path to Degree Programme in Information Technology, daytime contact teaching
Tietojenkäsittelyn polkuopinnot, päivätoteutus
Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot, ohjelmistokehityksen sv., päivätoteutus
Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot, laiteläheinen ohjelmistokehitys sv., päivätoteutus
Data Analytics and Project Management, YAMK – polkuopintojen valintakoekurssi

Kulttuuri

Musiikkipedagogin polkuopinnot, päivätoteutus
Tanssinopettajan polkuopinnot, päivätoteutus
Viestinnän polkuopinnot, journalismi sv., päivätoteutus
Viestinnän polkuopinnot, visuaalinen suunnittelu sv., päivätoteutus
Kulttuurituottaminen ja luova talous, YAMK – polkuopinnot

Liiketalous

Study Path to Degree Programme in International Business, daytime contact teaching
Liiketalouden polkuopinnot, päivätoteutus
Liiketalouden polkuopinnot, monimuoto-toteutus
Liiketoiminnan kehittäminen, YAMK – polkuopinnot
Taloushallinnon kehittäminen, YAMK – polkuopinnot

Luonnonvara-ala

Maaseutuelinkeinojen polkuopinnot, päivätoteutus
Maaseudun kehittäminen, YAMK – polkuopinnot

Sosiaali- ja terveysala

Study Path to Degree Programme in Nursing, Daytime contact teaching
Bioanalytiikan polkuopinnot, monimuotototeutus
Ensihoidon polkuopinnot sairaanhoitajille, monimuotototeutus
Fysioterapian polkuopinnot, monimuotototeutus
Kätilötyön polkuopinnot, päivätoteutus
Kätilötyön polkuopinnot sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja ensihoitajille, päivätoteutus
Optometrian polkuopinnot, päivätoteutus
Radiografian ja sädehoidon polkuopinnot, monimuotototeutus
Sairaanhoitotyön polkuopinnot, päivätoteutus
Sairaanhoitotyön polkuopinnot, Oulainen, verkkopainotteinen monimuotototeutus
Sosiaalialan polkuopinnot, päivätoteutus
Suun terveydenhuollon polkuopinnot, päivätoteutus
Terveydenhoitotyön polkuopinnot, päivätoteutus
Terveydenhoitotyön polkuopinnot sairaanhoitajille ja kätilöille, monimuotototeutus
Toimintaterapian polkuopinnot, monimuotototeutus

Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, YAMK – polkuopinnot
Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut, YAMK – polkuopinnot
Kliininen asiantuntija, YAMK – polkuopinnot
Uudistava ja hyvinvointia edistävä johtaminen, YAMK – polkuopinnot

Tekniikka

Energia- ja ympäristötekniikan polkuopinnot, kiertotalouden suuntautumisvaihtoehto, päivätoteutus
Energia- ja ympäristötekniikan polkuopinnot, energiatekniikan suuntautumisvaihtoehto, monimuotototeutus
Konetekniikan polkuopinnot, auto- ja työkonetekniikan sv., päivätoteutus
Konetekniikan polkuopinnot, koneautomaation sv., päivätoteutus
Konetekniikan polkuopinnot, tuotantotekniikan sv., päivätoteutus
Rakennusarkkitehdin polkuopinnot, päivätoteutus
Rakennustekniikan polkuopinnot, yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehto, monimuotototeutus
Rakennustekniikan polkuopinnot, talonrakennustekniikan sv., päivätoteutus
Sähkö- ja automaatiotekniikan polkuopinnot, päivätoteutus
Talotekniikan polkuopinnot, päivätoteutus
Talotekniikan polkuopinnot, monimuotototeutus

Autoala, YAMK – polkuopinnot
Lean-johtaminen, YAMK – polkuopinnot
Rakennusprojektin tehokas johtaminen, YAMK – polkuopinnot
Talotekniikka, YAMK – polkuopinnot
Älykäs automaatio ja robotiikka, YAMK – polkuopinnot