Akraamon palvelut

 

Onko yrityksessäsi tai organisaatiossasi kehittämistarpeita, joiden eteenpäin viemiseksi tarvitset apua ideoinnissa, tiedonhaussa, toiminnan arvioinnissa tai erilaisten selvitysten ja suunnitelmien tekemisessä? Kaipaatko lisäkäsiä avuksi yritystoimintasi toteuttamiseen? Oletko kiinnostunut ylläpitämään ja kehittämään osaamistasi koulutuspalvelujemme kautta?

 

Opiskelijat apuna yritystoiminnan ja maaseudun kehittämisessä

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyö avaa tilaisuuden uusien toimintamallien tuottamiseen, toiminnan kehittämiseen tai ongelmien ratkaisuun. Agrologitutkintoon sisältyvä opinnäytetyö on tutkimuksellinen tai toiminnallinen kehittämistehtävä. Opiskelija soveltaa tutkimuksen tuloksena tai käytännön kokemuksensa kautta saatua tietoa käytäntöön. Opiskelija käyttää uusinta tietouttaan mm. yrityksen tuotantoprosessien parantamiseksi tai uusien tuotteiden, palveluiden tai menetelmien aikaansaamiseksi tai olemassa olevien parantamiseksi.

Lopputuotoksena on esimerkiksi

  • alaa eteenpäin vievä selvitys kehittämisehdotuksineen
  • tuotanto- tai palveluprosessin kehittämissuunnitelma
  • liiketoimintasuunnitelma
  • opas
  • tapahtuman järjestäminen.

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa opinnäytetyö liittyy usein opiskelijan oman organisaation toiminnan kehittämiseen.

Tilaa palvelu 

Harjoittelut

Harjoittelussa teoria muuttuu käytännöksi. Harjoittelun tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa oppimaansa teoriaa käytännön työtehtävissä. Paneutuminen yrityksen keskeisiin työtehtäviin, työyhteisön toimintaan ja sen kehittämiseen hyödyttää kaikkia osapuolia. Harjoittelun jälkeen voit jatkaa toiminnan kehittämistä opiskelijan kanssa vaikkapa opinnäytetyön parissa. Näin varmistat työn jatkumisen ja yrityksellesi hyvän mahdollisuuden saada ammattitaitoista työvoimaa.

Oamkin luonnonvara-alalla opiskelija suorittaa yhteensä viisi kuukautta harjoittelua. Harjoittelun voi suorittaa yhtäjaksoisesti tai lyhyempinä jaksoina yhden tai useamman työnantajan palveluksessa kotimaassa tai ulkomailla. Saman työnantajan palveluksessa tehdyn harjoittelun tulee olla vähintään neljän viikon laajuinen.

Opiskelijoiden kokemuksia harjoittelusta löydät Akraamon Instagram-tililtä sekä Alan agrologiksi -blogista

Tilaa palvelu

Projektityöt

Opintojaksoilla tehtävät projektityöt ovat nopea ja tehokas keino kehittää toimintaa ja tehdä yhteistyötä niin opiskelijoiden kuin Oamkin asiantuntijoiden kanssa. Projektitöiden toimeksiannot sidotaan osaksi opintojakson oppimisteemoja ja opiskelijat pääsevät oppimaan ja kehittämään käytännössä ratkaisuja yrityksen haasteisiin. Opintojaksoilla tehtyjen projektien kautta saadaan kiinnostavia aiheita myös laajempiin selvityksiin kuten opinnäytetöihin.

Tilaa palvelu

Laboratoriopalvelut

Oamkin laboratoriot auttavat testaamisessa ja tuotekehityksessä. Bio- ja kiertotalouden ympäristölaboratoriossa voidaan tehdä ravintosisältömäärityksiä elintarvikkeista, kiinteiden biopolttoaineiden lämpöarvojen mittausta, biomassojen metaanituottopotentiaalin mittausta sekä paljon muuta.

Laboratoriomme laajasta valikoimasta voit vuokrata tarvitsemiasi laitteita ja välineitä. Voit käyttää laitteitamme itse tai ostaa analyysipalvelun asiantuntijoiltamme tai opiskelijoiltamme.

Tutustu tarkemmin laboratoriopalveluihin

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Järjestämme työelämän koulutuspalveluja pitempikestoisista erikoistumisopinnoista lyhytkursseihin ja seminaareihin. Suunnittelemme ja toteutamme koulutusta työelämälähtöisesti yhteistyössä yritysten, kehittäjien ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Tarjoamme myös tilaajan tarpeisiin räätälöityä koulutusta.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa agrologin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Lisätietoa löytyy Oulun ammattikorkeakoulun sivuilta.

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli mielessäsi on ajankohtainen koulutusidea tai organisaatiossasi on koulutustarpeita.

Innovaatioseteli

Oulun ammattikorkeakoulu on yksi Business Finlandin innovaatiosetelin palveluntarjoaja. Pienet ja keskisuuret yritykset voivat ostaa asiantuntijapalveluita innovaatiotoimintansa kehittämiseen. Oamkin palvelujen avulla yritys voi kehittää ketterästi tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan sekä edistää liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä.

Tutustu tarkemmin innovaatioseteliin Business Finlandin sivuilla.

Muut palveluntarjoajat alueella

 

ProAgria Oulu

ProAgria Oulu tarjoaa asiantuntijapalveluja maatilan ja maaseutuyrityksen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Luonnonvarakeskus Luke

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi.

Metsäkeskus

Metsäkeskus edistää Suomen metsäalan kilpailuetua ja kestävyyttä. Toteutamme tehtäväämme yhdessä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja koko yhteiskunnan kanssa.

MTK-Pohjois-Suomi

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille.