Skip to content

Osuvat taidot -käsikirjasta inspiraatiota osaamismerkkityöhön

 

Osuvat taidot -käsikirja: Opas valtakunnallisen osaamismerkkijärjestelmän kehittämiseen julkaistaan pian OAMK Journalissa. Käsikirja on tuotettu Osuvat taidot -ESR-hankkeessa (2019–2021) ja sen ovat toimittaneet Erkki Nuottila, Sanna Brauer, Lotta Pakanen ja Elina Juntunen OAMK:sta, Sanna Ruhalahti TAMK:sta, Anne-Maria Korhonen, Henry Paananen ja Annukka Pesonen HAMK:sta ja Hanna-Maija Rantamäki Sedusta.

Osuvat taidot -hankkeessa rakennettiin valtakunnallisesti hyödynnettävä digitaalinen osaamismerkistö, joka tarjoaa valmiin mallin digitaitojen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Osaamismerkistö sisältää kymmenen osaamismerkkiä ja viisi koontimerkkiä digiosaamisen todentamiseen ja tukee siirtymiä eri koulutusasteelta toiselle ja työelämään. Osaamismerkistöön voi tutustua Tieke ry:n sivuilla: https://tieke.fi/palvelut/osaamisen-kehittaminen/digitaitojen-osaamismerkkijarjestelma/

Osuvat taidot -käsikirjan tavoitteena on kuvata, mitä digitaaliset osaamismerkit ovat, miten ne vaikuttavat osaamisen kehittymiseen ja mitä merkkien suunnittelussa ja käyttöönotossa kannattaa ottaa huomioon. Keskiössä ovat koulutuksessa ja työelämässä tarvittavat perusdigitaidot, joita jokainen tarvitsee myös yhteiskunnan eri toimintoihin osallistumisessa. Käsikirjassa kuvataan konkreettisella tasolla valtakunnallisen digitaitojen osaamismerkistön kehitystä ja yhdentoista hankekumppanin verkoston toimintaa.

Lisätietoja:

Sanna Brauer, sanna.brauer@oamk.fi

Lotta Pakanen, lotta.pakanen@oamk.fi