OsaaVa

Opintopolut

 

Varhaiskasvatusalan opintopolut ovat moninaiset ja osaavaksi varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi voi opiskella monella eri tavalla. Koulutusta järjestetään kahdella koulutusasteella: Toisella asteella ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkea-asteella ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Varhaiskasvatusalan tehtävänimikkeitä ovat varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja päiväkodin johtaja. Lisäksi varhaiskasvatuksessa työskentelee perhepäivähoitajia ja avustajia sekä kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajia ja lastenohjaajia.

Opintoihin hakeminen tapahtuu osoitteessa: www.opintopolku.fi

Varhaiskasvatusalan opintoportaali

OsaaVa-hankkeen yhtenä tavoitteena on sujuvoittaa varhaiskasvatusalan opintopolkua ja helpottaa täydennyskouluttautumista. Päämäärän saavuttamiseksi yksi hankkeen toimenpiteistä on varhaiskasvatusalan opintoportaalin rakentaminen. Opintoportaalin tarkoituksena on koota yhteen hankkeessa mukana olevien oppilaitosten varhaiskasvatuksen opinnot ja koota nämä toisistaan irralliset opintokokonaisuudet tavoitteelliseksi prosessiksi, joka kattaa kokonaisen jatkumon varhaiskasvatuksen eri koulutustasoilla. Opintoportaalista löytyy lisäksi tietoa esimerkiksi varhaiskasvatusalan eri ammattien kelpoisuusehdoista sekä alan ammattilaisten haastatteluja omista urapoluistaan.

OsaaVa -hankkeen opintoportaali on nyt avattu osoitteessa: www.opiskelevarhaiskasvatusta.fi

Toisen asteen koulutus

Toisella asteella voi opiskella varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään. Kelpoisuusvaatimuksena on tällöin kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan valinneet lastenohjaaja-opiskelijat voivat oman valintansa mukaan suuntautua toimimaan myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työympäristössä. Lisäksi toisella asteella voi opiskella perhepäivähoitajaksi, jolloin voi toimia joko kunnallisena tai yksityisenä perhepäivähoitajana.

Koulutuskuntayhtymä OSAO

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 180 osaamispistettä

  Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, Lähihoitaja

 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, 150 osaamispistettä

  Perhepäivähoitaja

Suomen Diakoniaopisto

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 180 osaamispistettä

  Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, Lähihoitaja

 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, 180 osaamispistettä

  Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, Lastenohjaaja

Korkea-asteen koulutus

Uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti ammattikorkeakoulussa voi opiskella varhaiskasvatuksen sosionomiksi suorittamalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sisältäen vähintään 60 opintopisteen verran varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja.

Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutus antaa varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden sekä kelpoisuuden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkoihin.

Yliopistossa suoritettu varhaiskasvatuksen alempi korkeakoulututkinto, kasvatustieteen kandidaatti, antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajan ja esiopetuksen tehtävissä.

Oulun yliopistossa varhaiskasvatuksen opiskelija saa lisäksi automaattisesti opinto-oikeuden maisteriopintoihin, jotka suoritettuaan opiskelija saavuttaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Vuodesta 2030 lähtien päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena on kasvatustieteen maisterin tutkinto.

Päiväkodeissa työskentelee myös varhaiskasvatuksen erityisopettajia. Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin on kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaineena erityispedagogiikka.

Tietoa ammattikorkeakouluopinnoista löytyy kootusti sivustolta: www.ammattikorkeakouluun.fi

Oulun ammattikorkeakoulu

 • Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 opintopistettä

  Sosionomi (AMK)

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak

 • Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 opintopistettä

  Sosionomi (AMK)

 • Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 opintopistettä

  Sosionomi (AMK), Kirkon varhaiskasvatus

   

Oulun yliopisto

 • Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, 180 + 120 opintopistettä

  Kasvatustieteen kandidaatti (KK)

  Kasvatustieteen maisteri (KM)

 • Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, 180 + 120 opintopistettä

  Kasvatustieteen kandidaatti (KK)

  Kasvatustieteen maisteri (KM)