Skip to content

Oamkin sisäisessä OPStart tulevaisuuteen -kilpailussa ideoitiin opetusta uudistavaa opintojaksoa tai opintokokonaisuutta – voittajaidean kehittelivät kieltenopettajat Marjo Heikkinen ja Heidi Hedström

Kieltenopettajina työskentelevät Marjo Heikkinen ja Heidi Hedström voittivat ideallaan Oamkin sisäisen OPStart tulevaisuuteen -kilpailun, joka järjestettiin syksyllä 2021. Palkintotaulujen lisäksi Heidi ja Marjo saivat kehittämisresurssin heidän ideansa eteenpäin viemiseksi.

OPStart tulevaisuuteen -kilpailun voittajaidean kehitelleet Marjo Heikkinen ja Heidi Hedström ovat työskennelleet kieltenopettajina Oamkissa jo noin 20 vuotta.

– Voitto tuli täytenä yllätyksenä, mutta tuntuu tietysti aivan mahtavalta saada tunnustusta ideasta ja lisäresursseja sen kehittämiseen, kommentoi Heidi Hedström.

– Muiden esityksiä kuunnellessa tuli sellainen olo, että nämähän ovat kaikki voittajia. En yhtään osannut odottaa meidän voittoamme, Marjo Heikkinen lisää.

Oamkin OPStart tulevaisuuteen -kilpailun tavoitteena oli ideoida opetusta merkittävällä tavalla uudistava opintojakso tai opintokokonaisuus. Kilpailun taustalla on korkeakoulutuksen murros kohti oppijakeskeistä ajattelua, mikä edellyttää uudenlaisia ratkaisuja osaamiskokonaisuuksien ja yksittäisten opintojaksojen tarjonnassa ja toteutuksessa.

Heidin ja Marjon kilpailuidea kohdistui englannin kielen opintojaksoon, jota tarjotaan tekniikan alan opiskelijoille CampusOnline-portaalissa. Opintojakso koostuu yleisesti kaikille sopivista osioista sekä viidestä alakohtaisesta osiosta. Kurssissa hyödynnetään uudenlaista pedagogista lähestymistapaa, jossa opiskelija tekee aluksi lähtötasotestin ja valitsee sen avulla arvosanatason, jota hän lähtee tavoittelemaan tason mukaisilla tehtävillä.

– Aloin kehittelemään opintojaksoa jo kolme vuotta sitten, kun oli tarve lisätä verkko-opintojaksotarjontaa. Ajattelin, että englannin kielen opintojakson voisi hyvin toteuttaa myös verkossa, Marjo kertoo.

Opintojakson toteutusta suunnitellessaan Marjo törmäsi toisen ammattikorkeakoulun sivuilla ohjelmointikurssiin, jossa opiskelijat suorittivat tehtäviä kurssista tavoittelemansa arvosanatason mukaan ja innostui ideasta.

– Opiskelu motivoi varmasti enemmän, kun voi valita juuri sen tasoisia tehtäviä, joiden tekeminen tuntuu itsestä mukavalta. Kaikki opiskelijat ovat yksilöitä, joten jokaisen osaamistason yksilöllinen huomioiminen on tärkeää.

Marjo teki ensin opintojaksoon alakohtaiset osiot automaatio-, sähkö-, talo- ja energiatekniikan opiskelijoille, jonka jälkeen Heidi suunnitteli kovan kysynnän vuoksi oman osion myös rakennustekniikan opiskelijoille. Tähän mennessä opintojakso on järjestetty jo kolme kertaa, ja se on kerännyt valtavasti positiivista palautetta opiskelijoilta.

– Opiskelijat ovat kehuneet joustavaa toteutustapaa ja kokeneet tehtävät mielekkäiksi, Marjo kertoo.

Marjon ja Heidin mukaan opintojaksosta saatu positiivinen palaute oli yksi iso syy siihen, miksi he halusivat osallistua kilpailuun.

– Vaikka aluksi osallistuminen mietityttikin, kertoi positiivinen palaute meille siitä, että ideassa on potentiaalia, Heidi kommentoi.

Marjon ja Heidin voittoa perusteltiin muun muassa sillä, että ideassa nähtiin hyvät laajentamismahdollisuudet. Kaksikon seuraavana tavoitteena onkin laajentaa opintojaksoa myös tekniikan alan ulkopuolelle.

– Palkintona kilpailun voitosta saimme kehittämisresurssin, jonka ansiosta voimme viedä tätä tavoitetta eteenpäin. Opintojakson laajentaminen monialaiseksi vaatii paljon työtä ja uusia ratkaisuja esimerkiksi tekniseen toteutukseen, Heidi sanoo.

Pidemmän aikavälin tavoitteena Heidillä ja Marjolla on se, että opintojaksoa voitaisiin tarjota muihinkin oppilaitoksiin.

– Digitaalisilla ratkaisulla on jatkuvasti yhä suurempi merkitys opetuksessa ja oppimisessa, joten siinä kehityksessä on oleellista pysyä mukana, Heidi toteaa.

Opiskelijat voimavarana opettajan työssä

Heidi ja Marjo ovat työskennelleet kieltenopettajina Oamkissa noin 20 vuotta ja tehneet sinä aikana paljon yhteistyötä.

– Täydennämme monissa asioissa hyvin toisiamme ja meillä on myös paljon samanlaisia ajatuksia, joten on ollut mukavaa tehdä yhteistyötä, Heidi sanoo.

Sekä Heidi että Marjo ovat opettaneet monien eri alojen opiskelijoita, mutta pisin kokemus heiltä löytyy tekniikan alan opiskelijoiden opettamisesta.

– Näiden vuosien aikana on kerennyt tekemään myös paljon muutakin kuin opetustyötä. Olemme esimerkiksi kumpikin työskennelleet tutoropettajina, Marjo kommentoi.

– Lisäksi meillä on ollut paljon erilaisia kansainvälisyyteen liittyviä tehtäviä. Minut valittiin vastikään ruotsin ja vieraiden kielten opettajien tiimipäälliköksi Oamkin kielikeskukseen, Heidi kertoo.

Heidi ja Marjo kuvailevat Oamkia positiivisella tavalla haastavaksi työympäristöksi.

– Työ on jatkuvasti uuden oppimista, sillä muutoksia on todella paljon, Heidi kommentoi.

– Muutokset tuovat työhön vaihtelevuutta, mikä virkistää. Oamkissa pääsee myös hyvin vaikuttamaan omaan työhönsä ja tekemään sellaisia asioita, jotka itseä kiinnostaa, Marjo sanoo.

Vaikka Oamk on työympäristönä muuttuva, on yksi asia pysynyt kummankin mielestä läpi vuosien samana: opiskelijat.

– Opiskelijat ovat olleet yhtä mahtavia vuodesta toiseen. He ovat valtava voimavara ja auttavat jaksamaan tässä työssä, Heidi sanoo.

– Kohtaamiset opiskelijoiden kanssa ovat ehdottomasti yksi parhaista asioista opettajana työskentelyssä, Marjo komppaa.

Teksti: Julia Asikainen