Oulun ammattikorkeakoulun johtoryhmä

Oamkin johtoryhmä

Oamkin johtoryhmä. Kuvassa Tuija Sipilä (ylhäällä vasemmalla), Noora Jansson, Ulla Virranniemi, Jyrki Laitinen, Heidi Fagerholm, Jarmo Mikkola, Mikko Väisänen, Markku Viitasaari, Tarja Paukkeri, Taina Junttila (alhaalla vasemmalla) ja Anne-Maria Haapala.

Heidi Fagerholm, rehtori, toimitusjohtaja

Rehtori johtaa ja kehittää ammattikorkeakoulun toimintaa, huolehtii hallinnosta ja taloudenhoidon järjestämisestä, toimii osaamisalajohtajien esihenkilönä sekä johtoryhmän puheenjohtajana.

Rehtori toimii myös Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajana.

Jyrki Laitinen, vararehtori

Vararehtori vastaa koulutuksesta, koulutuksen tukipalveluista ja laatujärjestelmästä. Hän toimii myös rehtorin sijaisena.

Anne-Maria Haapala, viestintäjohtaja

Viestintäjohtaja vastaa ammattikorkeakoulun brändistä, maineenrakentamisesta, sidosryhmä- ja vaikuttajaviestinnästä, alumni- ja julkaisutoiminnasta sekä työyhteisöviestinnästä ja niiden kehittämisestä. Hän vastaa viestinnän tuloksellisesta johtamisesta ja kehittämisestä.

Mikko Väisänen, talous- ja kehitysjohtaja

Talous- ja kehitysjohtaja vastaa talouden ja hallinnon strategisesta kehittämisestä ja tuloksellisuuden varmistamisesta sekä talouden suunnittelusta, ennustamisesta ja raportoinnista. Hän toimii yhteistyössä talous- ja hallintopalvelukumppaneidemme kanssa koordinoiden ostopalveluitamme strategian mukaisesti. 

Ulla Virranniemi, Legal Counsel

Legal Counsel valvoo Oamkin toimintaan liittyviä sopimuksia ja vastaa Oamkin yhtiöoikeudellisista asiakokonaisuuksista. Hänen vastuullaan Oamkissa on laaja-alaisesti laki- ja hallinnollisten asioiden hoitaminen sekä juridisen neuvonnan antaminen koko organisaatiolle. Ulla Virranniemi toimii myös Oamkin hallituksen sihteerinä.

Noora Jansson, tutkimus- ja innovaatiojohtaja

TKI-johtaja vastaa Oamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyksikön johtamisesta, strategiasta ja kehittämisestä.

Markku Viitasaari, Ammatillisen opettajankoulutuksen johtaja

Jarmo Mikkola, ICT ja liiketoiminta, osaamisalajohtaja

Osaamisalajohtaja vastaa koulutustoiminnan johtamisesta, tuloksellisuudesta, kehittämisestä ja työelämäyhteistyöstä.

Tarja Paukkeri, Kielikeskuksen johtaja

Taina Junttila, Hyvinvointi ja kulttuuri, osaamisalajohtaja

Osaamisalajohtaja vastaa koulutustoiminnan johtamisesta, tuloksellisuudesta, kehittämisestä ja työelämäyhteistyöstä.

Tuija Sipilä, Tekniikka, osaamisalajohtaja

Osaamisalajohtaja vastaa koulutustoiminnan johtamisesta, tuloksellisuudesta, kehittämisestä ja työelämäyhteistyöstä.