Skip to content

Monialaisuus Terwa-akatemiassa

Terwa-akatemia tarjoaa monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia. Kuka tahansa, opiskelija tai sidosryhmien edustaja, voi ottaa yhteyttä Terwa-akatemian osuuskuntiin ja neuvotella yhteistyöstä tai työtarjouksista osuuskuntien kanssa. OTE-hankkeessa luotiin ja pilotoitiin toimintamalleja, joilla korkeakouluopiskelija voi oppia yrittäjyydestä osuuskuntatoiminnan kautta. Mallia pilotointiin sosiaali- ja terveysalan opinnoissa yhteistyössä Terwa-akatemian kanssa.

OTE-hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin tapoja, joilla sote-alan opiskelijat voivat suorittaa osia opinnoistaan Terwa-akatemian osuuskunnissa. Piloteista saatujen kokemusten pohjalta Terwa-akatemia todettiin hyväksi vaihtoehdoksi suorittaa opintoja kaikille yrittäjyydestä ja yrittäjämäisistä taidoista kiinnostuneille opiskelijoille.

Miksi?

Opiskelijaosuuskunta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää yrittäjyystaitoja ja yrittämäistä toimintaa oikeassa yrityksessä.

Mitä?

Projekti, joka toteutetaan monialaisessa tiimissä Terwa-akatemian opiskelijasuuskunnan kautta. Muiden alojen opiskelijat voivat hakeutua mukaan osuuskunnan toimintaan suorittamaan omia opintojaan ja kerryttämään opintopisteitä.

Miten?

Opiskelijaosuuskuntaopinnoista kiinnostunut opiskelija sopii oman alan opettajan kanssa opintojen osan suoritustavaksi osallistumisen osuuskuntatoimintaan. Opiskelija ottaa yhteyttä osuuskuntaan, kertoo, millaista osaamista hänellä on ja mistä hän on kiinnostunut sekä mahdollisesta omasta tuote/palveluideastaan. Opiskelija tekee harjoittelusopimuksen osuuskunnan kanssa ja aloittaa projektin suunnittelun tiimin kanssa. Monialainen tiimi ideoi ja suunnittelee myytävän tuotteen/palvelun, markkinoi ja myy tuotteen, sekä arvioi toteutusta ja mitä prosessissa opittiin. Osuuskunnassa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea tai sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin.

 

Kiinnostuitko opintojen suorittamisesta Terwa-akatemiassa?

  1. Perehdy HOPSiisi ja mieti, mihin opintojaksoon liittyen voisit suorittaa Terwa-akatemian opiskelijoiden kanssa tehtävän projektin.
  2. Keskustele tutorpettajasi kanssa
  3. Ota yhteys Terwa-akatemian osuuskuntiin
  4. Keskustele osuuskuntien kanssa yhteisen projektin tekemisestä
  5. Tee sopimus työskentelyysi liittyen osuuskunnan kanssa (yleensä harjoittelusopimus)
  6. Ideoi, opi ja nauti käytännön kautta oppimisesta ja monialaisessa tiimissä toimimisesta!

Esimerkkejä monialaisista projekteista Terwa-akatemiassa

Hyvinvointitapahtuma naisyrittäjille

Lue myös blogikirjoitukset:

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille uusia tapoja oppia yrittäjyyttä

Sote goes Terwa – monialaista yrittäjyyttä oppimassa

OTE-hankkeen Facebook:

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen osaaminen osana opintoja

Yrittäjyys näyttäytyy monilla tavoin ammattikorkeakouluopinnoissa. Oamkissa tuetaan yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä monin keinoin. Lähtökohtana on opiskelijan kiinnostus aihetta kohtaan. 

Katso esite ”Yrittäjyys osana sote-opintoja”, jossa kerrotaan asiasta lisää. Esitteen teossa olivat mukana sosionomiopiskelijat Sonja Änkiläinen, Rosa Säkkinen ja Emmi Koskela.

Yrittäjyys osana sote-opintoja

Yrittäjyysosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Onko Sinulla yrittäjyysosaamista ja haluaisit siitä opintopisteitä? Voit kartoittaa yrittäjyysosaamisesi yoop.fi -sivustolla, josta saat apuja myös yrittäjyysosaamisen ahotointiin ja opinnollistamiseen liittyen. Sivusto on tuotettu HOTIT OPIT -hankkeessa (2018–2020).

OTE-hankkeessa kehitettiin ja pilotointiin myös yrittäjyysosaamismerkki (Basic-taso). Linkki ohjeisiin ja merkin sisältöön päivitetään tähän, kun merkkiä voi jälleen hakea.

Lisätietoa toiminnoista Oamkissa

Hautala Eija
Lehtori, Liiketoiminnan kehitys
050 5820070

Lisätietoa monialaisesta yhteistyötä Terwa-akatemiassa

Klemola Katriina
Projektipäällikkö, Liiketoiminnan kehitys
040 1801445