Skip to content

Mikrot, makrot ja merkit – digisti kohti toivottua osaamista  

Johdanto  

Minä tutkin osaamista, osaamisperusteisuutta ja kehittyviä (digi)pedagogisia malleja, jotka innostavat jatkuvaan oppimiseen. Osaamisperusteisuuden tueksi on tehtävä yhteistyötä ja rakennettava käsitteistöä, jolla keskustelemme tuloksekkaasti kehitystyöstä ja tehtävistä ratkaisuista [1]. Siksi innostun myös yhteiseurooppalaisesta koulutuksen lainsäädännöstä, suosituksista ja teknisistä alustoista. Tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin tavoitteena on osuvat taidot – toivottu osaaminen, jonka kuvaamiseen tarvitsemme käsitteiden lisäksi standardeja ja rakenteita [2], jotka mahdollistavat kestävän kehityksen yksilön, työyhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla [3]. 

Menetelmät  

Tutkimusmenetelmiä sovellan tarpeen mukaan. Uskallan myös menetelmällisesti kokeilla uutta, soveltaa sekä tehdä tutkimuksellista menetelmävertailua [4]. Menetelmäkehityksessä minua kiinnostavat uudet sovellukset kvantitatiivisista deskriptiivisistä menetelmistä – se kun käytämme matematiikkaa piirtääksemme kolmiulotteisen kuvan. Väitöstyössäni [5] sovelsin ensimmäisenä kasvatustieteissä rajoitettua korrespondenssianalyysia. Toisaalta toivon kehittyväni vankaksi osaajaksi myös laadullisessa tutkimuksessa. Olen käyttänyt fenomenografista lähestymistä useammassa tutkimuksessa [4] [5] ja toivottavasti voin edelleen jatkaa osaamiseni syventämistä tämänkin menetelmän parissa [6]. 

Tulokset  

Monet tutkimuksistani kiertyvät paitsi osaamisen ja osaamisperusteisuuden myös digitaalisten osaamismerkkien ja laajemmin vaihtoehtoisten kredentiaalien tutkimukseen [7]. Väitöskirjassani [5] kuvasin ensimmäisenä osaamismerkein ohjautuvan oppimisprosessin (kuva 1), jota sovelletaan nyt kansallisesti [8] ja kansainvälisesti [9] 

Kuva 1. Osaamismerkein ohjautuva oppimisprosessi (Brauer, 2019) 

Kehitystyö on tänä syksynä tunnustettu uutena akateemisena tutkimusalueena (badge-driven learning). Uudessa julkaisussamme kuvaammekin 360° näköalan osaamismerkein ohjautuvaan oppimiseen  [10]. Jatkossa tutkin erityisesti työelämän osaamistarpeita, työelämässä hankitun osaamisen tunnistamista  [11], tunnustamista ja validointia  [12]  [13]. Smart Campus-hankkeessa pyrimme kuvaamaan miten työelämälähtöiset integratiiviset mallit soveltuvat hybridioppimisen ratkaisuihin  [14]  [15]. Keskeistä on edistää myös osaamiseen ja osaamisperusteisuuteen liittyvää keskustelua erityisesti korkeakoulutuksen kontekstissa ja kehittyvän korkeakoulupedagogiikan suunnasta  [16] 

Tutkimustyö viestii Oamkin vahvuuksista maailmalle  

Itselleni tutkimustyö on antanut ennen kaikkea mahdollisuuden kasvaa asiantuntijana. Tutkimustyö on antanut myös konkreettiset välineet kehittää ja mitata omaa osaamista. Työ on avannut edelleen uusia verkostoja ja vaikuttamiskanavia korkeakoulutuksen kehittämiseen sekä edistänyt vuoropuhelua erilaisista lähtökohdista ilmiöitä tarkastelevien tutkijoiden, kehittäjien ja päättäjien kanssa. Yhteistyö työelämän eri sidosryhmien kanssa on tiivistynyt.  

Tutkimustyö vaatii sitoutumista ja säännöllisyyttä, jotta prosessit edistyvät niukoillakin resursseilla. Ammattikorkeakoulussa väitöstutkimusta tekevien vertaisten tueksi perustettu Tutkivat Opet-ryhmä ja yhteiskirjoittamisen prosessit ovat ainakin itselleni ollut sekä vetävä että työntävä tuki tutkimuksen ylä- ja alamäissä. Mikäli itse kaipaat tukea kirjoittamiseen – laita viestiä ja kerron lisää!  

Tutkijan yhteystiedot

KT, AmO Sanna Brauer 

https://www.linkedin.com/in/sannabrauer

Lähteet  

 1. Brauer, S. (2021), ”Towards competence-oriented higher education: a systematic literature review of the different perspectives on successful exit profiles”,

  Education + Training,

  63

  (9), pp. 1376-1390.

  https://doi.org/10.1108/ET-07-2020-0216

   

   

 2. Professional development of digital competences: standardised frameworks supporting evolving digital badging practices.

  Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences,

  12(2), 175-186. DOI: 10.17516/1997-1370-0387

   

 3.  

  opittavat asiat piti löytää omasta työstä”.

  HAMK Unlimited Scientific 5.6.2020. 

  “Loistavaa, kun opittavat asiat piti löytää omasta työstä”

   

   

 4. The Journal of Professional and Vocational Education: Vocational education and training in the Nordic countries, 20

  (2), 13-29.

   

 5. Brauer, S. (2019).

  Digital Open Badge-Driven Learning –Competence-based Professional Development for Vocational Teachers

  (doctoral dissertation). Acta Universitatis Lapponiensis 380. Rovaniemi: Lapland University Press. 

  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-110-1

   

 6. The Educational Paradigm Shift—Medical Teachers’ Experiences of Practices in Finland.

  Käsikirjoitus esitetty julkaistavaksi. 

   

 7. Brauer, S. (2021).

  Mikrot, makrot ja merkit: osaamiset repussa työelämään.

  Micros, macros and digital badges – skills for working life. Tiedosta 2/2021, 26-27.

  Tiedosta 2/2021 – Digitalisaatio ihmistä ja ympäristöä palvelemaan

  Micros, macros and digital badges: skills for working life

   

 8. Kolme väitöstutkimusta uudistamassa ammatillista opettajuutta: Pedagoginen suunnittelu ja osaamisen kehittäminen digitaalisissa oppimisympäristöissä.

  [Renewal of Professional Teacher Education: Three Doctoral Studies of Pedagogical Design and Competence Development in Digital Learning Environments],

  HAMK Unlimited Journal

  18.6.2021.

  http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021061738294

   

 9. De Angelis, K. (2022). BadgeTour – a New Approach to Microcredentials for VET trainers. 

  https://epale.ec.europa.eu/en/blog/badgetour-new-approach-micro-credentials-vet-trainers

   

 10. Innovations in the Design and Application of Alternative Digital Credentials

  (pp. 95-130).

  IGI Global.

  https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7697-7.ch005

   

 11. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202103238026

   

 12. Validation in Art Teacher and Professional Teacher Education Curricula in Finland.

  European Journal of Education Studies, 8

  (11), 1-27.

  http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i11.3961

   

 13.  

  tietoa: Ossaamista on! Oamk Journal 86/2021.

  http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021111154706

   

 14. Smart Campus – Competence Renewal, RDI and Industry Co-Operation in Higher Education. Case Study. EAPRIL conference online 24.-26.11.2021.

  https://eapril.org/sites/default/files/2021-11/book_of_abstracts_54.pdf

   

 15. Impact Factors for Engagement. Käsikirjoitus. 

   

 16. Osaamismerkit korkeakoulupedagogisena työkaluna. Käsikirjoitus hyväksytty julkaistavaksi.