Lysti: Luota itseesi ja työllistymiseesi

LYSTI-hankkeessa kehitetään uusi malli ja menetelmiä opintojen loppuvaiheessa oleviin monialaisiin, ammatillisiin työharjoitteluihin. Tavoitteena on työelämässä vaadittavien monialaisten tiimitaitojen, verkostoitumistaitojen, itsesäätelyn (itsensä johtamisen) ja teknologiataitojen oppiminen, jotta valmistuvien osaaminen vastaa nykyisiä ja tulevaisuuden työelämässä vaadittavia kompetensseja. Ydinajatuksena hankkeessa on nykyisen yksi-työharjoittelija-per-yritys-mallin sijaan kehittää kokeilujen kautta harjoittelumalli, jossa harjoittelupaikassa on 2-4 opiskelijan monialainen tiimi. Lisäksi pilotoidaan virtuaalista harjoittelua.

(See LYSTI-project introduction in English)

Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden työelämävalmiuksia siten, että heidän osaamisensa täydentyy ja työllistymisensä helpottuu. Työharjoittelun laatua parannetaan tukemalla siirtymävaiheita ja kehittämällä ohjausta. Koulutuksen työelämävastaavuus ja työelämäyhteistyö paranevat. Hankkeessa tuotetaan validoitu työharjoittelun malli (monialainen 2-3 hengen opiskelijaryhmä), joka vastaa moderneihin työelämän vaatimuksiin.

Monialainen ammatillinen harjoittelu lisää opiskelijoiden ymmärrystä omaa alaansa ja omaa osaamistaan kohtaan sekä heidän ammatillista itseluottamustaan. Tavoitteena työharjoittelumallin uudistamisessa on myös opiskelijoiden opintojen tuen tarpeen tunnistaminen ja opintojen tukeminen harjoitteluprosessin aikana. Kehitettävä työharjoittelumalli hyödyntää tunnistamiseen ja tukemiseen olemassa olevia käytänteitä, jotka linkitetään luontevaksi osaksi uutta mallia. 

 

Jos tunnet yrityksiä, jotka voisivat tarjota vastaavan monialaisen harjoittelu/projektipaikan Oamkin opiskelijoille, voit jakaa heille oheisen Yritysesiteen. Keväällä 2021 käynnistyvät hankkeen ensimmäiset pilotit, joihin on jo yhteistyökumppanit löytyneet. Syksyllä tulee hankkeen toinen pilotti, johon etsitään mukaan uusia toimeksiantajia. Toimeksiantoja on mahdollista räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan, painottaen esim. joko liiketoiminnan kehittämistä tai uusien palvelujen suunnittelua tai esim. www-sivujen tai mobiiliapplikaatioiden tekoa ja sinne sisältöjen suunnittelua. 

 

Mikäli kiinnostuit hankkeesta tai haluat lisätietoja harjoittelusta/projektista, ota yhteyttä projektipäällikkö Ulla-Maija Törmälään (ulla-maija.tormala@oamk.fi ), Jaana Uusitaloon (jaana.uusitalo@oamk.fi ), Marika Tuiskuseen (Marika.Tuiskunen@oamk.fi) tai Minna Kamulaan (mkamula@oamk.fi). 

 

Pilotit

-Kevään 2022 aikana on työstetty Muistiyhdistyksen, Bittiumin ja 9Solutionin projekteja, jotka on tarkoitus viedä loppuun Lysti hankkeen osalta toukokuun aikana.

-Syksyn 2021 hausta ja yhteistyöyrityksistä on maininta myös Tietojenkäsittelyn blogissa.

-Kevään 2021 pilotin yritysyhteistyökumppanit on esitelty oheisessa blogissa, opiskelijoiden blogikirjoitus yhdestä toteutuneesta projektista.

Keskeiset yhteistyökumppanit 

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät, BusinessOulu, OSAKO ry, pilotteihin osallistuvat yritykset ja julkisen sektorin sekä kolmannen sektorin organisaatiot.

 

Vastuullinen yksikkö

Liiketalous

 

Hankkeen kesto

12.06.2020 – 31.12.2022

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Ulla-Maija TörmäläPuh. +358 50 542 3584Sähköposti: ulla-maija.tormala@oamk.fi

www.linkedin.com/in/ulla-maija-törmälä-9b62a020

Rahoitus ja yhteistyö

Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.