Skip to content

Vuoden YAMK-opinnäytetyön tekijät Sanna ja Nina: ”Teimme jotain oikeasti merkityksellistä.”

Nina Keskitalo ja Sanna Viljamaa saivat ansaitun tunnustuksen opinnäytetyöstään hyvinvoinnin digitaalisuuden alalla. Parivaljakko toteutti tutkimuksen ja kirjoitti sen pohjalta tutkimusartikkelin, joka julkaistiin myöhemmin alan lehdessä.

Oamkin syyslukukauden avajaisissa palkittiin tuttuun tapaan kuluneen vuoden opinnäytetyöt. Vuoden YAMK-opinnäytetyö syventyi ikäihmisiin, teknologian käyttöönottoon ja sen eettisyyteen liittyviin teemoihin. Sen tekijät Nina ja Sanna kertovat nähneensä työhön paljon vaivaa, joten palkinto tuntui hyvältä.

– On sellainen olo, että tämä on kyllä ansaittu, ja aihekin on todella tärkeä, sanoo kaksikko tyytyväisenä.

Sanna ja Nina tutustuivat toisiinsa Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut YAMK-tutkinnossa. Sanna on taustaltaan toimintaterapeutti ja on sen lisäksi tehnyt monipuolisesti kuntoutus- ja ohjaustyötä Suomessa ja ulkomailla.

– YAMK-tutkinto kiinnosti, koska halusin edetä uralla ja työllistyä hanke- ja kehittämistehtäviin. Digitaalisuus on tätä päivää, avaa Sanna opiskeluvalintaansa.

Samaa mieltä oli IT-alataustainen Nina, joka oli tehnyt työkseen niin sovellusohjelmointia kuin hierontaa. Hän halusi päivittää omaa osaamistaan ja lisätä työllistymismahdollisuuksia, mihin YAMK tarjosi mahdollisuuden.

– Opinnot olivat valtavan monialaisia. Niihin kuului digitaalisten ratkaisujen innovointia sekä johtamista ja palvelumuotoilua, Nina kertoo.

Kaksikko valmistui noin puolentoista vuoden ajan kestäneistä opinnoista keväällä 2023.

Sanna Viljamaa ja Nina Keskitalo
Vasemmalla kuvassa Sanna Viljamaa, oikealla kuvassa Nina Keskitalo

KARITA-hanke edistämässä eettisyyttä

Opinnäytetyön valmistelu alkoi jo opintojen alkumetreillä. Opiskelijoita varten Moodleen oli listattu eri vaihtoehtoja, joista yksi oli osa Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti (KARITA) -hanketta. Sanna ja Nina kiinnostuivat KARITAsta ja hakivat yhdessä hankkeen Oamkin osatoteutukseen.

– Opinnäytetyön lopullinen aihe kirkastui yhdessä osatoteutuksen projektipäällikön kanssa. Toiveenamme oli asiakaslähtöisyyden ja eettisyyden tutkiminen, työpari kertoo.

Työn lopullinen otsikko on ”Ikääntyneiden kotona asumista tukevan teknologian käyttöönoton eettisyys: tutkimuksellinen kehitystyö henkilöstön näkökulmasta”. Tässä tapauksessa eettisyys liittyy esimerkiksi siihen, kuinka paljon ikäihminen on mukana itseään ja kotiaan koskevissa päätöksissä.

Opinnäytetyön päätavoite oli tutkimuksen tekeminen ja artikkelin kirjoittaminen. Pari kokosi aiheelle teoriapohjan ja toteutti kyselytutkimuksen Oulun kaupungin kotihoidon henkilöstölle.

Kyselystä saaduissa vastauksissa toistuivat samat aiheet: henkilöstön osaaminen eettisyyden suhteen on vahvaa, mutta tukea kaivataan kentällä lisää.

– Tärkein viesti oli, että kotihoidon henkilöstö toivoo selkeitä ja yhtenäisiä toimintamalleja sekä koulutusta teknologian käyttöönottoon, Sanna tiivistää.

Merkityksellistä työtä

Opinnäytetyön pääpaino oli tutkimusartikkelin kirjoittamisessa, mihin Sannalta ja Ninalta meni noin kolme kuukautta. Tiivis merkkimäärä ja akateeminen kirjoitusasu tuottivat välillä päänvaivaa, mutta työ tuntui myös mielenkiintoiselta.

– Oli onni, että olimme niin samanhenkisiä ja meillä oli yhteiset tavoitteet työn suhteen, Sanna hymyilee.

Vaikka kirjoittaminen oli välillä puuduttavaa, oli se lopulta myös palkitsevaa, kun tutkimusartikkeli viimein julkaistiin alan lehdessä. Tutkimustuloksia käytettiin yhdessä muiden tutkimusten kanssa pohjana kaivatun eettisen toimintamallin luomisessa.

– Tarve tiedon lisäämiselle ja uusille malleille on todellinen. Tuntui hyvin merkitykselliseltä olla luomassa jotain oikeasti tärkeää, Nina iloitsee.

Tutustu Ninan ja Sannan opinnäytetyöhön