Skip to content

Työn tehostaminen digitaalisilla ratkaisuilla on sote-alan tulevaisuutta

Vuonna 2018 röntgenhoitajaksi valmistunut Nea Tuomaala näki työssään sote-alalla, että digitaaliselle osaamiselle on kysyntää. Tiedonjanoisena ihmisenä jatko-opintoihin hakeutuminen tuntui luontevalta. Nyt hyvinvoinnin digitaalisten ratkaisujen YAMK-tutkinto on vienyt hänet uralla uusiin haasteisiin.

Nea Tuomaalan polku ylemmässä ammattikorkeakoulussa alkoi avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla, sillä työkokemusta röntgenhoitajan AMK-opintojen jälkeen oli muutaman kuukauden verran liian vähän. Syksyllä 2021 paikka aukeni tutkinto-opiskelijaksi.

– Halusin edetä urallani. Näin sotella töitä tehdessäni, että digiosaajille ja digipalvelujen kehittäjille on tarvetta. Minua kiinnostaa työn helpottaminen ja tehostaminen digitaalisilla ratkaisuilla sekä työntekijöiden hyvinvointi. Tykkään ihmisten kanssa tekemisen ja teknisen työn yhdistämisestä.

Oamk valikoitui oppilaitokseksi loogisesta syystä. Oululaisen Nean olisi ollut helppoa saapua kampukselle lähiopetukseen, jos sellaista olisi koronan eristämässä maailmassa järjestetty. Toisaalta itsenäinen ja verkkopohjainen opiskelu antoi mahdollisuuden opintojen suorittamiseen vaativan röntgenhoitajan työn ohella.

– Työnantaja jousti mukavasti opintojen suhteen, jos luentoja sattui harvakseltaan keskelle työpäivää. Opinnäytetyöprosessin aikana tein lyhyempää työaikaa, jotta jaksaminen pysyi hanskassa.

Panostus opinnäytetyöhön kannatti ja Nean työ valittiin Oamkin vuoden 2022 parhaaksi YAMK-opinnäytetyöksi. Hän pääsi myös esittelemään tutkimustuloksiaan Porin Radiografiapäivillä sekä Kansainvälisessä Röntgenpäivässä.

Opintojen moniammatillisuus tarjosi uusia näkökulmia

Innovointia ja teknistä työtä sisältävä tutkinto-ohjelma täydentyi muun muassa johtamisen, palvelumuotoilun, tilastomenetelmien ja pilvipalveluiden opinnoilla. Monialaisuutensa vuoksi YAMK-opinnot tarjosivat myös kurkistusaukon muiden alojen ammattilaisten työhön.

– Suurin osa kurssien tehtävistä tehtiin ryhmätöinä, joten tehtäviin sai eri ammatillista perspektiiviä esimerkiksi insinöörin, fysioterapeutin ja röntgenhoitajan yhteistyöllä. Eräs kerta suunniteltiin piuhattomia EKG-lätkiä sekä potilaan mobiililaitteeseen asennettavaa hoitajakutsukelloa.

Nea koki ryhmätyöt mielekkäiksi, vaikka ne vaativatkin usean ihmisen aikataulujen yhteensovittamista.

Koulun penkiltä uudelle uralle

Opinnoilla ja eritoten opinnäytetyöllä Nea kokee olleen suuri vaikutus hänen ammatilliseen osaamiseensa. Valmistumisen jälkeen tarjoutunut uusi työpaikka antaa mahdollisuuden yhdistellä ylemmässä tutkinnossa saatuja oppeja. Kunnalliseen digihankkeeseen työskentelemään siirtynyt Nea leikittelee jo ajatuksella seuraavista jatko-opinnoista esimerkiksi verkostojohtamisen parissa.

Vaikka suoranaisia haaveita esihenkilötyöskentelystä tai uralla etenemisestä ei olisikaan, antavat jatko-opinnot silti eväitä työelämään.

– Kannattaa ilman muuta opiskella, jos intoa ja tiedonjanoa riittää! Kurssit voi valita sen mukaan, miten omalla uralla hyötyisi parhaiten YAMK-opinnoista. Suosittelen myös harkitsemaan opinnäytetyön aiheen huolella, sillä prosessissa tulee kahmittua niin paljon tietoa, että sitä on hyvä hyödyntää työelämässä. Eri aloilta olevat ihmiset rikastuttivat opintoja näkemyksillään.