Skip to content

Terveydenhoitajan opinnoilla kohti unelmien ammattia

Oulun ammattikorkeakoulussa terveydenhoitajaksi opiskeleva Eerika Kaukua antaa kiitosta erityisesti opintojen monipuolisuudelle. Tulevaisuudessa Eerikaa kiinnostaa työskentely lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Eerika Kaukua haaveilee terveydenhoitajan työstä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Kuva: Antti J. Leinonen

– En ikinä unohda sitä päivää, kun sain tiedon hyväksytystä opiskelupaikasta. Se oli yksi elämäni onnellisimmista hetkistä, sanoo terveydenhoitajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Eerika Kaukua.

Eerika haaveili terveydenhoitajan ammatista jo lukiossa. Hän ei kuitenkaan saanut opiskelupaikkaa heti ensimmäisellä hakukerralla, joten edessä oli välivuosi töiden parissa. Eerika ehti pitää yhteensä viisi välivuotta ja saada kaksi lasta ennen kuin unelmien opiskelupaikka viimein tärppäsi kolmannella hakukerralla. Eerikan mielestä välivuodet olivat hyvä mahdollisuus kerätä vielä ripaus lisää elämänkokemusta ennen opintoja. Hänen mielestään onkin hienoa, että opiskelemaan voi lähteä missä elämäntilanteessa ja minkä ikäisenä tahansa.

– Tulisi sitten vaikka suoraan lukiosta tai olisi alanvaihtaja, niin opiskelemaan voi lähteä aina.

Eerikan innostus terveydenhoitajan ammattiin johtuu ennen kaikkea halusta päästä tekemään ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä. Ihmisten auttaminen on lähellä hänen sydäntään. Lisäksi hän pitää rikkautena terveydenhoitajien monipuolisia työllistymismahdollisuuksia.

– Työhön ei tule varmasti ikinä kyllästymään, kun vaihtoehtoja on niin paljon. Halutessaan alalla pystyy myös kouluttautumaan lisää.

Oulun ammattikorkeakoulua hän kuvailee opiskelumyönteisenä ja kaikin puolin positiivisena opiskeluympäristönä. Hänen mielestään Oamkissa on osaava henkilökunta ja erilaisia opettajia, joista jokainen opettaa omalla persoonallaan.

– Kaikilla opettajilla on oma taustansa, josta me opiskelijat pääsemme oppimaan. Kaikki opiskelijat otetaan huomioon, ja koulussa vallitsee älyttömän hyvä yhteishenki.

Monipuolisia opintoja teoriassa ja käytännössä

Terveydenhoitajan opinnot ovat vastanneet ammatista haaveilleen Eerikan odotuksia ja jopa ylittäneet ne.

– Opinnot ovat olleet todella monipuolisia, ehkä jopa monipuolisempia kuin odotin.

Opintojen monipuolisuus ulottuu myös työharjoitteluihin, sillä opiskelijat pääsevät tekemään alan töitä useissa erilaisissa ympäristöissä. Ensin opinnoissa käydään läpi tiettyyn ikävaiheeseen liittyvät teoriaopinnot, jonka jälkeen opiskelijat menevät suorittamaan siihen liittyvän harjoittelun.

– Pääsemme harjoittelujen kautta näkemään laajasti eri ikäisten elämänvaiheita, joten kukin opiskelija pääsee löytämään sen itseään eniten kiinnostavan työympäristön. Kaikki harjoittelut tuovat jotain uutta ja opettavat, vaikka jokin tietty harjoittelu ei tuntuisikaan omalta.

Opiskeluun kuuluu myös runsaasti käytännön simulaatioharjoituksia ja ryhmätyöskentelyä.

– Se on ihan mielettömän hienoa, että koulutuksessa käytetään niin paljon erilaisia tapoja oppimiseen. Kaikki opiskelijat ovat erilaisia ja oppivat eri tavalla, joten koulutus tarjoaa varmasti jokaiselle sopivia tapoja oppia.

Koska Eerika opiskelee monimuotototeutuksessa, sisältävät opinnot myös paljon itsenäistä etäopiskelua. Eerika haluaa painottaa aikataulutuksen merkitystä, sillä itseohjautuva opiskelu tuo mukanaan myös vastuuta.

– Etäopiskelu antaa vapauksia, mutta tuo tietysti myös haasteita. Itse olen kokenut tärkeäksi suunnitella viikot etukäteen, säilyttää arkirytmit ja pitää välillä taukoja. Pyrin myös olemaan yhteyksissä opiskelijakavereihin digitaalisten kanavien välityksellä silloin, kun ei ole lähiopetusta.

Eerika kokee opiskelijakaverit todella tärkeäksi osaksi opintoja, sillä heidän kanssaan voi käydä paljon antoisia keskusteluja.

– Se antaa niin paljon, kun pääsee vaihtamaan ajatuksia ja näkemyksiä toisten samaa alaa opiskelevien kanssa.

 

Eerikan mukaan terveydenhoitajan opinnoissa tarjotaan monipuolisesti ajankohtaista tietoa, josta saa hyvät lähtökohdat työelämään. Kuva: Antti J. Leinonen

Onnistumisia ja epäonnistumisia

Merkittävimpinä oppimiskokemuksina Eerika nostaa esiin työharjoittelut, sillä niissä pääsee kohtaamaan asiakkaita aidossa ympäristössä ja kehittämään kädentaitoja. Lisäksi harjoitteluista saa hyödyllistä kokemusta työyhteisössä toimimisesta.

– Harjoittelupaikassa puolestaan voidaan oppia meiltä opiskelijoilta, kun tuomme sinne mukanamme uutta ja tuoretta tietoa.

Harjoitteluista Eerika on saanut myös paljon onnistumisen kokemuksia. Hän kertoo saaneensa asiakkailta ja ohjaajilta paljon ihanaa palautetta, jolla on tärkeä merkitys hänelle.

– Harjoittelujen aikana saadut aidot palautteet ovat kyllä sellainen kantava voima opinnoissa.

Onnistumisen kokemusten ohella opinnoissa on joutunut kohtaamaan myös epäonnistumisia, mutta Eerika muistuttaa sen kuuluvan asiaan.

– Epäonnistumisistakin oppii aina jotain. Tässä ammatissa on hienoa myös se, ettei ikinä voi tulla valmiiksi.

Hyvillä mielin työelämään

Kiinnostavimpina opintosisältöinä Eerika on pitänyt lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyötä sekä kouluikäisen terveydenhoitajantyötä. Tulevaisuudessa hän haaveileekin rakentavansa uraansa lasten, nuorten ja perheiden parissa.

– Haluan olla mukana tukemassa lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Joskus tulevaisuudessa voisin hyvin myös kouluttaa itseäni alalla lisää, sillä haluan kehittyä työssä jatkuvasti ja pysyä ajan hermoilla.

Eerika kokee voivansa lähteä opintojen jälkeen hyvillä mielin työelämään, sillä koulutuksesta saa hyvät valmiudet työhön.

– Meille tarjotaan monipuolisesti ajankohtaista tietoa, ja opiskelijoilta kysytään myös heidän toiveitaan opintoihin liittyen. Koulutus antaa työhön hyvät lähtökohdat, mutta tietysti opittujen asioiden syventäminen jatkuu vielä työelämässä.

 

Eerika on saanut eniten onnistumisen kokemuksia työharjoitteluissa, kun asiakkaat ja ohjaajat ovat antaneet hyvää palautetta. Kuva: Antti J. Leinonen

Alan asiantuntijuutta tarvitaan

Eerika suosittelee terveydenhoitajan opintoja vilpittömästi kaikille alasta kiinnostuneille.

– Jos haluaa työskennellä ihmisten kanssa erilaisissa ja monipuolisissa työtehtävissä, kannattaa ehdottomasti hakea opiskelemaan. Uskon, että terveydenhoitajien asiantuntijuutta tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Tulevia opiskelijoita Eerika kannustaa tarttumaan rohkeasti kaikkiin oppimismahdollisuuksiin, joita koulutus tarjoaa. Hän suosittelee hyödyntämään opettajien ammattitaitoa ja vaihtamaan kokemuksia yhdessä opiskelijakavereiden kanssa.

– Muistakaa ennen kaikkea olla armollisia itsellenne ja suhtautua kaikkeen avoimin mielin. Tärkeintä on muistaa, että kouluun tullaan oppimaan.