Skip to content

Tähtäimessä työyhteisö, joka voi hyvin, innostuu työstään ja tekee tulosta

Poliisihallituksessa ylitarkastajana työskentelevä Kirsi Pettersson kehittää työssään mittaamista. Tiimien parissa tehtävä työ toi tarpeen paitsi ihmisten, myös tiedon ja prosessien johtamisen osaamiselle. Ensimmäinen lukuvuosi Oamkin johtamisen ja työhyvinvoinnin ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa on tarjonnut juuri niitä avaimia, joilla työryhmän innostaminen tuottavampaan työskentelyyn onnistuu.

Aikaisemmalta ammatiltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri Kirsi Pettersson on tottunut työskentelemään projektien kehittämisen parissa. Tietojohtamisen opintosuunta antoi hyvät pohjavalmiudet prosessien mallintamiseen, testaamiseen ja koulutuksen suunnitteluun sekä raportoinnin kehittämiseen.

Kymmenen vuotta sitten suoritettu Poliisiammattikorkeakoulu avasi tien Poliisihallinnon ylitarkastajan tehtäviin ja tarve johtamisen osaamiselle nousi suureen rooliin. Erityisesti Kirsi hakee Oamkin opinnoista tukea kehittämistehtäviin, asioiden johtamiseen, muutosjohtamiseen ja tiimien motivoimiseen.

– Teen asiantuntijatyötä eikä nykyiseen toimenkuvaani kuuluu esihenkilötehtäviä. Työskentelen kuitenkin paljon tiimien kanssa ja johtamisen opeista on apua myös tiimien vetämisessä.

Kun puhutaan asioiden johtamisesta, nousee myös henkilöiden johtaminen merkittävään rooliin, koska lopulta ihmiset ovat niitä, jotka saavat asiat toimimaan.

– Varsinkin tästä syystä odotan innolla ensi syksyn opintoja, jolloin käsitellään muun muassa tiimien coachaamista.

Vuorovaikutteisuus on opintojen suola

Vaikka opintoja on takana vasta yksi lukukausi, ovat johtamiseen liittyvät työelämätaidot karttuneet jo merkittävästi. Yhdessä tekeminen ja monialaisen asiantuntijuuden merkitykset ovat korostuneet sekä opinnoissa että sittemmin myös työssä.

– Olen tutustunut ajankohtaisiin tutkimuksiin ja oppinut tietynlaista armollisuutta. Asiat edistyvät paremmin, kun tehdään yhdessä. Kaikkea ei tarvitse osata yksin, vaan tiimistä löytyy monenlaista tietoa. Pitää vain osata kysyä ja hyödyntää toisten tietoa yhteisen asian edistämisessä.

Yhteisen tekemisen tärkeys korostuu myös siinä, että se auttaa tiimin jäseniä kokemaan työn alla olevan asian itselleen tärkeäksi.

– Tehtävien delegointi on todella tärkeää ja se, että kaikki saavat olla mukana tekemässä. Yhteistä tulosta on kiva katsella, kun kaikki ovat saaneet vaikuttaa sen tekemiseen.

Opinnot ovat antaneet myös varmuutta sille, että nykyisessä työssä toteutetut kehitystehtävät on tehty aivan oikean kaavan mukaan.

– Se on ollut loistava oppi, että kehittäminen etenee usein tietyissä sykleissä ja välillä joudutaan arvioimaan jo aikaansaatua ja tekemään uusia suunnitelmia. On ollut lohdullista kuulla tekevänsä ihan oikeita asioita, ja teoriat myös tukevat nykyistä työskentelytapaa. Tekemisessä ei ole mennyt mitään pieleen, vaikka suunnitelmia arvioidaan välillä uudelleen.

Tavoitteena kokonaisuuden kannalta paras johtajuus

Vaikka juuri nyt esihenkilön tehtävät eivät vakituisesti kuulukaan Kirsin toimenkuvaan, on tulevaisuuden visio selvillä. Tarkoituksena on suunnata johtotehtäviin ja tehdä johtajan töitä mahdollisimman osaavasti.

– Haluan olla asiantunteva johtaja, joka huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista, saa tekijät innostumaan ja loistamaan sekä tekemään tulosta. Johtaja ei voi aina miellyttää kaikkia, mutta asian kanssa pystyy elämään, kun päätökset ovat perusteltuja, oikeudenmukaisia ja huomioivat henkilöstön hyvinvoinnin sekä organisaation parhaan.