Skip to content

Sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelevat potilaan etähoitoa Oulaisissa – uusi etädiagnostiikkaitteisto saatiin lahjoitusvaroilla 

Oulaisten kampukselle hankittiin elokuussa etädiagnostiikkalaitteisto, jonka avulla potilasta voidaan tutkia etäyhteyden kautta. Opiskelijat ovat harjoitelleet laitteen käyttöä simuloidussa hoitotilanteessa.

Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten kampuksella ollaan nyt ajan hermoilla, sillä sairaanhoitajaopiskelijat ovat saaneet käyttöönsä uunituoreen etädiagnostiikkalaitteiston. VideoVisit Remote -etädiagnostiikkalaitteisto mahdollistaa potilaan tutkimisen turvallisen etäyhteyden kautta. Laite on hankittu Oulun ammattikorkeakoulun varainkeruukampanjasta saaduilla lahjoitusvaroilla.

– Etädiagnostiikka on jo nykypäivää ja tulee olemaan yhä suurempi osa hoitotyötä tulevaisuudessa. On tärkeää, että pystymme kouluttamaan sairaanhoitajia tulevaisuuden tarpeisiin ja työvälineisiin, kommentoi sosiaali- ja terveysalan lehtori Kirsi Myllykangas.

Etädiagnostiikkalaitteiston avulla hoitaja voi ottaa videoyhteyden lääkäriin tietokoneen välityksellä. Lisäksi laitteistoon kuuluu sähköinen stetoskooppi, EKG, tutkimuskamera sekä vastamelukuulokkeet. Hoitajan tekemien tutkimusten data kulkee laitteiston kautta jouhevasti lääkärille. Kirsin mielestä laitteen merkittävin hyöty on hoidon sujuvoittaminen.

– Voi olla esimerkiksi tilanne, ettei omassa kunnassa ole lääkäriä tai potilaan on hankalaa kulkea kotoaan lääkärin hoidettavaksi. Laitteen avulla potilas saadaan lääkärin pakeille ilman haasteita.

Laitteen käyttöä simuloidussa hoitotilanteessa

Etädiagnostiikkalaitteisto on saatu Oulaisten kampukselle elokuussa, mutta opetuskäytössä se on ollut vasta muutaman viikon ajan. Opiskelijat ovat harjoitelleet laitteen käyttöä pareittain simuloidussa hoitotilanteessa, jossa toinen esittää hoitajaa ja toinen potilasta.

– Etävastaanottoa on harjoiteltu niin, että toiseen luokkahuoneeseen on asennettu laitteisto ja toiseen lääkärin tietokone, jota opettaja voi käyttää.

Kirsin mukaan laitteen käyttömahdollisuuksien rajana on vain mielikuvitus.

– Laitetta voi käyttää niin vastaanottotyössä kuin ensihoitotilanteessakin. Laite tulee olemaan mukana pitkin matkaa sairaanhoitajien opinnoissa. Mitä paremmin opiskelija ottaa laitteen haltuun, sitä helpompaa on keskittyä myöhemmin siihen, minkälaisissa potilastapauksissa sitä voi hyödyntää.

Laitteiston käyttö vaatii oikeanlaista osaamista, jotta potilas kokee olonsa yhtä turvalliseksi kuin kasvotusten toteutuneella vastaanotolla.

– Esimerkiksi tietokoneruudun sijoittelulla ja äänenvoimakkuudella on merkitystä, jotta kaikki etävastaanottoon osallistuvat voivat nähdä ja kuulla toisensa. Myös kaikkia diagnostisia laitteita tulee osata käyttää oikein, jotta tutkimustulokset ovat luotettavia.

Etädiagnostiikkalaitteiston avulla hoitaja voi ottaa yhteyden lääkäriin ja lähettää tutkimuskameran kuvaa tietokoneen välityksellä.

Helpotusta kotihoitoon ja palvelutalossa työskentelyyn

Toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat Taija Pääkkö ja Satu Knuuti ovat harjoittelemassa etädiagnostiikkalaitteiston käyttöä ensimmäistä kertaa.

– Harjoittelu on ollut mukavaa, ja laite on tuntunut helppokäyttöiseltä, kun tulee muutenkin käytettyä paljon tietokonetta. Kyllähän tämä on nykypäivää, kommentoi Satu Knuuti.

Kotihoidossa työskentelevän Satun mielestä laite helpottaisi huomattavasti hoitotyötä.

– Kotihoidossa on paljon huonokuntoisia ja muistisairaita potilaita, joiden on hankalaa lähteä päivystykseen. Laitteen avulla vältyttäisiin turhilta potilassiirroilta.

Myös palvelutalossa työskentelevä Taija Pääkkö kokisi laitteen hyödylliseksi työssään.

– Palvelutalon potilas ei välttämättä kerro oireistaan samalla tavalla lääkärille kuin tutulle hoitajalle. Kun hoitaja on mukana potilaan ja lääkärin etävastaanotolla, myös hän voi kertoa potilaan oireista lääkärille, kertoo Taija Pääkkö.

Taija ja Satu kokevat laitteen opiskelun erityisen merkitykselliseksi tulevaisuuden työelämän kannalta.

– Kun etädiagnostiikka yleistyy työelämässä, on tärkeää osata käyttää siihen tarvittavia laitteita. Jos tällaisia laitteita puolestaan ei vielä ole työpaikoilla, pystymme viemään sinne uutta tietoa ja osaamista, sanoo Taija.