Skip to content

Sairaanhoitajan intohimona työ ikääntyneiden parissa

 

Ruiskupumppuun tutustumista harjoitustunnilla. Kuva: Kati Saukko.

 

Opiskelin monimuotokoulutuksessa, mikä antaa opiskelijalle vapautta suunnitella itse opiskelutahdin ja opiskelutavat. Monimuoto-opiskelussa on sekä lähiopetusta että työskentelyä etäyhteyksillä. Lähiopetusviikot sisälsivät esimerkiksi harjoitustunteja, joissa harjoiteltiin erilaisia kädentaitoja. Perinteisiä luentoja monimuoto-opiskelussa on hyvin vähän. Luennot ovat enimmäkseen olleet verkkoympäristössä, josta ne voi katsoa omaan aikatauluun sopivana ajankohtana. Gerontologisen hoitotyön syventävissä opinnoissa keskityimme hoitotyöhön nimenomaan ikääntyneiden hoidon näkökulmasta.

Käytännön työharjoittelu valmistaa työelämään

Gerontologinen sairaanhoitaja voi työskennellä monissa paikoissa, kuten kotisairaanhoidossa, kotisairaalassa, palvelutaloissa, hoivakodeissa, seniorineuvolassa, palveluohjausyksikössä, eri yhdistyksissä, sairaanhoitajan vastaanotolla, geriatrian poliklinikalla, palliatiivisella poliklinikalla, sairaalan vuodeosastoilla ja saattohoito-osastolla.

Gerontologisen hoitotyön syventävän harjoittelun voi suorittaa oman mielenkiinnon mukaan erilaisissa ympäristöissä. Itse suoritin syventävät harjoittelut kotihoidossa ja ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Gerontologisen sairaanhoitajan työllisyysnäkymät ovat oikein hyvät. Väestö ikääntyy, ja hoitotyöhön ikääntyneiden parissa tarvitaan jatkuvasti lisää hoitajia. Ikääntyneiden hoitotyössä sairaanhoitajan työ on vastuullista ja haastavaa. Monissa työpaikoissa on vain yksi sairaanhoitaja vastaamassa sairaanhoidollisesta työstä, mikä vaatii sairaanhoitajalta hyvää paineensieto- ja organisointikykyä.

Miksi valitsin työn ikääntyneiden parissa?

Usein kuulee sanottavan, että ikääntyvien hoitotyö ja hoitotyö yleensäkin on kutsumusammatti. Tämä on mielestäni totta, vaatii asennetta ja intohimoa, jotta voi työskennellä vaativassa työssä ihmisten parissa. Gerontologinen sairaanhoitaja tarvitsee erityisesti taitoa kohdata ihmisiä aidosti ja yksilöllisesti. Hoitajan tulee osata kuunnella, eläytyä, nähdä, ymmärtää, olla läsnä, tukea, koskettaa ja välittää. Ajatus siitä, että ikääntyneiden parissa työskentelee henkilö, joka haluaa mennä sieltä, missä aita on matalin, tuntuu surulliselta. Hoitotyö vaatii tekijältään paljon, mutta ikääntyneiden aito kiitollisuus meitä gerontologisen hoitotyön ammattilaisia kohtaan antaa voimia ja intoa työhön. Olen onnellinen, että saan olla osana ikääntyneiden hyvää loppuelämän hoitoa.

Kati SaukkoHoitotyön opiskelija, gerontologinen hoitotyö (Sairaanhoitaja AMK)