Skip to content

Rakennusprojektin tehokkaan johtamisen YAMK-tutkinto antoi lisää mahdollisuuksia työelämään

Jari Poutiainen haki opiskelemaan rakennusprojektin tehokkaan johtamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Oulun ammattikorkeakouluun kehittääkseen tekniikan alan osaamistaan. Pitkän työkokemuksen myötä ylempi korkeakoulututkinto oli luonnollinen jatkumo urakehitykselle. 

Muhoslainen Jari Poutiainen haki Oamkiin opiskelemaan, koska Oulu oli luonteva valinta opiskelupaikaksi sijaintinsa vuoksi. Jari halusi päivittää osaamistaan korkeakoulututkinnolla, mutta ei ollut valmis lähtemään etelään opiskelemaan.

– Hain opiskelemaan, sillä halusin korkeamman tason tutkinnon nyt, kun työkokemusta on kertynyt jonkin verran.

Vaikka Jarille on ehtinyt kertyä roimasti työkokemusta, hän huomasi työpaikkailmoituksissa edellytettävän usein ylempää korkeakoulututkintoa, varsinkin julkisella puolella.

– Tutkinto tuo lisää paukkuja siihen, että pystyy laajemmin hakemaan ylempiin johtotehtäviin. 

Viimeinen sinetti opiskelupaikan valinnalle oli koulutuksen kuvaus. Se vakuutti Jarin hakemaan opiskelupaikkaa rakennustekniikan tehokkaan johtamisen koulutuksesta. 

"Aiemmista tutkinnoista on ollut helppo soveltaa osaamista koulutuksessa"

Jari aloitti korkeakoulutiensä 2000-luvun alussa opiskelemalla kiinteistötalousinsinööriksi, mikä oli aikanaan pilottikoulutus alalle.

– Koulutus vastaa rakennusinsinöörin koulutusta, mutta keskittyi enemmän kiinteistötekniikkaan, kun tekniikan ala alkoi kehittyä 2000-luvun alussa.

Myöhemmin osaamista kertyi lyhyemmistä isännöitsijän, kiinteistöpäällikön ja ylläpitopäällikön koulutuksista, joilla Jari lisäsi osaamistaan alalla. Lyhyempien koulutuksien lisäksi hän suoritti vielä liiketalouden tradenomin tutkinnon. Koulutukset ovat antaneet osaamista sekä tekniikan että liiketalouden saralla, joista molemmista on ollut hyvä soveltaa asioita opintojen aikana.

– Luennoilla on ollut helppoa keskustella, ja opiskelu on ollut yhteispeliä erilaisten osaamisten kesken.

Osaamista on tärkeä päivittää kehittyvällä alalla

Tekniikan ala on muuttunut parissakymmenessä vuodessa ja kehittyy edelleen, joten tutkinnon päivittäminen oli paikallaan. Jari sanoo, että rakennusprojektin tehokkaan johtamisen tutkinto antoi osaamista juuri siihen, josta tutkinnon nimi kertoo.

– Tutkinto on opettanut rakennustuotannon ydinkohdat eli millä tavalla sitä saadaan tehostettua, ja mitkä ovat nykyaikaiset yhteiset toimintamallit.

Organisaation tasolla yhden työntekijän tutkinto on vain muodollinen pätevyys, mutta yhdelle työntekijälle tutkinnon suorittamisen aikana saatava osaaminen on tärkeää.  Koulutuksen aikana oppii soveltamaan erilaisia osaamisalueita työelämän tilanteisiin. Jarin opinnäytetyö ei liittynyt rakentamiseen vaan se oli purkuprojekti. Sen aikana sai kuitenkin opeteltua samanlaisia taitoja kuin rakennusprojektin johtamisessa. 

– Rakennuksen purku on rinnastettavissa joiltakin osin rakennustyöhön, koska siellä käytetään samanlaisia tuotantotekniikan elementtejä, vaikka ne tietysti eroavatkin toisistaan.

Koulutuksesta on hyötyä pitkään alalla olleille

Jari ajattelee, että tutkinnosta on erityistä hyötyä pitkään rakennus- ja kiinteistöalan keskijohdossa työskennelleille ja myös korkeammankin tason johtajille. Tekniikan alalta on joka tapauksessa tärkeää olla hyvä tuntemus.

– Pitää ymmärtää, millaista työtä on johtamassa. Eikä siitä ainakaan haittaa ole, jos päivittää nykyiset tietonsa tehokkaampaan johtamiseen.

Tällä hetkellä Jari ei työskentele rakentamisen johdossa tai tuotannossa, mutta rakennusprojektin tehokkaan johtamisen koulutus antoi osaamista katsoa asioita urakoitsijan puolelta. Kun osaa ajatella urakoitsijan tarpeita tietyllä taloudellisella ajanjaksolla, on helpompi huomioida heidän tarpeensa toiminnassa.

– Omia uratavoitteita kannattaa pohtia tekemällä lista omasta osaamisesta ja kehitettävistä asioista, joita sitten peilata koulutuksen tavoitteisiin. Sen avulla on helppo miettiä, onko koulutus itselle ja omalle uralle sopiva tai millaisia taitoja sen avulla voi oppia.