Skip to content

Opinto-ohjaajan opinnoista merkityksellisiä eväitä tulevaisuuteen

Yhdeksän vuotta oppisopimuskoulutuksen parissa työskennellyt Mirva Saastamoinen valmistui syyskuussa opinto-ohjaajaksi. Opinto-ohjaajan opinnot innostivat uraohjaukseen.

Saastamoinen kiinnostui opinto-ohjaajankoulutuksesta, sillä ohjaukselliset työtehtävät ovat olleet osa hänen uraansa jo pitkään. Saastamoinen on koulutukseltaan historian opettaja, mutta hänen valmistuessaan alan töitä oli heikosti tarjolla. Historian opettajan töiden sijaan hän päätyi tekemään ohjauksellista työtä lukiomaailmassa.

– Siitä lähtien ohjauksellinen työ on ollut jatkuvasti osa työtäni tavalla tai toisella. Huomatessani, että opinto-ohjaajankoulutusta tarjotaan myös Oulussa, päätin lähteä hakemaan opinto-ohjaajan muodollisen pätevyyden.

Saastamoinen suoritti opintojansa sekä työn ohessa, että kolmen kuukauden opintovapaalla.

– Työn ohella opiskelussa on omat haasteensa, mutta koen tärkeänä, että jokainen koulutuksen parissa työskentelevä opiskelisi jossain vaiheessa myös itsenäisesti. Siinä pääsee itse näkemään, että mitä se meidän opiskelijoilta vaatii.

Opinto-ohjaajan opinnot vastasivat odotuksia

– Opinnot olivat todella mielenkiintoisia. Lähipäiville oli aina ihana mennä, kun harjoitukset ja keskustelut olivat niin mukavia ja sai kuulla erilaisia näkökulmia. Myös meidän yhteishenki oli mahtava.

Koulutuksen myötä Saastamoinen kertoo huomanneensa, kuinka tärkeässä roolissa ohjaus on työyhteisöissä.

– Opiskeluryhmän merkitystä ei myöskään voi liikaa korostaa. Meillä oli siellä rehellistä, hyvää ja avointa keskustelua. Myös opettajat olivat kannustavia ja asiantuntevia.

Siitä huolimatta, että opinnoissa oli Saastamoiselle myös paljon tuttua asiaa, sai hän merkityksellisiä eväitä tulevaisuuteen.

– Sain teoreettista pohjaa ohjaustyöhön, mitä minulla ei aikaisemmin ole ollut. Kiinnostuin opintojen aikana erityisesti myös uraohjauksesta, josta tein myös opintoihin kuuluvan kehittämishankkeeni.

Uraohjauksesta innostuneena Saastamoinen on joulukuussa aloittamassa ohjaajana maahanmuuttajien uraohjaukseen liittyvässä hankkeessa.

Saastamoinen suosittelee opinto-ohjaajan opintoja kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa ohjauksellista ajatteluaan ja toimia jatkossa tehtävissä, jotka vaativat myös teoreettista osaamista.