Skip to content

Oamkin rakennustekniikan osasto tekee yhteistyötä Pöyry Oy:n kanssa

Oulun ammattikorkeakoulun rakennustekniikan ensimmäisen vuoden opiskelijaryhmät tutustuivat viime syksynä pohjatutkimusten tekemiseen Pöyryn suunnittelemalla Peabin rakennustyömaalla Oulun Limingantullissa. Tutustuminen oli osa Basics of Geotechnics -kurssia. Yhteensä pohjatutkimuksiin kävi tutustumassa 95 opiskelijaa.

 

Oamkin rakennustekniikan opiskelijat Elias Laurila (vas.) ja Mikko Kellin

Opiskelijat seurasivat kairakoneiden työskentelyä ja näkivät paino- ja heijarikairausten tekemistä. Kairausten yhteydessä otettiin myös häiriintyneitä maanäytteitä myöhemmin koulun maalaboratoriossa pidettäviä laboratorioharjoituksia varten. Opiskelijat olivat itse pussittamassa maanäytteitä.

– Ennen työmaavierailua perehdyttiin muun muassa kairausmentelmiin. Parin tunnin työmaakäynnillä pääsi konkreettisesti näkemään, miten opetetut asiat tehdään käytännössä, kertoo opiskelija Mikko Kellin.

– Työmaakäynti toi vaihtelua luokassa istumiselle. Työmaalla keskittyi oppimiseen tarkemmin, kertoo opiskelija Elias Laurila.

Laboratorioharjoituksissa opiskelijat tutkivat maanäytteistä vesipitoisuuden ja tekivät rakeisuusmäärityksen. Rakeisuuskäyrän perusteella he nimesivät maalajit ja arvioivat maanäytteiden routivuuden. Myöhemmin Pöyry antoi rakennustekniikan opetuskäyttöön rakennuspaikalta tehtyjen kairausten kairausdiagrammit, joita opiskelijat analysoivat kurssin aikana.

– Oli mielenkiintoista päästä näkemään, miten työtä tehdään kentällä. Se auttoi paremmin ymmärtämään kokonaisuutta, toteaa Kellin.

Seuraavan vuoden ”Pohjanrakennuksen perusosaaminen” -opintojaksolla voidaan hyödyntää mitattuja tuloksia ja suunnitella perustamistapa kyseiseen kohteeseen. Tuloksia voidaan käyttää myös myöhemmissä opintojaksoissa perustusrakenteiden suunnittelussa, jolloin opiskelijoille muodostuu kokonaiskuva eri vaiheiden merkityksestä pohjatutkimuksista aina valmiiseen rakennukseen. Opiskelijoiden ratkaisuja voidaan verrata Pöyryn tekemiin todellisiin ratkaisuihin ja opiskeluaikana voi olla mahdollista jopa vierailla kyseisessä kohteessa rakennusvaiheessa. Hyvin toimivasta yhteistyömallista kehitetään vuosittainen toimintatapa, kertoo rakennustekniikan lehtori Vesa Kallio.

– Työmaalla oli Pöyryn suunnitteluinsinööri kertomassa, miten prosessi etenee ja mitä ollaan tekemässä. Tämä oli hyvä syvennys luokassa opittuihin asioihin. On ehdottomasti hyvä, että työmaa kulkee mukana opinnoissa. Olisi hienoa päästä näkemään jokainen työvaihe ja etenkin lopuksi nähdä, minkälainen kokonaisuus syntyi, sanoo Laurila.

–Tämä oli mitä mainioin yhteistyöprojekti. Opiskelijoilta tuli myös paljon positiivista palautetta. Laboratorioharjoituksista tuli erittäin kiinnostavia, kun opiskelijat saivat tutkia itse ottamiaan maanäytteitä. Saman aiheen kytkeminen useamman peräkkäisen vuoden opintojaksoihin auttaa opiskelijoita ymmärtämään rakentamisen eri vaiheiden kokonaisuutta, kertoo Kallio.

– Yrityksen kanssa oppiminen on erinomainen tapa tehdä kursseja. Samalla tulee tutuksi myös yritys työnantajana ja on mahdollisuus saada ”jalka oven väliin” työllistymismielessä, summaa Kellin.