Skip to content

Maaseudun kehittämisen YAMK-tutkinto avasi ovet unelmien työhön

Minna Paakkola haki opiskelemaan maaseudun kehittämistä Oulun ammattikorkeakouluun saadakseen uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia työelämään. Opinnot kartuttivat Minnan ammatillista osaamista huimasti ja toivat paljon uusia verkostoja.

Liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut ja liiketalouden tradenomiksi valmistunut Minna Paakkola lähti hakemaan ylemmältä ammattikorkeakoulututkinnoltaan jotain uutta ja erilaista. Sen sijaan, että Minna olisi hakenut opiskelemaan ylempää ammattikorkeatutkintoa liiketalouden alalta, opiskeli hän itselleen agrologin YAMK-tutkinnon.

– Ajattelin, että tutkinto voisi tuoda uusia näkökulmia työelämään ja avata erilaisia mahdollisuuksia, Minna kertoo.

Maaseudun kehittämisen huippuosaajaksi kouluttava tutkinto tuntui Minnasta myös omalta, sillä hänen palonsa kehittämistyöhön syttyi jo nuorena.

– Kun olin 18-vuotiaana ensimmäistä kertaa oman alan kesätöissä, työskentelin kehittämishankkeessa ja pidin siitä todella paljon. Olen myös ollut jo pitkään mukana asuinkuntani Iin päätöksenteossa, jonka myötä maaseudun kehittäminen on tullut lähemmäs sydäntäni.

Kehittämishankkeesta nuorena saatu työkokemus sytytti Minnassa myös kipinän hanketyöhön, jota hän halusi lähteä uudella tutkinnolla tavoittelemaan.

Opinnoista hyvät valmiudet kehittämistyöhön

Maaseudun kehittämisen opinnot toivat Minnalle kaiken sen, mitä hän niiltä toivoikin. Opintojen jälkeen hän työllistyi ProAgrialle unelmiensa työhön, jossa yhdistyy sekä kehittämistehtävät että liiketalouden alan osaaminen.

– Työskentelen projektipäällikkönä hankkeessa, jossa tuetaan yrittäjien työtä. Meillä on esimerkiksi ryhmiä aloittaville yrittäjille, joissa heitä autetaan yritystoiminnan aloittamiseen liittyvissä asioissa.

Minnan mielestä opinnot ovat valmistaneet häntä nykyiseen työtehtävään hyvin. Erityisesti hän kokee hyötyneensä opinnäytetyöstään, jossa hän tutki yrityspalveluiden kehittämistä Iin kunnan alueella ja myös laajemmin maaseudulla.

– Opinnäytetyössäni oli paljon samanlaisia asioita kuin nykyisissä työtehtävissäni. Opin sen avulla enemmän muun muassa yritysneuvonnan roolista yrittäjyyden alussa, josta on ollut jälkeenpäin hyötyä myös työssäni.

Lisäksi Minna kertoo saaneensa paljon hyviä eväitä projektijohtamisen opinnoista ja MindBusiness-hankkeen järjestämästä opintojaksosta, jossa opiskeltiin oman osaamisen tuotteistamista.

– Oman osaamisen tuotteistamiseen keskittyvä opintojakso oli todella mielenkiintoinen ja käytännönläheinen, sillä siihen oli otettu työelämä mukaan. Tykkäsin myös siitä, että opintojaksolla oli mukana monia eri alojen opiskelijoita.

Kaiken kaikkiaan opintojen sisällöt olivat Minnan mielestä erittäin mielenkiintoisia ja antoivat eväitä kehittämistyöhön monesta eri näkökulmasta.

 

Verkostoituminen merkittävänä osana opintoja

Ammatillisen osaamisen karttumisen lisäksi Minna haluaa nostaa esille opintojen aikana muodostettujen verkostojen merkityksen.

– Opiskellessa tuli luotua paljon sellaisia verkostoja, joiden kanssa olen edelleen tekemisissä. Opinnot myös herättelivät hyvin siihen, kuinka merkittävä osa työelämää verkostot ovat nykyään.

Maaseudun kehittämisen opinnoissa hyödynnetään paljon myös ryhmätyöskentelyä, jossa verkostoidutaan eri alojen YAMK-opiskelijoiden kanssa.

– Kaikilla opintojaksoilla on eri ryhmät, ja mukana voi olla niin sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden, tekniikan kuin kulttuurialankin YAMK-opiskelijoita. Koulutus tarjoaa todella hyvät verkostoitumismahdollisuudet.

Tutkinto työmahdollisuuksien laajentamiseen

Minna suosittelee agrologin YAMK-tutkintoa kaikille maaseudun kehittämisestä kiinnostuneille, sillä se laajentaa työmahdollisuuksia ja voi avata monenlaisia ovia.

– Tutkinnolla voi tavoitella monipuolisesti erilaisia maaseudun kehittämistehtäviä. Omalle työelämälleni tutkinto on antanut todella paljon ja varmasti antaa tulevaisuudessakin. Tiedän myös sen, että tutkintoa arvostetaan alalla.

Minna haluaa kannustaa katsomaan ylempiä ammattikorkeakoulutukintoja avoimin mielin niin, ettei välttämättä valitse koulutusten joukosta sitä itselle kaikista selkeintä vaihtoehtoa.

– Jos valitsee YAMK-tutkinnon vähän oman alansa ulkopuolelta, se voi kasvattaa omaa osaamista ihan eri tavalla ja tuoda paljon uusia mahdollisuuksia työelämään.