Skip to content

Lean-johtamisen opintojen joustavuus mahdollistaa mielekkään opiskelun

Juuso Lindqvist haluaa kartuttaa osaamistaan lisää Lean-johtamisen YAMK-opinnoilla Oulun ammattikorkeakoulussa. Erityisesti opintojen joustavuus saa Juusolta kiitosta.

Juuso Lindqvist uskoo saavansa Lean-johtamisen koulutuksesta uusia näkökulmia työhönsä. Kuva: Valokuvaus Nelly 

Projektipäällikkönä työskentelevä Juuso Lindqvist haki opiskelemaan Lean-johtamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa heti siitä kuultuaan, sillä hän on ollut jo vuosia kiinnostunut aiheesta. Lean-johtaminen olikin Juusolle jo ennestään tuttua, mutta hän halusi lähteä syventämään osaamistaan lisää.

– Koen jatkuvan parantamisen erittäin tärkeäksi nykytyöelämässä.

Juuso uskoo Lean-johtamisen opintojen tuovan hänelle ennen kaikkea uusia näkökulmia työelämään.

– Opintokokonaisuus on hyvin rakennettu. Syventävien ammattiopintojen lisäksi pääsee perehtymään kunnolla itse valitsemiinsa valinnaisiin opintoihin, ja opinnäytetyö kasaa kaiken hyvin yhteen.

Aiemmin Juuso on kouluttautunut konetekniikan insinööriksi ja kerännyt työkokemusta erilaisista tehtävistä alalla. Ennen projektipäällikön pestiä hän on tehnyt kehitysinsinöörin ja kunnossapitopäällikön töitä. 

Kiinnostavia opintoja ja laadukasta opetusta

Hyvä opiskeluporukka ja laadukas opetus on tehnyt Juuson opiskelusta antoisaa. Satakunnassa asuva Juuso kertoo pitäneensä erityisesti siitä, miten joustavaa opiskelu on ollut. Lean-johtamisen opinnot painottuvat verkkoon, joten opiskelu on luonnistunut mainiosti myös etäältä käsin.

– Opiskelua pystyy aikatauluttamaan hyvin itse, joten opintoja on helppo suorittaa työn ohella. Myös opintojen sisällöt ovat olleet kiinnostavia ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia.

Juuson mukaan opiskelu on jaettu perinteisiin luentoihin, ryhmätöihin sekä itsenäisiin tehtäviin. Ryhmätyöt ovat olleet Juusolle todella mieluisia, sillä niiden aikana on päässyt syntymään hyviä keskusteluja. Hän kokee ryhmätyöt myös hyväksi tavaksi kasvattaa omaa verkostoa.

– Siinä muodostuu usein paras käsitys opiskeltavasta asiasta, kun voi pohtia sitä yhdessä porukalla. Ryhmätyöt ovat myös mahdollistaneet tutustumisen muihin opiskelijoihin paremmin.

Koska Juuso opiskelee monien muiden tapaan YAMK-opintoja työn ohella, vaatii opiskelu myös paljon jaksamista. Opintojen ja töiden vastapainoksi Juuso tykkää viettää aikaansa ulkoilemalla ja urheilemalla ystäviensä kanssa.

– Töiden ja opintojen yhteensovittaminen on sujunut hyvin, vaikka jonkin verran vapaa-aikaa pitääkin uhrata.

 

Juuso Lindqvistin mukaan Lean-johtamisen opinnot vaativat opiskelijalta ennen kaikkea halua oppia ja kehittyä.

Hyödyllisiä oppeja alasta riippumatta

Juuson mielestä halu oppia on tärkein asia, jota Lean-johtamisen opinnot vaativat opiskelijalta.

– Kun haluaa kehittyä työelämässä ja käyttää omaa aikaansa oppimiseen, tarttuu oppi varmasti mukaan.

Juuso kokee Lean-johtamisen YAMK-tutkinnon sopivan kenelle tahansa alasta riippumatta, sillä Lean-johtamisessa muutosta tehdään koko organisaation henkilöstön voimin.

– Oppeja voidaan hyödyntää teollisuuden lisäksi kaikilla muilla aloilla. Ei muuta kuin avoimin mielin kohti oppimisen polkua, jos aihe yhtään kiinnostaa.