Skip to content

Lapsuuden kuvausharrastuksesta tuli Mikon ammatti

AV-tuotantoyhtiö Saha Prod Oy:n yrittäjä Mikko Pohjola on suorittanut Oamkissa medianomin tutkinnon. Mikon yrittäjyys sai alkunsa sattuman kautta jo opintojen aikana.

Videokuvaamisesta tuli oululaisen Mikko Pohjolan harrastus jo lapsena, mutta ajatus siitä ammattina syntyi vasta Mikon ollessa lukiossa.

– Kävin lukiossa vapaavalintaiset digivideo- ja animaatiokurssit, joissa menestyin hyvin. Silloinen opettajani sitten kysyi, olenko ajatellut lähteä opiskelemaan media-alaa ja innostuin siitä. Aiemmin minulla ei ollut käynyt edes mielessä, että alaa voisi ylipäätään opiskella, Mikko kertoo.

Vuonna 2006 Mikko aloitti Oamkissa medianomin opinnot suuntautumisvaihtoehtonaan mediatuottaminen. Työelämään Mikko pääsi hyppäämään jo varhaisessa vaiheessa opintoja, sillä hän sai toisena opiskeluvuonnaan töitä Videcam Oy:ltä.

– Työskentelin yrityksessä editoijana ja tuottajana. Tuntui ihan lottovoitolta, kun pääsin niin pian opintojen alkamisen jälkeen tekemään alan töitä.

Työn ja opintojen ohella Mikko kuvasi myös harrastusmielessä erilaisia videoprojekteja kavereidensa kanssa. Yhden tällaisen projektin aikana sai sattumalta alkunsa audiovisuaalisia tuotantoja tekevä Saha Prod Oy ja Mikon ura yrittäjänä.

– Olimme tekemässä dokumenttia Qstockissa ja kuvasimme erästä bändiä, jonka jäsenet tulivat kysymään, voisivatko he ostaa meidän kuvaamamme materiaalit. Laskutusta varten tarvittiin Y-tunnus, joten perustin siinä sitten yrityksen aika lailla hetken mielijohteesta.

Pian tuosta hetkestä on kulunut jo 15 vuotta. Vaikka Mikko ei ollut aiemmin koskaan ajatellut alkavansa yrittäjäksi, ei hän voisi nyt kuvitella tekevänsä mitään muuta.

– Yrittäjyyteen media-alalla liittyy paljon epävarmuutta, mutta työ on myös todella antoisaa. Parasta työssä on vapaus ja se, että pääsee toteuttamaan itseään.

Oamkin koulutuksesta merkityksellisiä oppeja

Mikko kokee Oamkin opintojen antaneen hänen uralleen ennen kaikkea itsevarmuutta sekä ymmärrystä verkostojen merkityksestä.

– Työelämässä on tajunnut, kuinka paljon koulutuksesta on oikeasti ollut hyötyä. Koulussa jotkut kurssit saattoivat tuntua vähäpätöisiltä, mutta myöhemmin on huomannut, että niilläkin kursseilla käsiteltyihin asioihin törmää töissä päivittäin.

Media-alan opintoihin suuntaavia Mikko kannustaa luomaan aktiivisesti suhteita yritysmaailmaan jo opintojen aikana.

– Aktiivisuus työelämää kohti on kaikista tärkein juttu. Kannattaa myös tutustua siihen, millaisia media-alan eri työpaikkoja on tarjolla ja miettiä valmiiksi sitä, mikä itseä kiinnostaa eniten.

Tarvetta moniosaajille ja tuotantopuolen osaamiselle

Saha Prod työllistää useita Oamkin opiskelijoita. Mikon mukaan korkeakoulut ovat heille ylivoimaisesti tärkein rekrytointikanava.

– Koko yrityksen historian aikana varmaan 90 prosenttia kaikista työntekijöistämme on tullut opintoihin kuuluvan työharjoittelun kautta.

Mikon mukaan media-alalla tarvitaan tulevaisuudessa erityisesti moniosaajia. Myös tuotantopuolen osaamiselle on tällä hetkellä kovasti tarvetta.

– Mistään koulusta ei kuitenkaan koskaan saada valmiita ammattilaisia, vaan työ aina opettaa tekijäänsä. Oamkista olemme saaneet Saha Prodille ennen kaikkea motivoituneita media-alan osaajia.

Mikko uskoo käyvänsä keskusteluja tulevaisuuden työelämän tarpeista Oamkin alumnineuvottelukunnassa, jonka jäseneksi hän ryhtyi tänä vuonna.

– Alumnineuvottelukunta yhdistää työelämän ja koulutusinstituution hyvällä tavalla yhteen. Pääsemme yhdessä eri toimialojen edustajien kanssa pohtimaan tulevaisuuden näkymiä ja sitä, miten työelämän tarpeet ja koulutus kohtaavat.

Mikon motto on lyhyt ja ytimekäs: ”Aina kannattaa yrittää”.