Skip to content

Kliinisen optometrian Master-tutkinto alkaa Oamkissa

Olemme muokanneet juttua 14.1.2020. Jutusta on myös poistettu virheellinen lause, jonka mukaan tutkinnon suorittaneella on valmiudet diagnosoida ja hoitaa silmäsairauksia.

Kliinisen optometrian tutkintovastaavana toimii optometrian yliopettaja Robert Andersson. Uusi korkeakoulututkinto on merkittävä niin Suomessa kuin kansainvälisessäkin mittakaavassa.

– Vastaavanlaisia koulutuksia ei ole vielä Suomessa ollenkaan ja Euroopassakin hyvin vähän. Oikeastaan Englanti on yksi ainoita Euroopan maita, joka tarjoaa koulutusta nimenomaan silmätautien ja lääketieteen puolelta, toteaa Robert Andersson.

Robert arvioi, että hakijoita tulee olemaan sekä Suomesta että ulkomailta, sillä koulutus on herättänyt paljon kiinnostusta kansainvälisesti.

– Koulutusohjelmasta valmistuneilla on valmiudet täydentää moniammatillisia terveydenhuollon tiimejä uudella tavalla.

Yliopettaja Robert Andersson (vas.) on kliinisen optometrian tutkinnon suunnittelija ja lehtori Tuomas Juustila (oik.) on auttanut käytännön toteutuksen järjestelyissä.

Koulutuksella edistetään kansanterveyttä

Käytännössä opinnot tulevat sisältämään paljon työtä ja käytännönläheistä oppimista.

– Kolmen kuukauden välein on lähijaksoja, jotka sisältävät myös teoriaa, mutta painottuvat käytännön harjoitteluun esimerkiksi erilaisten työpajojen muodossa. Etäjaksoilla lähdetään työstämään lähijaksoilla opittuja asioita itsenäisesti.

Koulutus tarjoaa opiskelijalle monipuolisia uramahdollisuuksia sekä valmiuksia tehdä kansanterveyttä edistävää työtä. Koulutus antaa opiskelijalle mahdollisuudet työskennellä esimerkiksi kliinisistä silmäterveydenhuollon palveluista vastaavana optometristina, kliinisenä sairaalaoptometristina tai kliinisenä tutkijana. Robert kertoo, että niin sairaalamaailmassa kuin yksityisliikkeiden terveydenhoitopuolellakin on tällä hetkellä kasvava tarve kliinisen optometrian osaajista. 

– Liikkeissä tarjotaan koko ajan enemmän ja enemmän silmäterveydenhuollon palveluita. 

Suomi koulutuksen veturimaaksi

Koulutus sopii erityisesti niille, jotka ovat kiinnostuneita optometrian kliinisestä puolesta. Robert suosittelee opintoja, sillä nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus hypätä mukaan seuraamaan alan kehitystä avainpaikoilta.

– Tämä juna on lähtenyt eteenpäin jo kansainvälisestikin ja on todella hienoa kuulla, että Suomesta tulee mahdollisesti uusi veturimaa tälle koulutukselle. Meillä on avainpaikat olla mukana alan kehityksessä ja nyt on mahdollisuus hypätä tähän mukaan, Robert kannustaa.