Skip to content

Kiinnostus potilastyön ja tekniikan yhdistämiseen johti radiografian ja sädehoidon opintoihin

Birgitta Ahvenjärvi opiskelee kolmatta vuotta Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmassa. AMK-tutkinnon suoritettuaan hän valmistuu röntgenhoitajaksi. Arvostus hoitotyötä kohtaan ja kiinnostus tekniikkaan houkuttelivat mukaan opintoihin.

Kokemus potilastyön merkityksellisyydestä veti Birgitta Ahvenjärven hoitoalalle. Juuri röntgenhoitajan tutkinto valikoitui omaksi, koska osaavan työvoiman tarve on suuri ja työllistyminen on hyvä. Ammatissa yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla sekä potilaiden hoitotyö että tekninen osaaminen.

Röntgenhoitajan AMK-opinnot alkavat Oamkissa joka toinen vuosi monimuotototeutuksena ja joka toinen vuosi päivätoteutuksena. Monimuotoryhmässä opiskellessa osa opintosuorituksista toteutetaan itsenäisesti ja osa lähiopetuksessa. Birgitta opiskelee monimuotototeutuksessa, ja se on tuonut suorituksiin itsenäisyyden vapautta, mutta myös vastuuta.

Rovaniemeltä lähtöisin oleva Birgitta haki itseään lähimpänä sijaitsevaan korkeakouluun ja on ollut tyytyväinen valintaansa.

– Oli luontevaa hakea jo ennestään tuttuun, sijainniltaan lähimpään kaupunkiin. Olen erittäin tyytyväinen, että päädyin Oamkiin, koska täällä opiskelu on käytännönläheistä ja koululla on hyvät puitteet röntgenhoitajaopiskelijoille.

Tutustuminen sairaala- ja terveyskeskusympäristöön alkoi heti ensimmäisenä vuotena

Röntgenhoitajan työympäristöön tutustuminen aloitettiin hyvissä ajoin, ja tutkinto sisältääkin paljon harjoittelua. Käytännönläheisessä koulutuksessa opiskelijat pääsevät jo ensimmäisenä vuotena terveyskeskus- ja sairaalaympäristöön tutustumaan työhön.

– Lisäksi meillä on koululla oma röntgensimulaatiotila, jossa opiskelijat saavat jo ensimmäisestä syksystä lähtien harjoitella toimivalla röntgenlaitteella kuvantamista ja asettelua.

Opintojen rakenne on hiottu sellaiseksi, että se tukee oppimista mahdollisimman hyvin.

– Jokaisen kuvantamisen modaliteetin teoriakurssin jälkeen onkin edessä saman aihealueen harjoittelu. Usein koulussa opittu hahmottuu kunnolla vasta, kun teorian pääsee liittämään käytäntöön.

Harjoittelujaksoja on opinnoissa siinä määrin, että Birgitta on ehtinyt suorittamaan työjaksoja jo Oulussa, Kemissä, Rovaniemellä sekä Kittilässä.

– Itse koen, että on hyödyllistä saada kokemusta eri kaupunkien ja eri kokoisten yksiköiden toimintatavoista.

Nyt kiikarissa siintää jo seuraava harjoittelujakso ulkomailla. Italian Torinossa suoritettava muutaman kuukauden vaihto tarjoaa mahdollisuuden tutustua muiden maiden käytäntöihin.

– Toivon saavani vaihtokokemuksesta paljon rohkeutta heittäytyä tilanteisiin sekä mahdollisuuden tavata uusia kansainvälisiä ihmisiä. Vaihto antaa varmasti työelämän kannalta valmiuksia esimerkiksi osallistua kansainvälisiin projekteihin tai lähteä vaikkapa töihin ulkomaille.

Aikaisemman kokemuksen puute hoitotyöstä ei ole ollut ongelma

Ennen opintoihin hakeutumista Birgitta koki epävarmuutta siitä, että hänellä ei ollut entuudestaan minkäänlaista kokemusta hoitoalasta, kuten lähihoitajataustaa. Helpotus odotti kuitenkin luokassa, kun monilla muillakaan aloittaneilla ei ollut aikaisempaa työkokemusta alalta.

– Kaikki ammatissa tarvittava opetetaan kyllä alusta lähtien hyvin kattavasti. Jo koululla pääsemme harjoittelemaan niiden välineiden käyttöä, joita terveydenhuollossa tulee eteen.

Röntgenhoitajan ammatin laajuus on yksi Birgittaa eniten yllättäneistä asioista.

– Tässä voi työllistyä erilaisiin tehtäviin esimerkiksi sairaalan kuvantamisyksikköön, sädehoitoon, laite-esittelijäksi tai -käyttökouluttajaksi tai vaikkapa säteilyvalvojaksi ydinvoimalaan.

Oman mielenkiinnon mukaan työtehtäviä voi painottaa enemmän potilaslähtöiseen hoitotyöhön, tekniseen laiteosaamiseen tai säteilytyön asiantuntijuuteen. Birgitta rohkaisee hakeutumaan mukaan koulutukseen, jos yksikin osa-alueista tuntuu itselle sopivalta.

– Olen kuullut useasta eri paikasta, että Oamkin opiskelijoista tykätään paljon työmarkkinoilla ja harjoitteluissa!