Skip to content

Kansainvälisen liiketalouden tutkinnosta monipuolisia mahdollisuuksia

Kimmo Leinonen valmistui vastikään kansainvälisen liiketalouden tutkinto-ohjelmasta. Hän piti opinnoissaan erityisesti työelämälähtöisyydestä ja koulutuksen monialaisuudesta.

–Vuonna 2014 tajusin, ettei tietojenkäsittelytieteet ollutkaan itselleni se oikea ala. Lähdin pohtimaan sellaista koulutusta, jolla pystyisi työskentelemään mahdollisimman monella alalla ja olisi laaja tulevaisuudennäkymä. Sitä kautta päädyin opiskelemaan kansainvälistä liiketaloutta.

Kimmo halusi hakea kansainväliseen tutkinto-ohjelmaan, sillä hän halusi kehittää englannin kielen taitoaan.

–Englannin kieli on pitkälti tulevaisuuden työskentelykieli kaikille ja lisäksi koulutuksen kautta saa hyviä kansainvälisiä kontakteja. 

Työelämälähtöisyys isossa roolissa opintoja

Opinnot kansainvälisen liiketalouden tutkinto-ohjelmassa on erittäin käytännönläheisiä ja työelämälähtöisiä.

–Opinnoissa pääsee oikeasti tekemään töitä ja näkemään, millaista työskentely on käytännössä.

Kimmon mielestä parasta opinnoissa oli työelämälähtöisyys, projektit sekä hyvät vinkit Oulun yritysmaailmaan.  

–Opintojen kautta löytyi paljon erilaisia projekteja, kontakteja sekä mielenkiintoisia yrityksiä, jotka olivat halukkaita tekemään töitä opiskelijoiden kanssa. Myös ryhmätyöskentely oli mahtavaa ja sitä hyödynnettiin lähes jokaisella opintojaksolla.

Lisäksi Kimmo pitää erityisesti siitä, että kansainvälisen liiketalouden opinnot ovat niin monialaisia.

–Mielenkiinnon vaihtuessa alaa voi vaihtaa, mutta osaaminen on silti pätevää.

Opinnoista itseluottamusta ja kansainvälistä osaamista

Kimmon mukaan kansainvälinen tutkinto tuo opiskelijoille kansainvälisiä kontakteja sekä parempaa perspektiiviä siihen, miten maailma toimii.

–Opiskelijoita tulee monista eri kulttuureista ja sitä kautta saa ymmärrystä kansainvälisestä työskentelytyylistä.

Kimmo kertoo saaneensa opinnoista enemmän itseluottamusta tehdä töitä englannin kielellä. Lisäksi opinnot ovat antaneet hyvän pohjan alalla työskentelyyn.

–Opinnot keskittyvät ensisijaisesti kansainvälisyyteen, eikä mihinkään tiettyyn aihealueeseen mennä erityisen syvällisesti. Tutkinto antaa hyvän pohjan alalle, jonka jälkeen voi lähteä oman mielenkiinnon mukaan mihin suuntaan haluaa.

Tulevaisuuden suunnitelmissa töitä ja opintoja

Kimmo valmistui syyskuussa ja on työskennellyt siitä lähtien Espoon kaupungilla elektronisen urheilun koordinaattorina. Hänen mielestään työelämä opintojen jälkeen on tuntunut mukavalta vaihtelulta, mutta mielessä on kuitenkin käynyt jo jatko-opintojen mahdollisuus.

–Olen jo katsellut ylemmän korkeakoulututkinnon mahdollisuutta ja pohtinut, että miten ja missä sen suorittaisi. Ylempi korkeakoulututkinto on tällä hetkellä jo niin tärkeässä asemassa, ettei se ole kuin semmoinen vuoden tauko opinnoista ja sen jälkeen taas paluu opintojen pariin.

Kimmon tulevaisuudenhaaveissa on hankkia vielä ylempi korkeakoulututkinto taskuun ja jatkaa sitten työskentelyä elektronisen urheilun parissa.

Monialainen koulutus sopii monelle

Kimmo suosittelee kansainvälisen liiketalouden opintoja etenkin liiketaloudesta kiinnostuneille, mutta hänen mielestään tutkinto sopii hyvin myös muille.

– Jos kiinnostaa ihmisten välinen dynamiikka ja kansainväliset asiat, niin tämän koulutuksen voi viedä melkein mille alalle tahansa.