Skip to content

Kansainvälisen liiketalouden opintoihin intohimon siivittämänä

Vuonna 2007 Suomeen muuttanut Chamari Dasanayake opiskelee kansainvälistä liiketaloutta Oulun ammattikorkeakoulussa. Hänen mielestään parasta koulutuksessa on ollut opiskella yhdessä eri taustoista tulevien opiskelijoiden kanssa.

Chamari Dasanayake on pohtinut työtä talous- tai henkilöstöhallinnon parissa, sillä hän tykkää työskennellä numeroiden ja ihmisten kanssa.

Liiketalouden opiskelu on ollut Sri Lankasta Suomeen muuttaneen Chamari Dasanayaken intohimo jo pitkään ennen hänen kansainvälisen liiketalouden opintojaan Oulun ammattikorkeakoulussa. Kiinnostus alaa kohtaan sai alkunsa Chamarin ollessa yläasteella, koska hänellä oli tuolloin niin hyvä liiketalouden opettaja.

– Hänen opettamisensa sai minut innostumaan alasta. Huomasin myös pärjääväni oppiaineessa, sillä sain siitä hyviä arvosanoja, Chamari kertoo.

Chamarin mukaan Sri Lankassa opiskelijoiden tulee valita lukiossa yksi ala, johon he opinnoissaan syventyvät. Vaikka Chamarin kipinä liiketalouden opiskeluun olikin jo syttynyt, päätyi hän suuntautumaan lukio-opinnoissaan biologiaan.

– Valitsin biologian sosiaalisten syiden ja työmahdollisuuksien vuoksi, mutta intohimo liiketalouden opiskeluun ei kadonnut mihinkään. Kun vuosien jälkeen kuulin mahdollisuudesta opiskella kansainvälistä liiketaloutta Oamkissa, en miettinyt koulutukseen hakemista kahta kertaa.

Ennen kansainvälisen liiketalouden opintoja Chamari on opiskellut myös leipuri-kondiittoriksi Oulun seudun ammattiopistossa sekä työskennellyt alalla muutamia vuosia.

Hyvässä suhteessa teoriaa ja käytäntöä

Chamari kertoo olleensa enemmän kuin tyytyväinen opintoihinsa Oamkissa. Hänen mielestään on ollut mielenkiintoista saada opinnoista uusia näkökulmia liiketalouteen sekä oppia, miten liiketalous toimii eri puolilla maailmaa.

– Parasta on se, että saan opiskella yhdessä eri taustoista tulevien opiskelijoiden kanssa. Kansainvälisessä ympäristössä opiskelu mahdollistaa sen, että voimme oppia paljon myös toisiltamme.

Chamarin mielestä opinnot sisältävät hyvässä suhteessa sekä teoriaa että käytännön opiskelua. Hänen mukaansa suuri vastuu oppimisesta on opiskelijalla itsellään, sillä tietoa joutuu etsimään paljon itse.

– Opiskeltavat asiat tarttuvat paremmin päähän, kun opettajat eivät vain kaada kaikkea tietoa ylhäältä päin opiskelijoille. Lisäksi opinnoissa on paljon ryhmätöitä, jotka valmistavat meitä hyvin oikeassa työympäristössä työskentelyyn.

Oulu toisena kotina

Tulevaisuuteen Chamari katsoo avoimin mielin. Hän kertoo kuitenkin pohtineensa työtä joko talous- tai henkilöstöhallinnon tehtävissä.

– Tykkään työskennellä numeroiden ja ihmisten kanssa, mutta saa nähdä, mihin sitä lopulta päätyy.

Chamari on asunut Oulussa jo useita vuosia, ja kaupungista on ehtinyt muodostua hänelle toinen koti. Hän kertoo nauttivansa Oulussa asumisesta paljon, mutta kaipaavansa välillä myös takaisin Sri Lankaan.

– Oulussa pidän erityisesti kaupungin rauhallisuudesta. Suomalaisessa kulttuurissa puolestaan nautin siitä, että jos olet kova tekemään töitä, sinua kannustetaan ja tuetaan unelmiesi saavuttamisessa.

Opinnot vaativat halua etsiä tietoa ja oppia uutta

Chamarin mielestä kansainvälisen liiketalouden opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille, jotka tykkäävät työskennellä eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.

– Ennen kaikkea tarvitaan halua etsiä tietoa ja oppia uutta. Lisäksi pitää löytyä taitoja sekä itsenäiseen opiskeluun että ryhmätyöskentelyyn.

Hän suosittelee koulutusta erityisesti siksi, että se antaa vahvan teoreettisen perustan ja käytännön osaamisen kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä työskentelyyn.

– Opiskelu Oamkissa on todella antoisaa. Myös opettajat ovat auttavaisia, joten heidän kanssaan voi aina keskustella, mikäli opintojen aikana tulee vastaan minkäänlaisia haasteita.