Skip to content

Joustavaa musiikin opiskelua avoimessa ammattikorkeakoulussa

Oamkin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan Päivi Vierimaan mielestä avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelu on ollut joustavaa, omiin tarpeisiinsa vastaavaa. Opiskelu on tapahtunut samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja hän kokee, että hänet on otettu hyvin ”porukkaan” mukaan.

 

– Tämän lukuvuoden aikana suoritin ainedidaktiikka 1 ja opetusharjoittelu 1 (piano) -opintojaksot. Opintojaksot sisälsivät musiikkipedagogian opetusta. Syyskaudella luennoilla opetettiin kaikkiin instrumentteihin päteviä asioita, opettamisesta yleisesti, vuorovaikutuksen luomisesta, musiikinteorian alkeiden opettamisesta ja niin edelleen. Kevätkaudella opetus tapahtui pienemmissä ryhmissä oman instrumentin opettamiseen keskittyen ja kävimme läpi alkeisopetukseen liittyviä asioita. Opetusharjoitteluun sisältyi opetuksen seuraamista ja kevätkaudella kahden alkeistason oppilaan opettamista.

Yksilöopetusta Päivi olisi kuitenkin kaivannut avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan.

– Löysin hyvin sellaisia opintojaksoja, joihin ei sisälly oman soiton opetusta. On toisaalta ymmärrettävää, että koulun resurssit eivät riitä tarjoamaan yksilöopetusta avoimen puolen opiskelijoille.

Päiville musiikki on sekä ammatti että harrastus ja hän on tänä keväänä pyrkinyt tutkinto-opiskelijaksi Oamkiin opiskelemaan pianopedagogiksi.

Päivi suosittelee Oamkin avoimen ammattikorkeakoulun musiikin opintoja muillekin kiinnostuneille.

– Sitä kautta saa tuntumaa siihen, millaista musiikin opiskelu on ja voi kohdentaa opiskelunsa juuri itseä eniten kiinnostaviin ja hyödyttäviin asioihin.