Skip to content

Johtamisen ja työhyvinvoinnin YAMK-tutkinnosta eväitä hybridityöskentelyn johtamiseen

Ensi keväänä Oamkissa on ensimmäistä kertaa mahdollista opiskella johtamisen ja työhyvinvoinnin ammattilaiseksi. Koulutuksen tarkoituksena on valmistaa esihenkilöitä tulevaisuuden alati muuttuvaan työelämään.

Taitava Liideri™ valmentaja Terhi Vesterinen (kuvassa vasemmalla) ja koulutuksen vastuuopettaja Sanna Oja.

Taitava Liideri™ -valmentajat Terhi Vesterinen ja Marianne Hemminki tietävät hyvin, mitkä ovat nykypäivän johtamisen kipupisteet. Pandemian jälkeisessä Suomessa eletään parhaillaan hybridiaikaa, jossa erityisesti asiantuntijatyö tehdään usein etänä. Verkkoympäristöön siirtyminen tapahtui nopeasti ja kaikissa organisaatioissa ei olla vielä opittu etätiimityön hyviä käytänteitä.

Väsyneet esihenkilöt ovat korostuneet Mariannen asiakkaissa.

– Monet ovat Teams- tai Zoom-putkissa. Aikaisemmin neuvotteluhuoneeseen mahtui tietty määrä osallistujia, mutta nykyisin etäkokouksiin voi kutsua rajattomasti väkeä. Sellainen tuntuu lisääntyneen, että varmuuden vuoksi kutsutaan kokoukseen yhtä ja toista henkilöä. Ihmisen eivät osaa johtaa itseään niin napakasti, että huomaisivat tällaisissa tilanteissa kieltäytyä kokouksista.

Myös Terhi on koulutuksissaan saanut kohdata paljon kuormittuneita esihenkilöitä.

– Työhyvinvoinnin tila vaihtelee hyvin paljon organisaatioiden välillä. Jotkut ovat jo heränneet tilanteeseen ja pyrkineet kehittämään johtamis- ja vuorovaikutuskäytänteitään nykyhetkeen sopivaksi. Tarve näiden taitojen kartuttamiselle on kuitenkin ilmeinen.

Kuormittuneisuuden vähentäminen edellyttää johtamisajattelun muutosta

Työhyvinvoinnin kannalta merkittävässä roolissa on esihenkilöiden taito tukea itsensä johtamista, erityisesti asiantuntijatyössä. Kun työ on mahdollista suorittaa etänä, vaaditaan paljon itsensä tarkkailua. On tärkeää tunnistaa, tekeekö itselle hyvää työskennellä kotoa käsin viitenä päivänä viikossa vai olisiko ylimääräisestä vaivasta huolimatta hyvä käydä toimistolla.

Tulevaisuuden haasteena onkin ratkaista, miten rakentaa sellainen työelämä, jossa yhdistyvät joustavuus ja yksilöllinen vapaus ja toisaalta organisaation yhteisöllisyys.

Psykologisen turvallisuuden rakentaminen virtuaalisesti on myös sellainen taito, jota esihenkilöiden on syytä harjoitella. Tarvitaan tietoista johtamisajattelun muutosta, jotta työyhteisön keskinäistä yhteenkuuluvuudentunnetta ja osallistuvuutta saadaan pidettyä yllä, vaikka kohtaamiset tapahtuvat tietokoneiden välityksellä. Kohtaamisiin panostamisella nähdään myös olevan positiivinen yhteys työn tuloksellisuuteen.

Koulutuksen neljä peruspilaria luovat vankan pohjan johtajana kehittymiseen

Oamkin uusi johtamisen ja työhyvinvoinnin YAMK-tutkinto valmistaa opiskelijat tulevaisuuden johtamisen ammattilaisiksi. Neljän osaamisteeman päälle rakennettu tutkinto-ohjelma sisältää opintojaksoja tiedon ja prosessien johtamisesta, yhteisöjen ja työhyvinvoinnin kehittämisestä, valmentavan työotteen ja johtajuuden kasvattamisesta sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisesta.

Koulutuksen myötä opiskelija saa keinoja organisaation kokonaishyvinvoinnin kehittämiseen. Opintojaksoilla painottuvat oman johtajuuden harjoittaminen, työhyvinvoinnin prosessit, coaching sekä psykologisen turvallisuuden johtaminen ja sovitteleva työote.

Pohjakoulutusvaatimuksena on, että hakija on suorittanut tradenomin tutkinnon tai muun korkeakoulututkinnon, johon on sisältynyt tai jonka ohella on suoritettu vähintään 40 opintopistettä liiketalouden opintoja. Myös opistoasteen merkonomit ovat kelpoisia hakijoita. Pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla kartutettuna vähintään kaksi vuotta työkokemusta.

– Jos johtaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen kiinnostaa ja haluaa kehittyä niiden saralla ja kehittää meille parempaa työelämää, niin kannattaa ihmeessä hakea opiskelemaan. YAMK-tutkinto auttaa myös etenemään uralla ja antaa eväitä johtamis-, esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin, vastuuopettaja Sanna Oja kertoo.