Skip to content

Ensihoitajan opinnoista hyvät perusteet alalle ja varmuutta työelämään

Ensihoitajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Emilia Raappana kehuu opintojen monipuolisuutta sekä toimenpide- ja simulaatioharjoitusten runsautta. Hänen mielestään Oulun ammattikorkeakoulun ensihoitajan opintojen hyvä taso takaa sen, että työelämään voi lähteä hyvillä mielin.

Ensihoitajan työ ei koskaan ollut Emilia Raappanan haaveammatti, mutta nyt hän ei osaisi kuvitellakaan tekevänsä mitään muuta työtä. Vielä lukiossa Emilia ajatteli haluavansa poliisiksi, mutta sairastuminen juuri ennen pääsykokeita johti välivuoteen. Välivuoden aikana Emilialla heräsi kiinnostus ensihoitajan ammattia kohtaan, ja siihen perehtymisen jälkeen ala alkoi tuntua omalta.

– Tykkään siitä, että ala kehittyy jatkuvasti, ja työhön kuuluu paljon potilaiden kohtaamista ja auttamista. Myös vanhempani ja iso osa koko suvustani työskentelee hoitoalalla, joten ehkä kiinnostus juontaa juurensa osittain sieltä.

Raahesta kotoisin olevalle Emilialle Oulun ammattikorkeakoulu oli selkeä valinta, sillä Oulu oli lähellä ja tuttu kaupunki. Opintojen aloittaminen sujui jouhevasti, kun koulussa oli vastassa hyvä opiskelijaporukka. Emilian mukaan ilmapiiri opiskelijoiden kesken on kannustava, ja luokkakavereilta saa aina tukea opiskeluun.

– Meistä ensihoitajaopiskelijoista on muodostunut tiivis porukka, ja olen saanut paljon hyviä ystäviä.

Emilian mielestä myös opettajien kanssa kommunikointi on tuntunut helpolta ja mukavalta, sillä hän kokee, ettei opettajien ja opiskelijoiden välillä ole minkäänlaista kuilua.

Raskaita, mutta antoisia opintoja

Ensihoidon opintoja Emilia kuvailee samaan aikaan sekä antoisiksi että raskaiksi. Eniten haasteita hänelle on tuottanut itsenäinen opiskelu, ja etenkin alkuun sopivan opiskelutavan löytäminen tuntui vaikealta.

– Opintoihin kuuluu paljon itsenäistä opiskelua, jolloin opiskelijan vastuulla on sisäistää isojakin kokonaisuuksia. Stressasin sitä aluksi paljon, mutta juteltuani opiskelukavereiden kanssa löysin lopulta myös itselleni hyvän tavan opiskella.

Vaikka opiskelu on välillä raskasta, niin opintojen antoisuus palkitsee. Erityisesti opintojen monipuolisuus ja lukuisat toimenpide- ja simulaatioharjoitukset saavat Emilialta kiitosta. Myös työharjoitteluja kuuluu opintoihin runsaasti.

– Ensihoitajan tutkinto kattaa isoja kokonaisuuksia, joten opimme todella paljon kaikesta alaan liittyvästä. Opinnot ovat myös erittäin käytännönläheisiä, sillä lähes kaikille teoriaopinnoille löytyy joku simulaatio tai harjoitustunti, jossa teoria viedään käytäntöön. 

Emilia kehuu ensihoitajaopiskelijoiden simulaatiotiloja hyviksi oppimisympäristöiksi, sillä tiloissa on laadukasta ja ajanmukaista teknologiaa käytössä. Erilaiset simulaatiot ja käytännön harjoitustunnit ovat tuoneet Emilialle paljon onnistumisen kokemuksia.

– Harjoitustunneilla on saanut rauhassa harjoitella erilaisia toimenpiteitä niin, että opettaja on koko ajan vieressä ja auttaa tarvittaessa. Harjoituksista on saanut paljon tukea ja varmuutta työelämää varten.

Emilia Raappanan mukaan ensihoitajalle tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvät sosiaaliset taidot, tiimityöskentelyvalmius ja kärsivällisyys. Kuva: Antti J. Leinonen

Potilaiden kohtaaminen ja auttaminen palkitsee

Emilia on päässyt hyppäämään kentälle alan töihin jo opintojen aikana. Hän kokee opintojen antaneen hyvän teoriapohjan työhön ja varmuutta käytännön työtehtäviin.

– Oamkin ensihoidon opinnoissa on hyvä taso, ja opiskelijoilta vaaditaan paljon. Se näkyy myös kentällä niin, että uskaltaa ottaa työvuoroja hyvillä mielin vastaan.

Työ ensihoitajana on ollut Emilian mielestä juuri sellaista kuin hän odottikin: todella antoisaa, mutta myös fyysisesti ja henkisesti raskasta.

– Se on ollut niin ihanaa, kun työtä tehdessä on huomannut osaavansa homman. Rakastan potilaiden kohtaamista ja sitä, kun pääsee helpottamaan heidän oloaan.

Vaikeiden tilanteiden kohtaamista kentällä helpottaa työkaveri, joka on aina keikoilla mukana. Emilian mielestä yksi työn parhaimpia puolia onkin se, ettei työssä ole ikinä yksin.

– Raskaiden keikkojen jälkeen tarjotaan aina myös mahdollisuus keikan jälkipurkuun, jotta ne eivät jäisi vaivaamaan. Työpaikoilla on koulutettuja ammattilaisia, jotka auttavat vaikeiden keikkojen purkamisessa.

Emilia haluaa painottaa myös oman hyvinvoinnin huolehtimisen tärkeyttä, jotta työ ei kuormita liikaa. Kalenterista on tärkeää raivata aikaa myös vapaapäiville ja arjesta irtaantumiselle. Emilia huolehtii omasta jaksamisestaan viettämällä aikaa läheistensä kanssa.

– Minulla on myös koira, jonka kanssa on ihanaa lähteä hiljaiseen metsään kävelylle. Siinä pääsee hyvin tuulettamaan päätä.

Valmistuminen ja työelämä herättää Emiliassa innostuksen tunteita. Hän toivoisi saavansa mahdollisimman pitkiä määräaikaisuuksia, jotka johtaisivat jossain vaiheessa myös vakituiseen työpaikkaan.

– Odotan innolla sitä, että pääsen työskentelemään jatkuvasti kehittyvän ensihoidon parissa ja hyvässä työympäristössä.

Aikataulutuksella suuri merkitys opinnoissa

Emilian mukaan ensihoitajan opinnot vaativat aikataulusuunnittelua, paineensietokykyä ja ahkeruutta.

– Opintojen aikana on usein käynnissä monta asiaa samaan aikaan, joten painottaisin erityisesti aikataulutuksen merkitystä. Kannattaa myös muistaa, että ei opiskele valmistumista varten, vaan tulevia potilaita ja niiden hoitoa varten.

Ensihoitajan ammattia Emilia suosittelee sellaisille ihmisille, jotka tykkäävät vaihtelevasta työstä ja kestävät sekä vuorotyötä että pitkiä työvuoroja. Hänen mielestään ensihoitajalla on myös tärkeää olla hyvät sosiaaliset taidot, tiimityöskentelyvalmiutta ja kärsivällisyyttä.

– Tärkeintä on kuitenkin se, että löytyy motivaatiota ja kiinnostusta alaa kohtaan. Sekaan mahtuu kyllä monenlaisia ihmisiä, kunhan tärkeimmät ominaisuudet löytyvät.  

Emilia Raappana on päässyt tekemään ensihoitajan töitä jo opintojen aikana. Hän kuvailee työtä fyysisesti ja henkisesti raskaaksi, mutta todella antoisaksi. Kuva: Antti J. Leinonen