Skip to content

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta tavoittelemaan lapsuudenaikaisia haaveita

Sari Hägg opiskeli Oulun ammattikorkeakoulussa bioanalyytikon polkuopinnot, jonka jälkeen hän sai koulutuksesta tutkinto-opiskelijan paikan. Sarin mielestä polkuopinnot ovat mahtava väylä päästä opiskelemaan, jos opiskelupaikka ei tärppää pääsykokeen kautta.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellut Sari Hägg on kiitollinen siitä, miten hyvin apua opintoihin on ollut tarjolla. Kuvat: Antti J. Leinonen

Sari Häggin ura tuli vuonna 2019 risteyskohtaan, kun hänen työpaikallaan paperitehtaalla alkoivat isot irtisanomiset. Sari oli yksi irtisanottujen joukosta, joten hän alkoi miettiä uralleen uutta suuntaa.

– Päätin osallistua tuolloin työpaikallani järjestettyyn koulutusinfoon, jossa kuulin ensimmäistä kertaa avoimesta ammattikorkeakoulusta.

Aiemmin kemian laborantiksi opiskellut Sari kiinnostui heti, kun hänelle kerrottiin mahdollisuudesta opiskella bioanalyytikon opintoja Oamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Vaikka Sari teki pitkän uran teollisuuden parissa, oli haave sosiaali- ja terveysalalla työskentelystä kytenyt hänen mielessään jo lapsuudesta asti.

–  Koulutusinfon aikaan oli juuri haku käynnissä avoimen ammattikorkeakoulun yksittäisille bioanalyytikon koulutuksen opintojaksoille. Se kuulosti hyvältä mahdollisuudelta kokeilla, tuntuuko ala omalta ennen kuin yrittää hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Kahden avoimessa opiskellun opintojakson jälkeen Sarin mielipide opintojen kiinnostavuudesta oli vahvistunut niin, että hän päätti hakea yhteishaussa bioanalyytikon koulutukseen. Opiskelupaikka ei tärpännyt Sarille pääsykokeen kautta, mutta hän pääsi hyppäämään mukaan opintoihin avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijana.

– Olin toinen niistä onnekkaista, jotka valittiin polkuopiskelijoiksi koulutukseen. On ihan mahtavaa, että nykyään löytyy muitakin väyliä päästä opiskelemaan.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellut Sari Hägg on kiitollinen siitä, miten hyvin apua opintoihin on ollut tarjolla. 

Koulutuksesta uudenlaista virkeyttä

Vuoden polkuopinnot käyneenä ja tutkinto-opiskelijan paikan saaneena Sari kertoo olevansa todella tyytyväinen avoimen ammattikorkeakoulun kokemukseensa.

– Polkuopiskelijana olon oikeastaan välillä unohtikin, kun käytännön tasolla opiskelu ei eroa millään tavalla tutkinto-opiskelijoista. Opiskelimme samassa ryhmässä samoja opintoja kuin hekin.  

Paljon kiitosta Sarilta saa myös se, miten hyvin avoimen opintojen henkilökunnalta sai aina tarvittaessa apua.

– Siitä jäi todella hyvä tunne, ettei koskaan tarvinnut miettiä, mistä voi kysyä apua tai saako sitä.

Opintojen parhaimpana antina Sari on pitänyt käytännön harjoituksia ja kohtaamisia opiskelukavereiden kanssa, vaikka hän nauttiikin myös itsenäisestä opiskelusta kotoa käsin.

– Monet teoriassa käydyt asiat ovat sellaisia, että ne oppii kunnolla vasta käytännön harjoitusten kautta. Pidän myös todella antoisana sitä, kun pääsee näkemään opiskelukavereita kasvokkain ja vaihtamaan ajatuksia heidän kanssaan.

Koska Sarin viimeisimmästä koulutuksesta on jo pitkä aika, on hänestä ollut hienoa huomata, miten vielä vuosienkin jälkeen pystyy oppimaan niin paljon uutta.

– Opiskelu on tuonut ihan uudenlaista virkeyttä elämään. Olen ollut opiskelusta todella innoissani, ja opintojen edetessä on tullut halu oppia koko ajan lisää.

Tulevaisuuteen Sari katsoo avoimin mielin, eikä hän vielä osaa sanoa haluamastaan suuntautumisesta alalla. Varmaa on kuitenkin se, että bioanalytiikan parissa hän haluaa opintojensa jälkeen työskennellä.

– Mielessäni on käynyt myös jatko-opinnot, sillä olen tykännyt opinnoista niin paljon. Ei sitä tiedä, vaikka jatkaisin vielä johonkin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Avoimessa opiskelu sopii kaikille

Sarin mukaan avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelu vaatii opiskelijalta omatoimisuutta, sillä monista opintoihin liittyvistä asioista on otettava itse selvää.

– Vaikka tietoa tuleekin hyvin etukäteen, pitää sitä etsiä myös itse. Apua on kuitenkin aina saatavilla, kun vain rohkeasti kysyy.  

Avoin ammattikorkeakoulu sopii Sarin mielestä kenelle tahansa. Erityisesti hän kuitenkin suosittelee avoimessa opiskelua sellaisille, jotka eivät ole päässeet tutkinto-opiskelijaksi perinteisen haun kautta tai haluavat testata alan sopivuutta itselle.

– Yksittäiset kurssit ovat mainio valinta sellaisille, jotka haluavat testata, tuntuuko jokin ala omalta. Jos puolestaan tähtää tutkintoon, mutta ei ole saanut vielä opiskelupaikkaa, ovat polkuopinnot siihen mahtava väylä.

Kuvateksti: Sari Hägg suosittelee avointa ammattikorkeakoulua erityisesti sellaisille, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa perinteisen haun kautta tai haluavat testata alan sopivuutta itselle.