Skip to content

Ajoneuvokatsastajan opinnot innoittivat ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

Opettajana työskentelevä Ari Pentti opiskeli Oamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa kevyiden ajoneuvojen katsastajan opinnot. Ari suoritti opintonsa YAMK-tasoisina, ja hänen suunnitelmissaan on jatkaa opiskelemaan vielä autoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

– Konetekniikan opintojeni viimeisenä vuonna alkoi pilottihanke kevyiden ajoneuvojen katsastajan opinnoista, ja innostuin lähtemään siihen mukaan. Sitä kautta löytyi sellainen kipinä, että tätä voisi olla ihan mukavaa tehdä työelämässäkin, Ari kertoo.

Kevyiden ajoneuvojen katsastajan opintokokonaisuus koostuu kolmesta eri opintojaksosta: yleisjaksosta, käytännönjaksosta sekä harjoittelujaksosta. Ari suoritti pilottihankkeen aikana yleisjakson ja vasta muutama vuosi sen jälkeen käytännönjakson ja harjoittelujakson.

– Yleisjaksoa suorittaessani minulla ei ollut vielä käytännönjaksoon ja harjoittelujaksoon vaadittavaa työkokemusta, joten hyppäsin niihin mukaan vasta keväällä 2020.

Opintokokonaisuuden käytyään opiskelija voi hakeutua Liikenne- ja viestintäviraston järjestämään kevyiden ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen loppukokeisiin. Hyväksytysti suoritettu teoria- ja käytännönkoe antavat valmiudet toimia kevyiden ajoneuvojen määräaikaiskatsastajana.

Antoisia opintoja

Ari työskentelee autoalan opettajana Raahen ammattiopistossa, ja hän suoritti katsastajan opintojen käytännönjakson ja harjoittelujakson työn ohella.

– Opinnot toteutettiin iltaopintoina niin, että luennot alkoivat aina neljän jälkeen. Rytmi sopi täydellisesti omaan työhöni.

Arin mukaan työn ohella opiskelu oli välillä raskasta, mutta antoisaa.

– Kun on nähnyt, miten paljon tästä koulutuksesta hyötyi, niin koen sen annetun työpanoksen tulevan takaisin moninkertaisesti.

Ari kokee saaneensa koulutuksesta valtavasti uusia näkemyksiä omaan työhönsä.

– Kun oma osaaminen autoalalla on laajentunut, olen saanut paljon sellaisia uusia työkaluja, joita voin hyödyntää opetustyössä.

Opintojen kautta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

Ari suoritti katsastajan opintonsa YAMK-tasoisina, sillä hänen suunnitelmissaan on suorittaa myös autoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto lähitulevaisuudessa. Katsastajan opintokokonaisuuden pystyy hyväksilukemaan osaksi ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, jos opinnot käy YAMK-tasoisina.

– Innostuin ajatuksesta, kun katsastusalan lehtori Hannu Heikkilä vinkkasi minulle tästä mahdollisuudesta.

Käytännössä opintojen suorittaminen YAMK-tasoisina tarkoittaa sitä, että kullakin opintojaksolla tehdään laajemmat kehitystehtävät kuin AMK-tasoisissa opinnoissa.

– Uskon ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon syventävän omaa ammattiosaamista lisää. Haluan kehittää itseäni ja laajentaa näkemystäni yhä enemmän.

Opintoja autotekniikasta ja asiakaspalvelusta kiinnostuneille

Ari suosittelee kevyiden ajoneuvojen katsastajan opintoja kaikille alasta kiinnostuneille, jotka tuntevat sisällään paloa myös asiakaspalveluun.

– Vaikka työnkuva on tekninen, ja ajoneuvojen kanssa ollaan paljon tekemisissä, on työssä vahvimpana osa-alueena kuitenkin asiakaspalvelu.

Arin mielestä avoin ammattikorkeakoulu on hyvä väylä hakea täsmäkoulutusta, jos ei halua opiskella mitään isompaa kokonaisuutta.

– Tykkään siitä, että avoimessa pystyy käymään halutessaan vain jonkun tietyn kurssin. Erittäin hienoa, että tällainen mahdollisuus on olemassa.