Skip to content

Digitaaliset osaamismerkit

Tavoite

Kevään ja syksyn 2023 aikana hankkeessa luodaan digitaalinen osaamismerkistö tunnistamaan ja tunnustamaan kestävään kehitykseen liittyvää osaamista matkailualalla. Osaamismerkistö kytketään kansallisiin ja EU-tasoisiin viitekehyksiin, ja sen luomisessa otataan huomioon myös työelämässä tarvittava osaaminen. Osaamismerkistö rakennetaan skaalautuvaksi, jolloin samaan merkistöön kuluvia merkkejä voidaan validoiva verkkokoulutusten ja näyttöjen kautta eri koulutusasteilla; ammatillinen toinen aste, ammattikorkeakoulu ja yliopisto. Perustason merkit ohjaavat ottamaan haltuun kestävän matkailun perusperiaatteet, edistyneemmät merkit ohjaavat kehittämään kestävän matkailun mahdollisuuksia omassa työssä, ja ylimmällä tasolla osaaminen riittää opastamaan ja neuvomaan muita kestävän matkailun teemoissa. 

Joulukuuhun 2024 saakka osaamismerkkejä voi hakea osana hankkeen verkkokoulutusta. Lue lisää ja osallistu verkkokoulutukseen täältä.

Vuoden 2025 alusta osaamismerkit siirtyvät Turun ammattikorkeakoulun myönnettäviksi, ja kaikki matkailusektorilla työskentelevät voivat hakea niitä vapaasti.

Toiminta

  • Oamk kuvaa osaamismerkkeihin hankekumppaneiden tunnistamat kestävän kehityksen osaamistavoitteet, muodostaa viitekehysten mukaiset arviointikriteerit ja tuottaa mahdollisimman autenttisen tavat osoittaa osaamista.
  • Oamk rakentaa osaamismerkistön Open Badge Factory -palveluun ja jakaa sen sieltä eri organisaatioiden käyttöön. Open Badge Factory mahdollistaa osaamismerkkien luomisen, myöntämisen ja hallinnoinnin.
  • Oamk yhdessä hankekumppaneiden kanssa integroi osaamismerkistön osaksi hankkeen verkkokoulutusta osaamismerkein ohjautuvan oppimisen pedagogisen mallin mukaisesti.
  • Oamk julkaisee osaamismerkistön useammalla kielellä (englanti, ruotsi, saame), jolloin se palvelee sekä työvoiman liikkuvuutta EU-alueelle että kansallisesti paikallisia tarpeita.
  • Oamk luo hallintamallin osaamismerkistön hyödyntämiseen hankkeen aikana ja sen jälkeen. Mallissa kuvataan merkistön käyttöönottoon, käyttöön ja päivittämiseen liittyvät asiat.
  • Hankekumppanit kannustavat omia matkailualan alumnejaan ja muita jatkuvan oppimisen tarjonnan kohderyhmiä valitsemaan osaamismerkistöstä omaan osaamistasoon ja osaamistarpeisiin sopivia merkkejä ja hakeutumaan oppilaitokseen suorittamaan niitä. 
  • Osaamismerkistöä pilotoidaan osana hankkeen verkkokoulutusta ja opiskelijoilta pyydetään palautetta merkeitstä. Oamk kokoaa palautteen ja kehittää merkistöä sen pohjalta.

Tulokset

Osaamismerkistö tarjoaa mahdollisuuden sekä kehittää omaa osaamista että tunnistaa ja validoida jo olemassa olevaa osaamista. Merkistö tunnustaa osaamista ajankohtaisista ja keskeiseksi tunnistetuista kestävän matkailun teemoista, kuten esteettömyys ja monimuotoisuus, vastuullisuusviestintä, paikalliskulttuuri ja perinteet, palveluiden vastuullinen tuotteistaminen, matkailun yhteiskunnalliset vaikutukset sekä kumppanuuksien luominen.

Merkistö toimii hyvänä pohjana hankkeen verkkokoulutuksessa, jota kautta työelämässä ja sen ulkopuolella olevat henkilöt voivat saada kestävän kehityksen osaamisensa validoitua. Osaamismerkistön loppujäyttäjinä/yleisönä toimivat esimerkiksi matkatoimistot ja heidän asiakkaansa. Näin merkistö sekä parantaa merkin saajan työllistymismahdollisuuksia että tuo kestävän kehityksen tunnustuksen myös hänen työnantajalleen/yritykselleen. Erityisesti pienille yrityksille kestävän kehityksen sertifikaatit voivat olla liian kalliita ja niiden suorittaminen työlästä. Osaamismerkistö tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden osoittaa kestävän kehityksen osaaminen osaamisperusteisesti.

Joulukuuhun 2024 saakka osaamismerkkejä voi hakea osana hankkeen verkkokoulutusta. Lue lisää ja osallistu verkkokoulutukseen täältä.

Vuoden 2025 alusta osaamismerkit siirtyvät Turun ammattikorkeakoulun myönnettäviksi, ja kaikki matkailusektorilla työskentelevät voivat hakea niitä vapaasti.