Medianomi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike

Medianomi (AMK)

Laajuus/kesto

240 op / 4 vuotta

Tutkinto-ohjelma

Viestinnän tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat

Journalismin suuntautumisvaihtoehto: 22, joista vähintään 18 ensikertalaisille

Visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehto: 22, joista vähintään 18 ensikertalaisille

Hakija voi samanaikaisesti hakea vain yhteen Oulun ammattikorkeakoulun viestinnän koulutuksen suuntautumisvaihtoehtoon. Hakija valitsee suuntautumisvaihtoehdon hakulomakkeella. Suuntautumisvaihtoehtovalinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Opetusjärjestelyt

Opiskelu tapahtuu pääasiallisesti lähiopintoina ja osittain itsenäisinä opintoina, mahdollisesti ajoittain etäopintoina ja verkko-opintoina. Opinnot edellyttävät opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista työskentelyä. Opiskelija saa ohjausta ja tukea opintoihinsa opetushenkilöstöltä ja eri ohjaustahoilta.

Viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijalta edellytetään omaa kannettavaa tietokonetta, jotta opiskelu sujuu tehokkaasti: 

1. (minimilaitevaatimus): Microsoft Office 365 -työpöytäsovelluksen toimiminen koneessa (

). Oamkin opiskelija saa maksutta käyttöönsä Microsoft Office 365 -ohjelmistot koko opiskelun ajaksi. Huomaa, että esim. Chromebookissa ko. ohjelmiston työpöytäsovellus ei toimi.  

2. (suositus): Kohdan 1 vaatimuksen lisäksi koneessa on vähintään 8 Gt RAM-muistia ja SSD-levy.

Kampus

Linnanmaan kampus

Yliopistokatu 9, 90570 Oulu

Hakuaika

13.–27.3.2024 klo 15.00

Koulutus alkaa

Elokuu 2024

Valintaperusteet

Aloituspaikoista 80 % on varattu ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa tai ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseen koulutukseen tai tämän jälkeen.

Pohjakoulutusvaatimus 

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin antavat: 

  • suomalaisen lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
  • International Baccalaureate -tutkinto (IB) tai IB-lukion oppimäärä, jonka lisäksi suoritettu IB-kokeissa vähintään 6 ainetta
  • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
  • Reifeprüfung (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (DIA)
  • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi vähintään 80 opintoviikon laajuinen suomalainen ammatillinen tutkinto
  • suomalainen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
  • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
  • korkeakoulututkinto.

Mikäli hakijan suorittama pohjakoulutus on vielä kesken hakuvaiheessa, tulee se olla suoritettuna niin, että suoritettu tutkinto on tarkistettavissa tietokannoista tai todistusjäljennöksistä viimeistään 11.7.2024.

Valintakoe

Opiskelijavalinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäiseen vaiheeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Ensimmäinen vaihe järjestetään keskiviikkona 8.5.2024. Ensimmäisen vaiheen tarkempi aikataulu ja toteuttamistapa ilmoitetaan hakuajan alkuun mennessä Oamkin www-sivuilla.

Toiseen vaiheeseen 22.–23.5.2024 kutsutaan vähintään kolme (3) kertaa aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita ensimmäisen vaiheen menestyksen perusteella. Huomaa, että valintakokeen toinen vaihe voi olla hakijalle kaksipäiväinen. Toiseen vaiheeseen mahdollisesti vaadittavan ennakkotehtävän ohjeet toimitetaan valintakokeen toiseen vaiheen kutsuttaville sähköpostitse. Ennakkotehtävä huomioidaan osana valintakokeen pisteytystä.

Journalismin suuntautumisvaihtoehdon valintakokeilla arvioidaan hakijan median tuntemusta, verbaalista osaamista, yhteiskunnallista tietämystä, motivaatiota sekä esiintymisvalmiuksia, ryhmätyötaitoja ja muuta soveltuvuutta. Journalismin suuntautumisvaihtoehdon valintakokeeseen valmistaudutaan perehtymällä digitaalisesti saatavilla olevaan aineistoon, jonka tarkemmat tiedot julkaistaan hakuajan alkuun mennessä.

Visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdon valintakokeilla arvioidaan hakijan visuaalista osaamista, kulttuurista tietämystä, motivaatiota sekä esiintymisvalmiuksia, ryhmätyötaitoja ja muuta soveltuvuutta.

Jokainen valintakokeen osio on suoritettava hyväksytysti (vähintään 1 piste/osio). Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100 pistettä (yhteensä ensimmäinen ja toinen vaihe). Valintakokeesta on saatava vähintään 50 % enimmäispistemäärästä (50 pistettä).

Vain Oulun ammattikorkeakoulussa suoritettu valintakoe hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

 

Hakuohjeet

Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
puh. 029 448 9002
hakijapalvelut@oamk.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Patrikka Nina
Opintovastaava, viestinnän tutkinto-ohjelmat
040 7030792