Bachelor of Engineering (BEng), Information Technology, päivätoteutus

Tutkinto

Bachelor of Engineering / Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

TutkintonimikeBachelor of Engineering / Insinööri (AMK)
Laajuus/kesto

240 op / 4 vuotta

Tutkinto-ohjelma

Degree Programme in Information Technology

Aloituspaikat

50

Opetusjärjestelyt

Koulutus järjestetään Oulussa Linnanmaan kampuksella pääosin päiväopetuksena arkipäivisin klo 8-16. Osa opetuksessa voidaan järjestää myös iltaisin ja koulutus voi sisältää myös verkkopohjaisia opintojaksoja.

Opinnot aloitetaan orientaatiopäivillä elokuun puolessa välissä Oamkin Linnanmaan kampuksella. Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa elokuun viimeisellä viikolla kampuksella. Opiskelu on täysipäiväistä. 

Kampus

Linnanmaan kampus

Yliopistokatu 9, 90570 Oulu

Hakuaika

3.–17.1.2024 klo 15.00

Koulutus alkaa

Elokuu 2024

Valintaperusteet

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin antavat: 

 • suomalaisen lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB) tai IB-lukion oppimäärä, jonka lisäksi suoritettu IB-kokeissa vähintään 6 ainetta
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi vähintään 80 opintoviikon laajuinen suomalainen ammatillinen tutkinto
 • suomalainen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
 • korkeakoulututkinto.

Mikäli hakijan suorittama pohjakoulutus on vielä kesken hakuvaiheessa, tulee se olla suoritettuna niin, että suoritettu tutkinto on tarkistettavissa tietokannoista tai todistusjäljennöksistä viimeistään 11.7.2024.

Todistusvalinnoissa voivat olla mukana vain hakijat, joiden tutkintotodistusten tiedot on saatavilla viimeistään 14.5.2024. Kevään ylioppilastutkintojen tiedot saadaan suoraan Ylioppilastutkintolautakunnalta ja keväällä valmistuvien ammatillisten perustutkintojen tiedot ammatillisista oppilaitoksista.

Valinta tehdään ylioppilastutkinnon perusteella saatavien koulumenestyspisteiden perusteella. Tässä todistusvalinnassa huomioidaan suomalainen ja kansainvälinen (EB, IB, Suomessa suoritettu RP/DIA) ylioppilastutkinto. Alla olevasta taulukosta näet suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytyksen (enintään 198 pistettä). Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytystaulukot löytyvät täältä. Hakijan tulee saada koulumenestyksestä vähintään 60 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi. 

AineAine/Taso 
Äidinkieli 1 464134261810
Matematiikka Pitkä464340 35 27 19 
 Lyhyt 40 35 27 19 13 
Vieras/toinen kotimainen kieli Pitkä46 41 34 26 18 10 
 Keskipitkä38 34 2618 12 
 Lyhyt 30 27 21 15 
Ainereaali tai vieras kieli 2Fysiikka30 27 21 15 
 Kemia30 27 21 15
 Biologia 30 27 21 15 
 Maantiede 30 27 21 15 
 Terveystieto30 27 21 15 
 Psykologia 30 27 21 15 
 Filosofia 30 27 21 15 
 Historia 30 27 21 15
 Yhteiskuntaoppi 30 27 21 15 
 Uskonto/ET 30 27 21 15 
 Vieras kieli (pitkä/keskipitkä/lyhyt) 30 27 21 15 

Valinta tehdään ammatillisesta perustutkinnosta laskettavien koulumenestyspisteiden perusteella. Todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 tai sen jälkeen suoritetut ammatilliset perustutkinnot. Koulumenestyspisteet lasketaan yhteisten tutkinnon osien (enintään 60 pistettä) sekä tutkinnon painotetun keskiarvon perusteella (enintään 90 pistettä) perusteella. Hakijan tulee saada koulumenestyksestä vähintään 75 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Yhteiset tutkinnon osat:

Tutkinnon painotettu keskiarvo:

Valinta tehdään hakijan suorittaman SAT-testin pistemäärän perusteella. Ainoastaan uusimuotoinen SAT-testi hyväksytään (maaliskuun 2016 jälkeen suoritettu). 

SAT-testistä huomioidaan seuraavat osiot (alin hyväksyttävä pistemäärä 400 pistettä/osio):

1. Evidence-Based Reading and Writing

 1. Reading Test
 2. Writing and Language Test

2. Math

Hakijan tulee tilata testin järjestäjältä testitulos toimitettavaksi ammattikorkeakouluihin. SAT-testin tulokset tulee toimittaa 1.4.2024 mennessä kaikkiin niihin hakutoiveena oleviin ammattikorkeakouluihin, jotka käyttävät kyseistä valintamenettelyä. Oulun ammattikorkeakoulun SAT-koodi on 7533. Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei voida ottaa huomioon.

Englanninkielisessä koulutuksessa käytetään valtakunnallista International UAS Exam -valintakoetta. International UAS Exam on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään etänä omalla tietokoneella. Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin ja sen suorituskieli on englanti. 

Valintakokeeseen osallistuvan on osoitettava vaadittava englannin kielen taito aiemmilla opinnoilla tai kielitestillä.

Tarkemmat tiedot International UAS Exam -valintakokeesta, valintakokeeseen vaadittavasta henkilöllisyystodistuksesta ja englannin kielen taidon osoittamisesta julkaistaan ammattikorkeakoulujen yhteisellä sivustolla www.uasinfo.fi


Hakuohjeet

Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
puh. 029 448 9001
admissions@oamk.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Orajärvi Kaisa
Opintovastaava, tietotekniikan amk-tutkinto-ohjelmat
050 5176758