Skip to content

Korkeakoulupedagoginen osaamismerkki

 KOPE-hanke julkaisee korkeakoulupedagogisen digitaalisen osaamismerkin ”Korkeakouluoppimisen osaaja” 30.9.2019. Digitaalisen osaamismerkin hakija pystyy merkin avulla ilmaisemaan omaa olemassa olevaa osaamistaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Merkkien osaamiskriteerit auttavat hakijaa oman osaamisen tarkastelussa. Merkin saatuaan hakija voi jakaa sen sosiaalisen median palveluissa. (Brauer, 2018; Brauer, 2019; Brauer & Ruhalahti, 2015.)

Korkeakouluoppimisen osaaja -metamerkki koostuu kahdesta merkistä: Korkeakouluyhteisöosaaja ja Oppimisosaaja.

Korkeakouluyhteisöosaaja -merkissä tarkastellaan korkeakoulujen syntyä, korkeakoulua ohjaavia lakeja ja säädöksiä sekä tieteellisen ajattelun ja korkeakoulun erityisluonnetta. Korkeakouluyhteisöosaaja -merkki sisältää neljä merkkiä, jotka ovat:

  • Korkeakoulujen synty
  • Korkeakoululait
  • Tieteellinen ajattelu
  • Korkeakoulun erityisluonne

Kun kaikki luetellut merkit on myönnetty, merkin hakija saa automaattisesti Korkeakouluyhteisöosaaja -merkin.

Oppimisosaaja -merkissä käsitellään korkeakouluopettajan ja -opiskelijan rooleja, tehtäviä, vuorovaikutusta, opetusmenetelmiä sekä arviointia. Oppimisosaaja -merkki sisältää kolme merkkiä, jotka ovat:

  • Opetus- ja oppimisteot
  • Korkeakouluoppimisen menetelmät
  • Korkeakouluoppimisen arviointi

Nämä merkit suoritettuaan hakija saa Oppimisosaaja -merkin.

Jokainen merkki pitää sisällään osaamistavoitteet, monipuolisia tehtäviä sekä korkeakoulupedagogista materiaalia, joihin KOPE on luonut ja kuratoinut runsaasti kiinnostavaa ja monipuolista materiaalia. Osaamismerkki sisältää korkeakouluissa tapahtuvaan opetustyöhön olennaisesti liittyviä teemoja korkeakouluorganisaatioiden ja korkeakouluoppimisen erityislaatua silmällä pitäen (Karjalainen, 2018).

Lähteet:

Brauer, S. 2019. Digital Open Badge-Driven Learning – Competence-based Professional Development for Vocational Teachers. Akateeminen väitöskirja. Lapin yliopisto. Rovaniemi.Brauer, S. 2018. Digitaaliset osaamismerkit – merkillä on väliä. https://pelimerkit.metropolia.fi/2018/05/07/digitaaliset-osaamismerkit-merkilla-on-valia/ Luettu 23.9.2019.Brauer, S. & Ruhalahti, S. 2014. Osoita osaamisesi osaamismerkein. Teoksessa Korhonen, A-M. & Ruhalahti, S. 2014. Oppimisen digiagentit. Hämeen ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hämeenlinna. s. 87-92.Karjalainen, A. 2018. Korkeakoulupedagogisia mietteitä oppimisesta https://blogi.oamk.fi/2018/06/04/korkeakoulupedagogisia-mietteita-oppimisesta/ Luettu 23.9.2019.