Skip to content
kuvituskuva

Kokoa kokoon koko kokko!

Kokko-hankkeessa korkeakoulupedagogiikan kouluttajat koolla.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu (Amok) kokoaa valtakunnallisesti kaikki korkeakoulupedagogiikan kouluttajat ja kehittäjät uudistamaan osaamistaan yhdessä Kokko-hankkeen kautta. Hanke on merkittävä, sillä ensimmäistä kertaa tämä joukko nähdään opettajienkouluttajina ja ensimmäistä kertaa he voivat kehittää omaa osaamistaan yhdessä. 

Hankkeen aikana järjestetään kehittämis- ja koulutusmahdollisuuksia neljästä eri teemasta. Vertaisoppimisessa kohdataan kollegoita aidosti omien tarpeiden mukaan, etsitään erilaisia tapoja vertaisoppia ja rakennetaan korkeakoulupedagogiikan kouluttajille ja kehittäjille yhteistä verkkosivustoa. Pedagogisessa johtamisessa kouluttajat ja kehittäjät lisäävät ymmärrystään, miten pedagogisella johtamisella voidaan edistää oppimisen ja opetuksen laatua. Jatkuvan oppimisen teemassa luodaan pedagogiset suunnitteluperiaatteet jatkuvan oppimisen toteuttamisen tueksi. Hyvinvointi ja yhteisöllisyysteemassa tutkitaan ja levitetään hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistäviä työkaluja. Hankkeen toteuttamat kehittämismahdollisuudet ovat tarjolla ensi syksystä lähtien ja toimintaa on vuoden 2023 loppuun saakka. Toiminta ja materiaalit kootaan kopeyhteiso.fi -sivustolle, joka jää myös hankkeen jälkeen palvelemaan kaikkia korkeakoulupedagogiikasta kiinnostuneita.  

Hanketta koordinoi Amok ja mukana osatoteuttajina on yhdeksän muuta ammattikorkeakoulua ja yliopistoa. Hankkeen rahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Lisätietoja Hanna AlaniskaLehtori, Ammatillinen opettajankoulutus040 642 8025hanna.alaniska@oamk.fi