Kestävä kampus 

Kestävä kehitys näkyy kaikessa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet toiminnassamme vastuullisuuteen – yksilöinä ja korkeakouluyhteisönä. Huomioimme kaikessa taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti sekä ekologisesti kestävän kehityksen. Arvioimme toimintamme ympäristörasitusta sekä sitä, miten yksittäisillä päätöksillä arjessa voimme vaikuttaa luonnon kestävyyteen.

Kestävä kampusarki

Olemme sitoutuneet ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE ry:n) Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu -linjauksiin. Tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Oamkissa kampusarkeen liittyvät linjaukset hiilijalanjäljen pienentämiseksi on nostettu esiin Kestävä ja vastuullinen kampusarki 2025 -toimenpideohjelmassamme.

Keskitymme ohjelmassa asioihin, joilla pienennämme hiilijalanjälkeämme vuoteen 2025 mennessä. Keskeisiksi osa-alueiksi hiilijalanjäljen pienentämisessä olemme tunnistaneet

  • kiinteistöt
  • matkustamisen
  • hankinnat ja
  • ravintolapalvelut.

Remontoitu kestävästi

Oamkin Linnanmaan kampuksen remontille on haettu sertifikaattia kansainvälisestä BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmästä, jossa arvioidaan niin rakentamisen kuin valmiin rakennuksenkin ympäristöystävällisyyttä yhdeksässä kategoriassa. Näitä ovat materiaalit, hyvinvointi, energia, projektinjohtaminen, liikkuminen, päästöt, vesi, jätteet ja maankäyttö.

Yhteiskuntavastuuraportti

Oamk julkaisee vuosittain yhteiskuntavastuuraportin, jossa käsitellään Oamkin yhteiskunnallista toimintaa ja vaikutusta. Keskeisinä teemoina raportissa ovat sosiaalinen ja taloudellinen vastuu sekä ympäristövastuu. Raportin sisältö mukailee GRI-yritysvastuuraportointistandardia (Global Reporting Initiative). Yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan vuosittain.