KEPEÄ

Työelämäpedagoginen ohjaus

Ohjaus-, opinnollistamis- ja arviointiosaamista henkilöstölle

Kehitämme työpaikkaohjaajien ja opettajien työelämäpedagogista osaamista sekä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa että ammattikorkeakoulussa. Painotamme erityisesti erilaista ohjausta tarvitsevan opiskelijan ohjaus-, opinnollistamis- ja arviointiosaamista. Tavoitteenamme on lisätä työelämän ja oppilaitoksen edustajien yhteistä ymmärrystä työelämässä tarvittavasta osaamisesta ja muutostilanteissa toimimisesta.

Arvioimme hankkeeseen osallistuvien osaamisen kehittymistä itsearvioinnin avulla. Arvioinnissa voidaan käyttää ammatillisten opettajien valtakunnallisesta osaamismerkkikonstellaatiosta sopivia osaamismerkkejä, mikäli niitä on ehditty julkaista tämän hankkeen aikana.

Kehitämme hankkeessa myös ammatillisen opettajankoulutuksen koulutustarjontaa (pedagogiset opinnot ja täydennyskoulutus).