Skip to content

KEPEÄ – Kehittävä työelämäpedagogi

1.5.2021 - 31.10.2023

Kasvatusalat

Kehitämme ratkaisuja erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden tukemiseen

Opiskelijaryhmien heterogeenisyys on lisääntynyt sekä ammatillisen toisen asteen koulutuksessa että ammattikorkeakoulussa.  Uusia haasteita ohjaukseen tuovat

  • opiskelijoiden puutteelliset yleiset työelämävalmiudet, esimerkiksi itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus
  • elämänhallinnan ongelmat, kuten mielenterveyden haasteet, päihteet tai sosiaalisten tilanteiden pelko
  • oppimisvaikeudet, esimerkiksi lukihäiriö ja ADHD
  • erilainen kulttuuritausta: maahanmuuttajien ja kansainvälisten opiskelijoiden kielihaasteet tai opetus- ja oppimistekniikoiden ja opetuskulttuurien erilaisuus.


KEPEÄ-hankkeessa edistämme erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemistä ja työmarkkinoille kiinnittymistä.

Hankkeen tuloksena rakennamme uusia toimintamalleja erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tai harjoittelun ja opinnollistamisen tueksi.

Laadimme harjoitteluoppaan ja koulutuspaketin ammattikorkeakouluihin opettajille ja työpaikkaohjaajille sekä luomme työelämäpedagogisen verkoston, jossa ovat mukana eri koulutusasteet ja työelämä.

Edistämme erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemistä ja kiinnittymistä työmarkkinoille

Tavoitteenamme on tukea erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista, harjoittelua ja työllistymistä sekä kehittää työpaikkaohjaajien ja opettajien työelämäpedagogista osaamista. Näillä toimenpiteillä haluamme edistää erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemistä ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Kehitämme hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia yhdessä hanketoimijoiden ja hankkeessa rakentamamme alueellisen työelämäpedagogisen verkoston kanssa.

Hankkeen rahoitus ja toteuttajat

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajankoulutus. Mukana Oamkista on myös sosiaali- ja kulttuuriala. Osatoteuttajina ovat Lapin ammattikorkeakoulu (sosiaaliala ja liiketalous), Oulun Palvelualan Opisto (OPAO, ravitsemis- ja puhtaanapitoalat), Koillis-Suomen Aikuiskoulutus (KSAK) ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU).

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.