Skip to content

KanTaMus: Etusivu

KanTaMus – Kansantanssin ja kansanmusiikin digipedagogiikka

Uusi pedagoginen malli tukee työllistymistä, yhteisöllisyyttä ja toimintaa nykyaikaisessa ympäristössä

KanTaMus on kansantanssin ja kansanmusiikin pedagogiikkaa yhdistävä hanke, ja tavoitteenamme on luoda paikallisperinteeseen ja yhteisöllisyyteen nojaavaa, vuorovaikutteista pedagogiikkaa ja hyvinvointia tuottavaa yhteisötoimintaa.

Kehitämme kehollisia ja yhteisöllisiä opetusmenetelmiä, jotka viedään digitaaliseen muotoon. Luomme uusia työkaluja ja menetelmiä sekä kansanmusiikin ja -tanssin opiskelijoille että musiikin ammattilaisille, musiikkikasvattajille ja harraste- ja erityisryhmien kanssa työskenteleville.

KanTaMus-malli luo yhteiset periaatteet ja menetelmät lähi- ja etätyöskentelyyn. Digitaalinen ulottuvuus avaa hankkeessa tuotetun materiaalin kaikkien saataville. Hanketyön tuloksena syntyy monialainen yhteistyöverkosto ammattilaisille ja harrastajille. Tavoitteenamme on helpottaa ammattilaisten työllistymistä, palvella harrastajia ja houkutella uusia tekijöitä ja yleisöjä kansantanssin ja -musiikin pariin!

Oamk on ainoa suomalainen oppilaitos, joka kouluttaa tanssinopetuksen ammattilaisia kansantanssin tarpeisiin. Jatkuva vuorovaikutus kansanmusiikkialan kanssa on olennaisen tärkeää, ja vuoropuhelua kaivataan juuri oppilaitoksen ydinosaamisen eli kansantanssin opettamisen käytäntöjen ja pedagogiikan alueilla.

KanTaMus-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Päätoteuttajana toimii Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Oulun yliopisto. Hanke alkaa 1.3.2021 ja päättyy 31.5.2023.

Keitä olemme

Petri Hoppu

Projektipäällikkönä toimii tanssin yliopettaja Petri Hoppu Oulun ammattikorkeakoulusta. Petri on toiminut kansantanssin ja kansanmusiikin parissa vuosikymmenten ajan, ja hän on tutkinut pohjoismaista kansantanssia eri näkökulmista. Hän on myös tanssintutkimuksen dosentti Tampereen yliopistossa.

Petri Kauppinen

Petri Kauppinen on Oamkin tanssin lehtori ja tanssin monityöläinen. Hän työskentelee opettajana, koreografina, tanssijana ja käsikirjoittaja-ohjaajana. KanTaMus-hankkeessa Petri toimii tanssipedagogiikan sisällöntuottajana ja asiantuntijana.

Osmo Hakosalo

Osmo Hakosalo on kansanmuusikko, yhteisömuusikko ja musiikkipedagogi. Hän työskentelee hankkeen musiikkipedagogiikan sisällöntuottajana ja asiantuntijana. Lisäksi Osmo on hankkeen projektikoordinaattori.

Aale Luusua

Aale Luusua on tekniikan tohtori, osallistavan suunnittelun asiantuntija ja kansanmuusikko. Aale edustaa hankkeessa Oulun yliopistoa, jonka erityisenä tehtävänä on kehittää digitaalista osallistamista ja pedagogiikkaa.

Veera Kiiskilä

Veera Kiiskilä on tietojenkäsittelytieteen kandiopiskelija ja hän toimii hankkeessa käyttäjäkeskeisen suunnittelun asiantuntijana. Veera edustaa hankkeessa Oulun yliopistoa ja hänen erityistehtävänään on kehittää hankkeen verkkopedagogiikkaa sekä digitaalista toteutusta.