DIG4VET – Digipedagogista koulutusta oppimisen tueksi ja osaamisen arviointiin ammatillisen koulutuksen opettajille ja työssä oppimisen ohjaajille eurooppalaisessa yhteistyössä

Opetushenkilöstön digipedagogisen osaamisen vahvistamista voidaan toteuttaa oppilaitoksissa paikallisella tasolla, kansallisen rahoituksen tuella tai kansainvälisessä yhteistyössä. Elokuun lopussa päättyneen Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmassa toteutetun strategisen kumppanuushankkeen DIG4VETin tavoitteena oli parantaa ammatillisten opettajien ja kouluttajien digipedagogista osaamista eurooppalaisessa yhteistyössä. Latvian Opetushallitus kutsui Oamk, ammatillisen opettajakorkeakoulun mukaan hankkeeseen digipedagogiikan ja osaamismerkein ohjautuvan oppimisen asiantuntijaksi. Muut osallistujaorganisaatiot olivat Liettuasta, Tšekeistä ja Portugalista.

Hankkeessa syvennyttiin erityisesti sellaisiin pedagogisiin malleihin ja sovelluksiin, jotka tukevat myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Hanke käynnistyi syvimpään korona-aikaan 1.9.2020, joka tarkoitti käytännössä sitä, että suurin osa hankkeen toimista täytyi toteuttaa verkossa. Vaikka Ouluun suunniteltu aloitustilaisuus jouduttiinkin siirtämään online-muotoon, pääsivät kouluttajamme kehittämään eurooppalaista digipedagogista koulutusta niin Prahaan, Vilnaan kuin Portugalin Vila Praia de Ancoraan.

Hankkeessa syvennyttiin erityisesti sellaisiin pedagogisiin malleihin ja sovelluksiin, jotka tukevat myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Hanke käynnistyi syvimpään korona-aikaan 1.9.2020, joka tarkoitti käytännössä sitä, että suurin osa hankkeen toimista täytyi toteuttaa verkossa. Vaikka Ouluun suunniteltu aloitustilaisuus jouduttiinkin siirtämään online-muotoon, pääsivät kouluttajamme kehittämään eurooppalaista digipedagogista koulutusta niin Prahaan, Vilnaan kuin Portugalin Vila Praia de Ancoraan.

DIG4VET projektitoimijoita ja opettajia Portugalissa keväällä 2022 (ETAP, Escola Profissional, Vila Praia de Âncora) Kuva: Kati Mäenpää. 

DIG4VET -hankkeella lisättiin tietoisuutta erilaisista digitaalisista työkaluista ja teknologioista, joita voidaan hyödyntää ammatillisessa koulutuksessa ja työssäoppimisessa sekä luokkahuoneessa että etäopetuksessa. Hankkeen lähtökohtana toteutettiin Oamkin toimesta EU:n ylläpitämän SELFIE-työkalun avulla kohdemaiden digipedagogisen koulutuksen tarveanalyysi. Tämän lisäksi suunniteltiin ja pilotoitiin ammatillisen koulutuksen opettajille, kouluttajille ja työelämän-mentoreille suunnattu täydennyskoulutusohjelma. Oamkista tähän koulutukseen osallistuneet opettajat tuottivat mm. videon osaamismerkeistä.

Päätöskonferenssi Riikassa kesäkuussa 2022.

Hankkeen päätöskonferenssi järjestettiin Riikassa kesäkuussa 2022. Konferenssissa julkistettiin Oamkin tuottama tilannekatsaus ja osaamistarveselvitys digipedagogisesta osaamisesta hankkeen kumppanimaissa sekä suositukset opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisen tueksi tulevaisuudessa. Selvitystyön tuotoksena syntynyt julkaisu on avoimesti saatavilla Oamk Journalissa. Konferenssin kuulijat saivat myös osallistumismerkin muistoksi hankkeesta ja tapahtumasta.

Päätöskonferenssin osallistumismerkki.

Hankkeen tiedot:

Dig4VET Digital Tools for Learning and Validation in VET and WBL:  Training Program for VET Teachers, Trainers and Mentors. Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for VET Project No. 2020-1-LV01-KA202-077486.

 

Hankekonsortio

National Centre for Education of the Republic of Latvia (LV) (https://visc.gov.lv/) – lead partner

Riga Art and Media School (LV) (http://www.rmmt.lv/)

COOPETAPE – Cooperative of Education (PT) (https://www.etap.pt/)

Oulu University of Applied Sciences (FI) (https://www.oamk.fi/fi/)

Vilnius Car Mechanics and Business school (LT) (https://vavm.lt/)

ITC International (CZ) (https://www.itc-international.eu/)

Baltic Bright (LV) (http://balticbright.lv/)

 

Lue lisää:

Brauer, S., & Mäenpää, K. Eds. (2022). Teachers’ Digital Pedagogical Competences in Latvia, Lithuania and Portugal: Needs Analysis, Review Report and Recommendations for Continuous Education and Training. Oamk Journal 85/2022.  http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-228-6