Skip to content

Highway to Code: Esittely

(The link to the English page)

Highway to code -koulutushankkeessa Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa web-sovelluskehitykseen liittyviä opintoja 40 op. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia suunnitella ja kehittää eri päätelaitteille mukautuvien selainsovellusten ulkoasuja ja toimintoja. Opinnoissa keskitytään selainsovellusten käyttöliittymäohjelmointiin ts. front-end-ohjelmointiin. Koulutus on ilmainen ja kestää 6 kk. 

Viimeinen koulutus oli keväällä 2021.

Koulutusta ei enää järjestetä! 

Mitä

Front-end-ohjelmoinnin ja projektitoiminnan perusteet, 10 op

Opintojaksolla perehdytään front-end-tekniikoiden perusteisiin. Näihin kuuluvat html-, css- ja JavaScript-opinnot. Projektitoiminnan perusteissa opiskellaan ketteriä menetelmiä sekä projektihallinnan työkaluja.

Edistynyt front-end-ohjelmointi, 10 op

Opintojakso koostuu responsiivisten sivustojen suunnitteluun ja toteutukseen käyttäen Bootstrap-front-end-kehystä ja JavaScript-kirjastojen esimerkiksi jQuery ja React, hyödyntämisestä verkkopalveluiden kehittämisessä. Opintojaksoon sisältyvät myös tietokantojen perusteet ja niiden hyödyntäminen verkkopalveluiden kehittämisessä. Opintojakso edellyttää html- ja css-perusteiden sekä JavaScript-perusteiden hallintaa.

Verkkopalveluiden suunnittelu ja toteutus, 10 op

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan verkkopalveluita julkaisu- ja verkkokauppajärjestelmien avulla. Palvelumuotoilua opiskellaan palvelun suunnittelussa asiakaskokemuksen ymmärtämiseksi. Lisäksi perehdytään digitaalisen materiaalin käyttöoikeuksiin ja lisensseihin sekä GDPR-asetukseen. Opintojakso edellyttää html- ja css-perusteiden sekä JavaScript-perusteiden hallintaa.

Harjoittelu, 10 op

Harjoittelussa opiskelija työskentelee yrityksessä tai osallistuu yritykselle tehtävään projektiin. Opiskelija hakee itse harjoittelupaikkaa ja häntä tuetaan harjoittelupaikan hakemisessa.

Kenelle

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu työtä hakeville ja työttömyysuhan alla oleville, mutta koulutukseen voivat hakea myös työssä olevat. Hakijoilla tulee olla sopiva tutkinto- tai kokemuspohja. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille. Osallistujalla tulee olla riittävä suomen kielen taito opetuksen seuraamiseksi sekä englannin kielen taito oppimateriaalien hyödyntämiseksi.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan suomen kielellä. Oppimateriaali on pääosin englanninkielistä. Opiskelijalla tulee olla oma kannettava tietokone.

Opetus toteutetaan verkko-opetuksena päiväaikaan ja luentotilanteet nauhoitetaan itsenäistä opiskelua varten. Opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä sekä tiimityöskentelyä.

Koulutus on jaettu kuuden viikon periodeihin. Kunakin periodina opiskellaan 10 op. 1 op vastaa noin 26 tuntia opiskelijan työtä, siis 6 viikon periodissa 260 tuntia. Opiskelija saa ohjausta kunkin periodin aikana suoritettaviin opintoihin. Koulutus kestää 6 kk. 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Minna KamulaPuh. 040 141 5348Sähköposti: minna.kamula@oamk.fi

Rahoitus ja yhteistyö

Koulutuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille ilmainen.

H2C-koulutus toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun, Vaasan ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.

Koko H2C-koulutushankkeen websivut. Täällä näet, mitä muut ammattikorkeakoulut tarjoavat H2C-koulutuksessa. Sinulla on mahdollisuus ottaa opintoja myös muista mukana olevista ammattikorkeakouluista.