Skip to content

HARKKA – Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä

 

Hankkeen tarkoituksena on harjoitteluympäristöjä ja -käytäntöjä kehittämällä varmistaa opiskelijoiden sujuva siirtyminen työelämään sekä riittävä harjoittelu terveysalalla vaadittavaan potilasturvalliseen ja ammatilliseen osaamiseen kehittyvässä palvelujärjestelmässä.

Osaamisen ja osuvien harjoittelumahdollisuuksien ja -paikkojen varmistaminen on yhteinen haaste koulutukselle ja palvelujärjestelmälle. Harjoittelukäytänteitä ja harjoitteluympäristöjä kehittämällä luomme uusia toimintamalleja varmistamaan laadukasta oppimista ja työssä vaadittavia taitoja.

Työssäkäynnin opinnollistaminen sekä erilaiset autenttiset, digitaaliset ja teknologiatuetut ympäristöt tarjoavat aiempaa joustavamman tavan harjoitteluun ja osaamisvaatimusten saavuttamiseen sekä opintojen etenemisen säätelyyn. Auditoimme ja arvioimme erilaisia harjoitteluympäristöjä, innovoimme ja kokeilemme etäharjoittelun mahdollisuuksia. Siirrämme harjoittelun painopistettä peruspalveluiden vahvistamiseen. Moniammatillisten tiimitaitojen harjoittelua ja harjoittelun ohjauskäytäntöjä kehitämme yhdessä korkeakoulujen eri tutkinto-ohjelmien ja palveluntuottajien kesken.

Yhteistyö koulutusorganisaatioiden ja palvelujärjestelmän kanssa on entistä tärkeämpää. Hankkeen osatoteuttajat ovat edustava joukko ammattikorkeakouluja ja yliopistoja eri puolilta Suomea. Yhteistyössä kehitämme koko maata koskevan toimintamallin terveysalan opiskelijoiden kliinisten ja moniammatillisten taitojen harjoitteluun autenttisissa, simuloiduissa ja digitaalisissa harjoitteluympäristöissä. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää kaikki kansalliset ja myös kansainväliset terveysalan korkeakoulut.

 

Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä HARKKA-hankkeen päätöstapahtuma 11.11.2021 klo 8:30-16:00

HARKKA kutsuu mukaan ilmaiseen koulutuksen ja työelämän yhteistyötahoja esittelevään päätöstapahtumaan, jossa kerromme projektin keskeisiä tuloksia terveysalan ja koulutuksen kehittämiseen. Kuvaa klikkaamalla pääset tutustumaan tapahtuman ohjelmaan PDF-muodossa.Osallistuminen onnistuu myös etäyhteydellä.

Tervetuloa mukaan!