Hankkeet – osaamista ja aluevaikuttavuutta

Hanketoimintamme vahvuuksia ovat monialaisuus, eri alojen korkea asiantuntijuus, innovatiivisuus ja monipuoliset yhteistyöverkostot. Meillä on vuosittain käynnissä noin sata hanketta, joissa yhdistyy lähes kahdensadan asiantuntijan osaaminen.

Hanketyöllä

  • lisäämme alueen hyvinvointia ja kilpailukykyä
  • edistämme yritys- ja liiketoimintaa
  • kehitämme uusia tuotteita, palveluja ja toimintamalleja.
  • Teemme yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän sekä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen kanssa. Alueen toimijat voivat hyödyntää henkilöstömme ja opiskelijoidemme osaamista. Näin opettajiemme ammattitaito ja yhteydet työelämään vahvistuvat. Myös opiskelijamme saavat arvokasta osaamista työelämää varten.

Kehitämme muun muassa

  • uusiutuvan energian tuotantoa
  • pientaloteollisuuden käyttämiä rakenneratkaisuja ja rakennusten energiatehokkuutta
  • sekoitetun todellisuuden sovelluksia
  • simulaatio- ja virtuaaliympäristöjä esimerkiksi vaativien kliinisten hoitotilanteiden harjoitteluun.