Tietoa uudelle opiskelijalle

HUOM! Kevään 2020 yhteishaussa AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hyväksyttyjen ohjeet ja materiaalit päivitetään tälle sivulle kesäkuussa 2020. YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen ohjeet ja materiaalit löytyy täältä.

Kevään 2020 yhteishaun todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan 27.5.2020 mennessä ja kaikki tulokset julkaistaan viimeistään 15.7.2020. Tulokset päivittyvät reaaliaikaisesti Opintopolku-palveluun. Voit tarkistaa ajantasaisen opiskelijavalintatilanteesi kirjautumalla palveluun. Opetushallitus lähettää 15.7.2020 jälkeen kaikille hakijoille sähköpostitse tuloskirjeen, jossa näkyvät tiedot kaikkien hakukohteiden osalta.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen tehdään kirjautumalla Opintopolku-palveluun. 15.7.2020 mennessä hyväksyttyjen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 22.7. kello 15.00. Tämän jälkeen hyväksytyillä on 7 vuorokautta hyväksymisestä aikaa vastaanottaa opiskelupaikka.

Ilmoittautumisen vaihtoehdot

Lukuvuoden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva koko lukuvuoden
 • poissaoleva koko lukuvuoden
 • läsnäoleva syyslukukauden, poissaoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva syyslukukauden, läsnäoleva kevätlukukauden

Kevätlukukauden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva kevätlukukauden

Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus opintojaksojen suorittamiseen, opinto- ja ateriatukeen sekä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin (mm. matka-alennuksiin).

Ensimmäisen lukuvuoden (1.8.-31.7./keväällä aloittava 1.1.-31.7.) poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 • palvelukseenastumismääräys tai palvelustodistus,
 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Voit toimittaa asiakirjoista jäljennöksen tai käydä näyttämässä alkuperäisen asiakirjan hakijapalveluissa. Toimitetut kopiot tuhotaan tarkistuksen jälkeen. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Mikäli et toimita asiakirjoja määräaikaan mennessä tai ne ovat puutteellisia, opiskelija kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi, se kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeuttasi. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Edellytyksenä on, että toimitat poissaolosta asiakirjan.

Todistusjäljennösten toimittaminen

Opiskelupaikan vastaanottaneen tulee liittää hakemukselleen kopio tutkintotodistuksesta, mikäli hän hakee jollakin seuraavista pohjakoulutuksista:

 • ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
 • pelkkä lukion oppimäärä (ei ylioppilastutkintoa)
 • kansainvälinen ylioppilastutkinto
 • ennen vuotta 2018 suoritettu ammatillinen perustutkinto
 • ammatti- tai erikoisammattitutkinto
 • ulkomainen tutkinto.

Todistusjäljennöksiä ei tarvitse liittää seuraavista pohjakoulutuksista:

 • vuonna 1990 tai myöhemmin suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
 • vuonna 2018 tai myöhemmin suoritettu ammatillinen perustutkinto.

Todistuskopiot tulee liittää hakemukselle 22.7. mennessä tai opiskelupaikan vastaanottamisen määräajan mukaisesti. Todistuskopioiden liittäminen hakemukselle tapahtuu kirjautumalla Opintopolku-palveluun. Kirjautuminen on mahdollista verkkopankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnistautumisella. Mikäli todistusjäljennösten liittäminen hakemukselle ei ole mahdollista, kopiot voi toimittaa opiskelijapalveluihin (ks. Opiskelijapalvelut). Kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. Kampuksilla ei ole mahdollisuutta kopiointiin.

Paperisena toimitettaviin dokumentteihin sekä kirjekuoreen tulee laittaa tutkinto-ohjelman nimi, johon hyväksytty. Todistusjäljennökset voi lähettää postitse alla mainittuihin osoitteisiin tai tuoda paikan päälle. Määräaika on sama kuin sähköisesti liitettävissä liitteissä.

Opiskelijatunnusten hakeminen

Uudet opiskelijat hakevat students-tunnukset Suomi.fi –palvelusta verkkopankkitunnusten avulla. Tunnuksia voi hakea heinäkuun alusta alkaen. Tunnuksen hakeminen edellyttää, että olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut lukuvuodelle 2020-2021. Ilmoittautumisen jälkeen menee 2-3 arkipäivää, että tunnusten hakeminen on mahdollista. Mikäli tunnusten hakeminen ei onnistu, tarkistathan ilmoittautumisesi Opintopolku-palvelusta. Ohjeet löytyvät osoitteesta https://it.oamk.fi/11260

Käy kokeilemassa tunnuksia ennakkoon ennen opintojen alkamista. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. HUOM! Voit käydä Pepissä muokkaamassa omia asetuksia vasta opiskeluoikeuden alettua (eli ensimmäisestä opiskelupäivästä lähtien).

Mikäli sinulla ei ole suomalaista verkkopankkitunnusta, voit hakea students-tunnuksen opiskelijapalveluista elokuussa. Ota mukaan henkilökortti, ajokortti, passi tms., jolla voit varmentaa henkilöllisyytesi kysyttäessä. 

Digistarttipaketti

 Päivitetään myöhemmin

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta, osaamistavoitteista ja vaadittavista opintosuorituksista. Löydät oman tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelman Opinto-oppaasta.

Opintotuki

Opintotuen ja yleisen asumistuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. Kela ei lähetä uusille opiskelijoille erillistä muistutusta tuen hakemisesta. Opintotukeen kuuluu opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja asumistukihakemus Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi).

Yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle. Voit hakea yleistä asumistukea, kun tiedät asumismenosi ja asumisolosuhteesi. Asumistukea voit saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta.

Tee opintotukihakemus vasta sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja uuden opiskelupaikkasi tiedot tulevat näkyviin Kelan verkkohakemukseen pohjatiedoiksi. Opintotuki myönnetään hakemuksesta opintojen alussa yleensä koko tavoitteelliselle suorittamisajalle. Lukuvuosittainen tukiaika on syyskuusta toukokuuhun. Yleistä asumistukea voi saada ympäri vuoden riippuen ruokakunnan tuloista.

Huom! Opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Opiskelijakunta OSAKOn Uuden opiskelijan opas

Päivitetään myöhemmin

Tuudo-mobiilisovellus

Oulun ammattikorkeakoulussa on käytössä Tuudo-mobiilisovellus opintojen ja opiskelijan arjen hallintaan. Pääset jo ilman Oamkin käyttäjätunnusta tutustumaan ammattikorkeakouluun ja opiskeluun mobiilisti, sekä seuraamaan uudelle opiskelijalle suunnattua hyödyllistä sisältöä. Sovelluksesta löytyvät myös kampuskartat, jotka ohjaavat oikeisiin tiloihin.

App Store: https://itunes.apple.com/app/tuudo/id1128326282 
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.caleidon.tuudo&hl=fi 

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalveluiden yhteystiedot ovat:

Kulttuurialan, luonnonvara-alan ja tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0210 

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0212

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Oulu ja Oulainen

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0211

Oamkin muutto Linnanmaalle

Kotkantien ja Teuvo Pakkalan kadun kampukset muuttavat Linnanmaan yhteiskampukselle lukuvuoden 2019-2020 aikana. Ensimmäisenä muuttaa informaatioteknologian osasto alkuvuodesta 2020. Muutto toteutetaan porrastetusti siten, että viimeiset toiminnot muuttavat kesän 2020 aikana. 

Hakukohdekohtaiset materiaalit

Päivitetään kesäkuussa 2020