Skip to content

Ensivaikutelmia opettajankoulutuksesta – Rovaniemen opintoryhmä aloitti poikkeuksellisesti verkossa

Ammatillisen opettajakorkeakoulun lukuvuosi alkaa perinteisesti 1.6. Kuitenkin tänä vuonna lukuvuoden aloituksen varaslähdön otti Rovaniemen opettajankoulutuksen opintoryhmä, joka kokoontui verkossa jo 7.-8.5. Alun perin opintoryhmän oli tarkoitus aloittaa lähipäivillä Rovaniemellä, mutta kevään poikkeusaika muutti opetuksen verkkoon. Verkkoon viedyn opintoryhmän aloitus edellytti tuutoreilta toteutuksen tarkkaa harkintaa ja pohdintaa. Tuutoreiden tavoitteena oli, että jokainen opettajaopiskelija motivoituisi, innostuisi ja sitoutuisi opintoihin. Opetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjasivat seuraavat kulmakivet:

• Keskittyminen opintojen rakenteeseen ja osaamisperusteiseen toteutukseen. • Ryhmäytymisen edistäminen yhteistoiminnallisilla menetelmillä. • Jokaisen opiskelijan osallisuuden mahdollistaminen.

Opettajaopiskelijoilta kysyttiin Mentimeter-sovelluksella, millainen ensivaikutelma syntyi ammatillisesta opettajakorkeakoulusta ja opettajan pedagogisista opinnoista verkko-opetuspäivien perusteella.

Vastauksien mukaan koulutus nähtiin käytännönläheisenä, vahvasti työelämään ja kokemukseen pohjautuvana. Koulutus näyttäytyi yksilöllisenä, joustavana ja monipuolisena.

Osaamisperusteisuutta kuvattiin myös oman osaamisen pohtimisen ja vastuun näkökulmista. Osaamisperusteisuus koettiin ottavan huomioon laaja-alaisesti opiskelijoiden aikaisemmat tiedot ja taidot, mikä vaatii opiskelijalta osaamisensa pohdintaa. Koulutus vaikutti opiskelijoiden mukaan itseohjautuvalta ja vastuuttavalta. Oma opintopolku ja osaamisen kehittäminen ovat keskiössä.

”Osaamisperustaisuus haastaa reflektioon, joka on hyvä asia. Joustavuus (ajallisesti ja sisällöllisesti) mahdollistaa yksilöllisen oppimisprosessin. Opiskelijalle vastuu omasta oppimisesta.”

Haasteina nähtiin oman nykyisen osaamisen esille tuomisen, ei niinkään uuden osaamisen hankkimisen. Myönteisenä esiin nousi mahdollisuus osaamisen näyttämiseen monesta näkökulmasta ja muullakin tavoin kuin kirjoittamalla.

Opiskelijoiden vaikutelmista nousi esille myös ryhmän laaja-alaisuus, hyvä tunnelma ja ammattitaitoinen ohjaus.

Ensivaikutelmien perusteella opintoryhmän aloituspäiville asetetut tavoitteet onnistuttiin saavuttamaan myös verkkototeutuksena. Rovaniemen opintoryhmän tuutorit Iiris Happo ja Sirpa Perunka jatkavat ryhmän opiskelijoiden kanssa opintopäiviä ja opiskelijoiden ohjauskeskusteluja verkossa ainakin vielä kesäkuun ajan. Syksyllä on tarkoitus kokoontua lähipäiville Rovaniemelle ja tapaamaan myös kasvokkain.

Verkko-opiskelumahdollisuuksia koko kesän ajan

Lukuvuosi Oamkin ammatillisessa opettajankoulutuksessa on startannut vauhtiinsa. Kesäkuun ajan verkossa opintoja aloittavat verkko-opintoryhmän eHOPE1 ja HOPE1 Oulun opintoryhmän opiskelijat. Verkossa toteutetaan myös osa ammatillisen opettajankoulutuksen valinnaisia opintojaksoja ja Kasvatustieteen perusopinnot (10 op) käynnistyvät yhteistyössä Oulun avoimen yliopiston kanssa verkossa.