Linnanmaan kampus Oulun ammattikorkeakoulu

Ammatilliset opettajankoulutukset kiinnostavat

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku ammatillisiin opettajan-, opinto-ohjaajan- ja erityisopettajankoulutuksiin päättyi 18.1.2024. Kiitos kaikille hakijoille!

Oamkin ammatillisiin opettajankoulutuksiin oli yhteensä 1342 hakijaa, joista ensisijaisia hakijoita 925. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 14,3 %. Yhtä aloituspaikkaa kohden ensisijaisia hakijoita on 3,3. Oamkin ammatillinen erityisopettajankoulutus oli valtakunnallisesti vetovoimaisin 4,7 ensisijaisella hakijalla aloituspaikkaa kohden.

Oamkin hakijamäärä jakautui seuraavasti:

  • Ammatillinen opettajankoulutus, 240 aloituspaikkaa, 1080 hakijaa, joista ensisijaisia 740
  • Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus, 20 aloituspaikkaa, 151 hakijaa, joista ensisijaisia 92
  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus, 20 aloituspaikkaa, 111 hakijaa, joista ensisijaisia 93

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisessä haussa hakijamäärät kasvoivat viime vuodesta myös kansallisella tasolla. Ammatillisiin opettajankoulutuksiin tuli hakemuksia yhteensä 6555. Aloituspaikkoja koulutuksiin on yhteensä 1863. Hakijamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 13 %.

Oamkissa suurimmat hakijamäärät koulutusaloittain olivat sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalta (260 ensisijaista hakijaa), tekniikan alalta (85 ensisijaista hakijaa) sekä kauppa- ja oikeustieteiden koulutusalalta (77 ensisijaista hakijaa).  Vuoden 2024 haussa Oamkin englanninkieliseen erillisvalintaryhmään haki 94 ensisijaista hakijaa, joten hakijamäärä englanninkieliseen opettajankoulutukseen nousi edellisestä vuodesta 88 %.  Ammatillisen opettajankoulutuksen haussa opiskelijat valitaan koulutusalakohtaisista valintajonoista ja erillisvalintaryhmistä. 

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen hakijamääriin voi tarkistusten jälkeen tulla muutoksia.

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen ja erityisopettajankoulutuksen opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa 19.3.2024. Ammatillisen opettajankoulutuksen tulokset julkaistaan 27.3.2024.

Seuraava haku on tammikuussa 2025.