Oamkin logo

Ammatillisen opettajankoulutuksen opintoja myös avoimessa ammattikorkeakoulussa

Oulun ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla opintojaksoja, jotka pedagogisten valmiuksien lisäksi antavat hakupisteitä tammikuun haussa. Lisäksi niitä voidaan huomioida ammatillisen opettajankoulutuksen opinnoissa. Näitä opintojaksoja ovat:

???? Ohjaus- ja erityispedagoginen osaaminen (4 op): Tämän opintojakson opiskeltuasi ymmärrät, millaisia ohjauksen periaatteita, ohjausmuotoja ja käytänteitä on ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulutuksessa. Osaat suunnitella ja toteuttaa pedagogisesti saavutettavaa opetusta ja ohjausta. Ymmärrät, mikä merkitys on erityisellä tuella ja opiskeluhuollolla koulutuksessa.

???? Inklusiiviset opintopolut (5 op): Tässä opintojaksossa tutustut inkluusioon ja ohjauksen käsitteisiin. Opit ymmärtämään, miten erityisopetus/erityinen tuki toteutuu eri koulutusasteilla ja miten inkluusio toteutuu käytännössä koko opintopolun aikana. Alat rakentamaan omaa konkreettista kuvaa siitä, mitä ohjaus ja tuki ovat erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle käytännössä eri konteksteissa.

???? Syventävä yrittäjyyskasvatusosaaminen (6 op): Tällä opintojaksolla opiskellaan mm. kuinka tukea oppijan sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä, miten ohjata oppijaa urapolun suunnittelussa ja miten ohjaat oppijaa näkemään yrittäjyyden yhtenä työllistymisen mahdollisuutena?

Nämä opintojaksot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille ja opintojen hinta on 15 euroa/opintopiste. Voit ilmoittautua niihin avoimen ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.